1477

Uit Genealogie Limburg Wiki

5 januari

De Bourgondische heerser Karel de Stoute, tevens hertog van Gelre sneuvelt bij Nancy. Adolf van Egmond volgt hem - na de bevrijding uit de gevangenis door de Vlamingen - op.

27 juni

Adolf van Egmond sneuvelt als aanvoerder van een Vlaams leger bij Doornik, nadat de Staten van Gelderland hem opnieuw als hertog hadden erkend.