1799

Uit Genealogie Limburg Wiki

Maas de rivier staat zeer hoog en dat leidt tot overstromingen.

februari

21 februari 1799
HORN - Onweder
Koster Willem Peters:

Den 21 febry 1799 is het snachts een onstuijmig onweder geweest van donder en blixem het welk op veele plaetsen veel schaede heeft gedaen.

september

9 september 1799
HORN - Onweder
Koster Willem Peters:

Den 9 9ber zondag is het een wonder zoo noijt gehoord of gezien grouwelijk onweeder geweest van stoormwind dat eenen mensch die leeft zulks noijt gezien heeft.

november

9 november 1799 (18 brumaire an VIII)
Staatsgreep van Napoleon.

december

28 december 1799 (7 nivôse an VIII)
De kerken mogen op zondag weer open.