1815

Uit Genealogie Limburg Wiki

februari

5 februari 1815
Overeenstemming tussen Engeland en Pruisen over de westgrens van Pruisen. Het voormalige Pruisische deel van het Overkwartier van Gelre ten westen van de Maas zal worden overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Daaraan wordt toegevoegd een strook land tussen Mook en Venlo op de oostelijke Maasoever (één schootsveld breed) om een vrije scheepvaart te garanderen.