1543

Uit Genealogie Limburg Wiki

maart

24 maart 1543
Op Paaszaterdag staan de troepen van Keizer Karel V en de troepen van hertog Willem II van Gulik en Gelre bij Broeksittard tegenover elkaar. Dit wordt bekend als de 'Slag aan de Kempekoel'.

september

7 september 1543
Het Traktaat van Venlo bezegelde het einde van het hertogdom Gelre. Hertog Willem de Rijke van Kleef en Gulik moest zijn aanspraken op Gelre en het daartoe behorende graafschap Zutphen opgeven ten gunste van de Habsburgse keizer Karel V, die het gebied bij zijn Nederlandse bezittingen voegde.

Hiermee kwam tevens een einde aan de Gelderse oorlogen, die in 1502 waren begonnen en waarin de hertogen van Gelre, eerst Karel van Gelre en later Willem van Gulik, gesteund door de Fransen, tegenover Karel V stonden. Willem behield bij het verdrag Gulik (waartoe ook Tegelen, Sittard, Born en Susteren behoorden) en Kleef. Hij diende het katholieke geloof te behouden.
Aldus eindigde de zelfstandigheid van het hertogdom Gelre.