1732

Uit Genealogie Limburg Wiki

oktober

27 oktober 1732
BEESEL / SWALMEN EN ASSELT - Schaderapport.
Gootsen Gerardts en Geurt Smeets, schepenen van Swalmen en Asselt, als vertegenwoordigers van de naaste buren van die van het kerspel Beesel, verklaren dat zij op verzoek van de regeerders aldaar op 5 augustus l.l. de velden hebben bezichtigd en hebben geconstateerd "dat den overgrooten windt aen de op de velden staende vruchten als gerst, boeckweijt ende haver, heeft gecauseert eenen excessiven schaeden", welke zij hebben getaxeerd op tenminste 2.500 gulden Hollands.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 265.