Beschutsrecht

Uit Genealogie Limburg Wiki

Het beschutsrecht geeft een familielid het recht om belangrijke onroerende bezittingen binnen de familie te houden. Dat houdt in dat een onroerend goed niet aan derden verkocht mag worden, maar eerst een direct familielid de gelegenheid moet krijgen dit te kopen. Ook al is het verkocht en overgedragen aan een derde, dan kan de koop nog worden teruggedraaid als het recht van beschut gehonoreerd wordt door de schepenen of schout. De prijs is wel gelijk aan wat een derde daarvoor wil betalen.
Zie ook pagina: naasting.