Barbier

Uit Genealogie Limburg Wiki
Een barbier aan het werk.

De barbier (latijn: barbarius) houdt zich bezig met het scheren, knippen en verzorgen van haren, vooral baarden en snorren. De naam barbier komt van het latijnse woord barba, wat baard betekent.
Vanaf de middeleeuwen gingen de barbiers zich verenigen in gildes en kregen ze ook vaak een taak als chirurgijn. Vaak wordt dit gezien als een soort tandarts of geneesheer.

Scheerkom.jpg

Verwant aan dit beroep is ook de familienaam Bartscherer. Willem Bartscherre, vermeld in een processtuk uit 1465, was vermoedelijk pastoor te Beesel. In 1556 vernieuwde Mathijs Bartscherer, als hulder namens het klooster van St.-Petersberg genaamd Odiliënberg en de Minderbroeders te Roermond, de leeneed van de hof In gen Ouwe onder Sint Odiliënberg gelegen.