1722

Uit Genealogie Limburg Wiki

oktober

27 oktober 1722
SWALMEN EN ASSELT ‑ Verklaring over toezicht op vagebonden en vreemdelingen.
Schepenen en gezworenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt oorkonden ingevolg ordonnantie van het Hof d.d. 20 oktober 1722, dat de plakkaten van 10 en 23 oktober 1713 en van 23 september 1719 voor zover mogelijk door hen zijn nageleefd en nog worden nageleefd, uitgezonderd dat zij, ingevolg het laatstgenoemde plakkaat sedert augustus 1722 geen patrouilles of nachtwachten meer hebben kunnen houden daar eenieder zijn zaaigoed en akker in acht moest nemen. Er is evenwel aan geen enkele vagebond of vreemdeling zonder paspoort toestemming verleend om hier te overnachten. Oorkonders hebben zelfs gezien dat de scholtis diverse malen enkele van deze personen met stokslagen het dorp heeft uitgejaagd. Tevens oorkonden zij dat zij vanaf heden de patrouilles en nachtwachten zullen hervatten en zich voortaan zullen richten naar de plakkaten.
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 21 fol. 157vs.