Annales Rodenses

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bewerkt naar Wikipedia en uitgebreid

Annales Rodenses en Continuatio zijn de annalen van abdij Kloosterrade (Rolduc) waardoor de geschiedenis van Rolduc bewaard is gebleven. De Annales Rodenses hebben betrekking op de periode 1104-1157, opgetekend kort na het jaar 1155, waarschijnlijk door een broeder van Rolduc. Later werd deze annalen voortgezet door de latere abt Heyendal (1712-1733). De Continuatio II begon waar de Annales Rodenses ophielden. Nicolaas Heyendal, kanunnik van Rolduc (1658-1733) begon ermee in het jaar dat hij zijn gelofte aflegde, in 1685. Heyendal vervaardigde rond 1690 een volledige transcriptie van de oude Annales, die kort na 1700 werden afgesloten en aangeduid worden met Heyendal I. Tijdens zijn abbatiaat vervaardigde Heyendal een verbeterde versie die wordt aangeduid met Heyendal II.

In 1968 is een facsimile-editie met transcriptie verschenen, in 1990 een vertaling in het Duits en ten slotte in 1995 een Nederlandse vertaling. Het handschrift maakt deel uit van het archief van de abdij en ligt in het Rijksarchief te Maastricht. Het is dikwijls bestudeerd en daarbij was de datering tot op heden de belangrijkste vraag.