Brachterbeek

Uit Genealogie Limburg Wiki
Brachterbeek. Detail van de Rivierenkaart (1849).

Brachterbeek Limburgs Brachterbaek, wordt omstreeks 1500 vermeldt in Gelderse leenakten en heet dan "Leen ter Beke"; "Aen gen Beeck" of "ter Beek in den kerspel Bracht". De naam kan verband houden met het vroegere leengoed TgerBeke. Het dorp ligt in de gemeente Maasbracht.

Geschiedenis

De plaats is ontstaan langs de oevers van de vroegere Krombeek die door het dorp stroomde en die er later uit is weggeleid. Brachterbeek behoorde vroeger tot de parochie Maasbracht. Een bekende en voor Maasbracht belangrijke parochieherder was omstreeks 1700 pastoor L.F. Vorsterman. Hij liet in 1695 te Maasbracht een nieuwe kerk bouwen en adviseerde Maria Moers bij de stichting, in 1701, van de Lorette- kapel te Brachterbeek. Deze plaats werd in 1932 zelfstandig rectoraat en in 1946 parochie. Sinds 1922 kende Maasbracht ook een tramlijn Roermond-Echt die via brachterbeek liep, waar op Tergouwen een emplacement met goederenverlaadplaats was aangelegd. In 1937 werd deze tramlijn weer opgeheven.

Monumenten

Was in 1526 in het dorp Bracht niet meer dan een kapel, bediend vanuit de oude parochie Linne en Echt, in 1756 wordt Bracht parochie genoemd en daaronder ressorteert ook Beek. Wel moesten volgens een bepaling van bisschop Reginaldus sedert 1696 de opbrengsten van 'Aen gen Beeck' naar Linne en niet naar Bracht gaan. In Beek was intussen een kapel gekomen. Deze staat er nog en draagt het jaartal 1791. Ze is bekroond met een aardig dakruitertje en bezit een altaar uit de 18e eeuw. Deze kapel was vanaf het begin toegewijd aan O.L. Vrouw en werd aanstonds bediend vanuit Bracht. De pastoor van deze plaats moest er voor zorgen dat in Beek eens in de week de heilige mis werd gelezen. Doordat in de loop van de jaren in Beek het aantal gelovigen toenam, besloot de bisschop van Roermond in 1932 over te gaan tot de bouw van een eigen Godshuis ter plaatse en hij stelde een rector aan. De kerk werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van J. Franssen. Op 1 augustus 1946 werd het rectoraat tot parochie verheven met H. von Schwarzenberg als eerste pastoor. Gedurende de maand december 1944 werd de kerk getroffen door enkele granaten. De beschadiging was echter gering. Zelfs de ramen van René Smeets in het priesterkoor bleven daarbij behouden. De kerk van Brachterbeek was de enige in de naaste omtrek, die er zo goed vanaf was gekomen.