Boshoven

Uit Genealogie Limburg Wiki

Boshoven (Limburgs: Bosseve) is een kerkdorp aan de noord-westkant van Weert, van welke gemeente het deel uitmaakt.

Monumenten

  • De Boshoverschans werd aangelegd om de dorpelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog te beschermen tegen Staatse en Spaanse troepen en hun bondgenoten die omstreeks 1635 het platteland onveilig maakten. Het betrof een omgracht en omwald stuk grond van 1 à 2 ha, waarop iedere dorpeling een perceeltje had. Aan de binnenzijde van de gracht sloeg men palen in de grond die met takken werden dichtgevlochten. Van de grond die gebruikt was voor het graven van de gracht werd een wal gebouwd. De takkenbossen van het vlechtwerk staken nog iets boven de wal uit zodat bewakers wel het een en ander konden zien maar tegelijk nog enige bescherming hadden en zelf niet goed te zien waren. Een brug die opgehaald of weggehaald kon worden bij de poort gaf toegang tot de schans. Binnen de schans kreeg elke dorpeling een stuk grond om een tijdelijke hut te kunnen bouwen. Als er gevaar dreigde werd op de hoorn geblazen en trok iedere dorpeling zich inclusief vee zo snel mogelijk terug binnen de schans. Rond het midden van de 19e eeuw werden vrijwel alle schansen in Weert gesloopt.
  • Kapel van de Heilige Oda en de Heilige Apollonia aan de Schansbeemdweg. Deze kapel bevindt zich op de Boshoverschans. Reeds in 1485 wordt melding gemaakt van een aan de Heilige Oda gewijde kapel. De huidige kapel stamt uit het begin van de 18e eeuw, maar ze bevat een houten skeletbouw uit de 16e of wellicht de 15e eeuw. Boven de ingang is het jaartal 1722 te lezen. De kapel heeft een klokkentorentje. De beelden van de Heilige Apollonia zijn voorzien van de teksten, die het jaartal in Romeinse cijfers weergeven: aLLe eere toegeVoegt aan De heYLIgen, die VVort gegeVen aLLeen aan goD (=1671), en: De saLIge apoLLonIa Is bIJ JesUs Voor ons Voorspraekers In De tanDpIJn (=1672). Onder het andere beeld staat: Apollonia maget teer, bewaar mij voor het tandenzeer. De beelden zijn omstreeks 1980 overgebracht naar het museum Jacob van Horne te Weert en vervangen door replica's. De kapel werd in 1985 door de buurtbewoners opgeknapt.