Banmolen

Uit Genealogie Limburg Wiki

Naar Wikipedia

Een banmolen of dwangmolen was een molen waar de naburige boeren verplicht waren hun graan te laten malen. Vaak waren deze molens eigendom van de plaatselijke heer of een andere hogere autoriteit, zoals een abdij. Het doel van deze molendwang was een deel, bijvoorbeeld een tiende, van (de waarde van) het graan als belasting te kunnen innen.

Voorbeelden van banmolens zijn:

Toen met de komst van de Franse tijd in de Nederlanden het feodale systeem werd afgeschaft, werd het ook toegestaan om vrije molens (meest windmolens) op te richten, waar de boeren nu ook hun graan konden laten malen.