Altweerterheide

Uit Genealogie Limburg Wiki

Altweerterheide is een buurtschap in de gemeente Weert.

Geschiedenis

In het begin van de twintigste eeuw werden grote stukken woeste grond in versneld tempo ontgonnen en vruchtbaar gemaakt door intensive bemesting. Dit koste grote inspanningen met relatief bescheiden opbrengsten. De ontginning van de kern van het dorp start in 1911 als de Weerter graanhandelaar Jan Henderiks, bijgenaamd Bolle Jan, 80 hectare bos en heide koopt en het ontginningsbedrijf "Klein Karelke" sticht. Geleidelijk aan volgden meer landbouwers, en het aantal grotere boerderijen groeide. Evenals in de andere kerkdorpen van het Weerterland, ontstond er een kleine woonkern langs de Bocholterweg. Dit werd voor Altweerterheide de feitelijke dorpskern.

Monumenten

In 1924 werd de bouw van een noodkerk met tweedehands hout gestart op het terrein 'Karelke' van dhr. J. Henderiks (Bolle Jan). De afmetingen van de kerk werden 27 bij 12 meter en bood plaats aan ongeveer 100 gelovigen. De inzegening van de noodkerk vond plaats op 24 februari 1925. Kapelaan Frantzen werd tijdelijke rector van de kerk van het Allerheiligste Hart van Jezus. Kapelaan Schippers uit Baexem werd in 1934 als eerste vaste rector van de Heilig Hartkerk benoemd. Een jaar later werd het kerkhof officieel ingezegend. De bevolking breidde zich verder uit en het noodkerkje werd te klein. In 1935-'36 werd de huidige kerk van baksteen gebouwd. Het ontwerp is in de expressionistische stijl van J. Cuypers en P. Cuypers jr. De klok werd vervaardigd door de firma Eysbouts in Asten in 1936. In datzelfde jaar werd de kerk ingezegend door deken Souren en kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen. Uiteindelijk werd in 1937 het rectoraat tot zelfstandige parochie verheven. De bisschop van Roermond benoemde rector Schippers tot eerste pastoor van de parochie het Heilig Hart van Jezus.

Literatuur