1784

Uit Genealogie Limburg Wiki

april

9 april 1784
SWALMEN-WIELER - Waterschade.
Schepenen van Swalmen en Asselt oorkonden dat zij op verzoek van Christiaen Cuijpers, pachter van de Wijlerhof, de schade hebben bekeken, ontstaan door de overstroming van de Maas. Zij hebben geconstateerd dat het land "door de overstroominghe van de reviere de Maese ende langhdurigh verblijf des water teenemael te sijn verdroncken, verteert ende wegh gespoelt, ende deels meer als eenen voet hoogh met sant ende kieselsteenen te sijn bedeckt".
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.