1839

Uit Genealogie Limburg Wiki

April

19 april 1839

LIMBURG - Koning Willem 1 krijgt via het Tractaat van London volledige vrijheid om te beschikken over het Nederlandse deel van Limburg. Hij kon kiezen door het toe te voegen bij Groot Hertogdom Luxemburg of door het te voegen bij het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden.

Voorts werd overeengekomen dat hij als Hertog van Limburg zou toetreden tot de Duitse Bond, zodat deze Bond een compensatie zou krijgen voor het uittreden van het aan België toegewezen deel van het Groot-Hertogdom Luxemburg. Willem I koos ervoor het nieuw verworven gebied bij het Koninkrijk der Nederlanden te voegen.


September

1 september 1839

OFFENBEEK ‑ Door een onweer rond 17.00 uur in de omgeving van Offenbeek is alles verhageld, waarbij vooral arme mensen zijn getroffen.

GHS Beesel, Reuver, Archief dorpsbestuur, inv.nr. 181/1134.

5 september 1839

De Duitse Bond aanvaard te Frankfurt aan de Main een regeling die om het hele gebied dat Koning Willem I in de vroegere provincie Limburg was toegewezen, met uitzondering van de vestingen Maastricht en Venlo, als Hertogdom Limburg in de Duitse Bond te doen opnemen.

De inwoners van Nederlands Limburg waren nu niet alleen Nederlanders geworden maar ook nog Duitser.

Limburg kwam als 11-de provincie bij Nederland, maar Koning Willem I koos er toen voor om Limburg onder de Duitse Bond te laten vallen. Afgezien van de vestingsteden Maastricht en Venlo was Limburg zowel Nederlands als Duits gebied.

Hoewel Maastricht dus niet tot het gebied van de Duitse Bond ging behoren, werd deze vestiging aangewezen als garnizoensplaats voor het Bondscontigent, waartoe een deel van het Nederlandse leger werd gebruikt.


20 september 1839

NEDERLANDS LIMBURG ‑ Nederlands Limburg wordt officieel afgescheiden van de Belgische Staat