1793

Uit Genealogie Limburg Wiki

maart

zondag 3 maart 1793
SWALMEN - In Swalmen vindt een "veldslag" plaats tussen Pruissische troepen onder aanvoering van de hertog van Brunswijk-Oels en Franse troepen onder Lamarlière. Deze moet op bevel van generaal Miranda de linies langs de Swalm in de gaten houden om de stad Roermond te bewaken. Op 5 maart 1793 wordt Roermond ingenomen door Pruissische troepen.
W. Luys: Een gevecht aan de Swalm tussen Pruisische en Franse troepen in 1793. In: Maas‑ en Swalmdal, Jaarboek 13 (1993), blz. 79-99.