1536

Uit Genealogie Limburg Wiki

In 1536 werden bondgenoten van Karel van Gelre verslagen door troepen van Karel V's Friese stadhouder Schenk van Toutenburg bij de plaats Heiligerlee. Als gevolg hiervan werd later dat jaar de Vrede van Grave gesloten, waarbij Karel van Gelre zijn aanspraken op Groningen, de Ommelanden en Drenthe over liet gaan op Karel V.

Deze slag bij Heiligerlee moet niet verward worden met de Slag bij Heiligerlee in 1568.