Arts/Aerts

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Sinds mensenheugenis komt de familie Arts voor in (Noord-)Limburg. Vooral rond Venray komt de naam vrij veel voor. Uit onderzoek is gebleken dat omstreeks 1600 al mensen met de achternaam Arts "Op de Hiept" woonden.

De familienaam Arts is een patronymicum. Dit wil zeggen dat deze naam afgeleid is van de naam van de vader. Hoe is deze naam dan ontstaan? Een voorbeeld. Een paar honderd jaren geleden werd er een jongen geboren die bij zijn doop de naam "Arnoldus" ontving. Vaak wordt in het dagelijks leven een naam ingekort en wat ook hier het geval was, men noemde het kind gewoon "Art", "Aart" of "Aret". De kinderen die later geboren werden uit het huwelijk van Art kregen toen als achternaam de naam van hun vader met de toevoeging "zoon van". In de praktijk werd dit aangeduid met o.a. de klank 'sen' achter de naam te plaatsen, dus "Artsse".

In de loop van vele eeuwen is de naam op verschillende wijze geschreven. Denk bijvoorbeeld eens aan Aertsse - Aertssen - Artsse - Artssen - Aartssen - Aerts - Aarts - Arts enz. Familienamen waren niet vastgelegd en werden vaak veranderd. Een verandering van woonplaats, bijnaam of beroep kon al voor een andere (familie)naam zorgen. Pas bij decreet van 17 mei 1813 (door Napoleon Bonaparte) was men verplicht om voor de burgerlijke stand een vaste familienaam aan te nemen. Zo was het voorheen heel goed mogelijk dat op één akte de achternaam van een persoon op verschillende manieren geschreven werd, bijv. Arts en Aerts (zoals bijvoorbeeld op de trouwakte uit 1808 van Johannes (Jean) Arts, die met Maria Litjens trouwt). Toch wordt dezelfde persoon bedoeld. Deze werkwijze is in onze hedendaagse cultuur bijna niet meer voor te stellen. Dit verklaart tevens het feit dat een gedeelte van de familie nu Arts heet en een ander gedeelte Aerts.

Interne link