1853

Uit Genealogie Limburg Wiki

juli

5, 6 en 7 juli - Schade door hagelslag.
"De 5, 6 en 7de July heeft een schrikkelijke hagelslag plaats gehad die dit heele hertogdom doordreven heeft en velen schade veroorzaakt heeft. Hagelsteenen van de dikte eens hoenderijs, die de lijen, pannen en vensters der huizen verbreiselde. De akkergronden zijn gansch verwoest. Venlo en Baerlo zijn zeer getroffen.
Uit het dagboek van pastoor Jos. Habets; Denkwaardig­heden uit mijne studiejaren te Roermond. In: Maasgouw 1980 nr. 4, kol. 215-218.