Aldeneik

Uit Genealogie Limburg Wiki

Bewerkt naar Wikipedia en uitgebreid

Aldeneik, reeds gesticht in 730, is een gehucht van de Belgische stad Maaseik, ontstaan zijn uit het klooster van Aldeneik. Het ligt langs de Maas, vlak aan de Nederlandse grens. De Bosbeek mondt hier in de Maas uit in het recreatiegebied Heerenlaak.

Geschiedenis

Omstreeks 730 werd door de gezusters Harlindis en Renildis op het landgoed van hun vader Adelard, nabij de Maas, het Benedictinessenklooster ‘Eike’ gesticht. Achtereenvolgens kwamen er op bezoek de bisschoppen Willibrordus en Bonifacius, door wie de ene na de andere tot abdis werden gewijd. Harlindis stierf in 745 en Renildis in 770.[1]

In 952 schonk Otto de Grote de abdij en de omliggende landgoederen aan Farabert, de bisschop van Luik.[2]

Na de verwoesting door de Noormannen (9de en 10de eeuw) verdween het vrouwenklooster en ontstond op die plaats een kapittel van kanunniken, dat wegens de oorlogsomstandigheden in 1571 naar de versterkte stad Maaseik uitweek en er bestond tot aan de Franse Revolutie. De relieken van de heilige abdissen werden naar Maaseik overgebracht, maar de verering bleef in Aldeneik voortduren.

Sint-Annakerk

In Aldeneik ligt de deels romaanse, deels gotische Sint-Annakerk. Het middenschip van deze voormalige stiftskerk wordt gekenmerkt door forse afmetingen en eenvoudige vormen. Het dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 12e eeuw. Zo rond 1200 of zelfs nog eerder werd tegen het schip een eigenaardige westelijke vleugel opgetrokken in laat-romaanse vormen. Het koor is een stuk vroege gotiek. In latere tijden raakten gedeelten van de kerk in verval waarna in de tweede helft van de 18e eeuw een restauratie plaatsvond, waarbij de westvleugel zo veel mogelijk werd afgebouwd en nieuwe zijbeuken aan het middenschip werden toegevoegd. De westelijke partij bestaat uit een torenvormige kern omgeven door een ommanteling met verdieping. Deze heeft aan de schipzijde een wijde boog en is ongetwijfeld het koor van de stiftdames geweest.

Legendes

Er bestaan verschillende legendes over de manier waarop Aldeneik is ontstaan. Hieronder staan de bekendste beschreven.

De Duivel blies de kaars uit

Lang geleden stichtten de twee adellijke zusters, Herlindis en Relindis, van Frankische afkomst een klooster te Aldeneik. Ze schreven de Codex Eyckensis, een evangelieboek. De duivel kon niets anders doen dan toekijken. Tot hij op het idee kwam om de kaarsen uit te blazen. Maar een engel kwam het licht weer aansteken. Het evangelie wordt nog altijd bewaard en gebruikt in Maaseik.

De kleefsteen

Op een zekere dag deelde de Kruisheer van Maaseik de hosties uit in de kerk. Op een zeker moment was er wat rumoer achterin de zaal. Hij vroeg wat er was. Enkele bewoners van de stad scholden een oude vrouw uit voor heks en riepen dat ze de kerk en de stad moest verlaten. De kruisheer had medelijden met haar en zei dat ze de communie mocht komen halen, om te bewijzen dat ze geen heks was. Hij legde de hostie op haar tong en hield haar mond enkele seconden dicht, om te voorkomen dat ze hem zou aanraken. Toen iedereen dacht dat ze de hostie had doorgeslikt, liet hij haar kaak los. De hostie viel er weer uit. Ze wilde hem oprapen, maar haar vinger plakten aan de grond. Snel raapte de kruisheer de hostie op en de heks werd verbrand op de markt van Maaseik.

Noot

  1. Bron: [1]
  2. Krista Codea, 12. Bischof Farabert von Lüttich (947-953), Intervenienten und Petenten vornehmlich für lothringische Empfänger in den Diplomen der liudolfingischen Herrscher (919 - 1024). Eine prosopographische Darstellung, Bonn, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, 2008, p. 200

Externe link

Kerk Sint-Anna Aldeneik [2]