Welden

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE WELDEN

Generatie I


I.1 Goswinus WELDEN.
RAL-LvO 7078, 227: Op 13 januari 1597 verkocht Simon Frisschen, gehuwd met Neelen Broecks, aan Goesen Weelden alias Tilmans, gehuwd met Meijken Caris, een halve bunder akkerland te Aalbeek "int puttenfelt", grenzend aan Jan Gijskens van Ophoeven, Coenken Offergelt, het kerkeland van Hulsberg naar Hunnecum toe en Erken Frisschen en zijn zoon Hans Frisschen naar Aalbeek toe, voor 45 daalders, waarbij het staande koren met stro gedeeld zou worden.
Gehuwd met Maria CARIS.
Zij is zeer waarschijnlijk een zus van Leonard Caris, gehuwd met Agatha Nuchelmans
Uit dit huwelijk:

  • 1. Tilmanus, gedoopt op 18 april 1591 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Pessens, Agatha Nuchelmans, Renerus Terveren), ouders: Goswinus ex Inferno et Maria Macharii.
  • 2. Petronella, gedoopt op 26 november 1595 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermans, Leonardus Jongen, Mettela e.v. Arnoldus Frijsschen, Hijlken Pelsers).
  • 3. Hendrik (zie II.3).
  • 4. Gertrudis, gedoopt op 18 januari 1604 te Nuth (getuige(n): Gerken Loenis(?), ..., Maria ..., Mijntgen e.v. Nicolaus Huntgens, ... filia Arnoldus Frisschen), doopnaam Getgen, overleden op 2 december 1669 te Nuth op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 9 februari 1639 te Wijnandsrade. Stephanus Ramekers en Gertrudis ... (dus niet helemaal zeker!) met Stephanus RAEMECKERS (Timmers).
RAL-LvO 1755, 273v: Hij doet op 6 maart 1671 als Steven Timmers afstand van vruchtgebruik op goederen onder Nuth en Wijnandsrade ten behoeve van schoonzoon Jan Leunis en krijgt daarvoor kost en inwoning.
RAL-LvO 1756, 101r: Schoonzoon Jan Leunis regelt op 10 mei 1675 voor Steffen Timmers een schuldkwestie met koopman Johan Japin uit Aken.

  • 5. Joanna, gedoopt op 2 maart 1608 te Nuth (getuige(n): Jehenne filia ..., Heijn Aelmans, ..., Wijntgen Sch..., ...). LvO 1755, 189v: Op 22 januari 1658 deed Jenne Welden, weduwe van Dries Driessens, afstand van het vruchtgebruik op ongeveer anderhalve morgen akkerland op de Nelisweg bij Helle onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Willem Tummers, Steven Raemaeckers, de Nelisweg en Gertruijt Schilders, ten behoeve van haar zoon Janis Driessens.

Gehuwd met Andreas DRIESSEN, had een broer Leonard (RAL-LvO 1755, 68v).

Generatie II


II.3 Hendrik WELDEN, gedoopt op 7 maart 1600 te Nuth (getuige(n): Joannes Frisschen, ..., Geet S...), vermeld in RAL-LvO 1755, 8v; 9r en 9v (6 maart 1638), met als echtgenote Jehen Jongen in RAL-LvO 1755, 14r (12 februari 1639) en 70v (25 juni 1648); als voogd van Jan Driessen in RAL-LvO 1755, 68v (24 maart 1648), zoon van Goswinus WELDEN (zie I.1) en Maria CARIS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 28 januari 1633 te Nuth met Joanna JUNGEN.
Uit dit huwelijk:

  • 1. Maria, gedoopt op 27 september 1634 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris jr., Catharina Moenen), overleden op 28 november 1714 te Wijnandsrade op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 11 september 1655 te Wijnandsrade met Joannes COBBEN, 21 jaar oud, schepen, gedoopt op 25 januari 1634 te Wijnandsrade, overleden op 31 mei 1716 te Wijnandsrade op 82-jarige leeftijd, zoon van Laurentius COBBEN en Maria CUIJPERS.
RAL-LvO 1755, 195r: Op 12 april 1658 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Jan Cobben, gehuwd met Meijcken Welden, een huis met schuur, stallen, bijgebouwen, moestuin en huisweide, gelegen te Hunnecum onder Nuth, voor 950 gulden. Daarvan zou 400 gulden binnen veertig dagen betaald worden, 200 gulden verrekend worden door het overnemen van een schuld van 200 gulden en de rest als lening tegen 6 1/4% blijven uitstaan.
Verder moest de koper nog 100 schoven leveren.
RAL-AHW 168, 25: Op 30 maart 1679 verkocht Laurens Cobben, gehuwd met Meijcken Kuijpers, aan zijn zoon Jan Cobben, gehuwd met Meijcken Welden, zijn nieuwe huis op de Vink onder Wijnandsrade, met bijbehorende plaats en mesthof, gelegen tegenover het oude huis, voor 225 gulden. Afgesproken werd dat het oude huis, zolang het bewoond was, het recht van uitvaart had langs de nieuwe mestplaats en schuur van het nieuwe huis.
RAL-AHW 168, 207: Op 8 mei 1689 kocht Jan Cobben, gehuwd met Marie Welden, ca. anderhalve morgen akkerland in het Vinkeveld onder Wijnandsrade, oostwaarts erfgenamen Paludanus, westwaarts erfgenamen Lens Cobben, zuidwaarts Jan Cobben, noordwaarts een perceel genaamd "die Egge", voor elf stuivers per kleine roede. De verkoopster, Marie Finiers, noende Jan Cobben haar neef. Zij behield het gebruiksrecht op de helft van het land en verklaarde dat de koopsom pas na haar dood in de erfenis ingebracht moest worden.
RAL-AHW 168, 208: Op 13 januari 1690 schonk Marie Finiers, "geestelijke dochter", wonend te Maastricht, aan haar neef Jan Cobben, gehuwd met Marie Welden, de volgende onroerende goederen onder Wijnandsrade gelegen:
a) drie morgen akkerland "op het groot stuck", grenzend aan Frans Boschouwers en Willem Willems;
b) anderhalve morgen akkerland aldaar, grenzend aan juffrouw Paludanus, heer Olislagers van Maastricht en Frans Boschouwers;
c) een halve bunder akkerland langs de vloedgraaf, grenzend aan de heer Olislagers, de vloedgraaf, Frans Boschouwers en Jan Cobben zelf.
RAL-AHW 168, 263: Op 25 april 1691 ruilde Jan Cobben, schepen van Wijnandsrade en gehuwd met Maria Welden, onroerende goederen met Maximiliaen Schepers, koster te Nuth. Jan Cobben gaf ca. een halve bunder weiland te Hunnecum, grenzend aan de erfgenamen Hendrick Tessers, erfgenamen Jan Nuchelmans, de straat en de Bergerhof. In ruil kreeg hij 2 1/2 morgen akkerland op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Cobben zelf en het Meulenvoetpad. Bovendien betaalde Maximiliaen Schepers nog 65 gulden.
RAL-AHW 168, 265: Op 8 september 1694 verkocht J. Bogermannus, met volmacht van Trijn Ritzervelt, weduwe Hans Willem Cobben, aan Jan Cobben, gehuwd met Maria Welden, een weiland [geen maten gegeven] te Oppem onder Wijnandsrade, oostwaarts Thijs Frisschen, westwaarts erfgenamen Paludanus, zuidwaarts de Buskensweg, noordwaarts de weg van Oppem naar Aalbeek, voor 112 gulden en 10 stuivers. Hiervan werd 41 1/2 gulden ter plekke betaald. De rest beloofde de koper komende St.-Remigius te betalen.
RAL-AHW 169, 58: Op 27 juni 1698 werd er een overeenkomst gesloten tussen schepen Victor Poilvache, namens Jan Joseph Poilvache, erfgenaam Laurens Barwasser, en Jan Cobben, gehuwd met Meijken Welden. Het ging om verschuldigde rente ten bedrage van 1075 gulden drie stuivers en twee oort p een lening die wijlen Laurens Cobben, vader van voornoemde Jan, op 15 november 1657 bij voornoemde Barwasser had opgenomen. Jan Cobben nam die lening van 600 gulden tegen 6 1/4% nu over. Er werd afgesproken dat hij slechts 900 gulden achterstallige rente hoefde te betalen, te voldoen in negen jaarlijkse termijnen. Verder zou hij jaarlijks een vet lam en 25 pond boter leveren. Tevens werd bij deze nog een lening van 200 gulden tegen 5% verstrekt. Tot onderpand voor al deze verplichtingen diende:
a) huis, hof en weide op de Vink te Wijnandsrade, grenzend aan Jan Tevissen en de weduwe Peter Cobben;
b) elf grote en zestien kleine roeden weide achter zijn schuur gelegen en onlangs verworven.
RAL-AHW 169, 119: Op 6 oktober 1701 liet schepen Jan Cobben een akte van borg opstellen ten behoeve van zijn proces te Heerlen tegen Jan Meens
Op 23 november 1701 werd daar speciaal voor gespecificeerd anderhalve bunder akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan de weg, de erfgenamen Paludanus, erfgenamen Olislagers en Heldernis.
RAL-AHW 170, 1: Op 28 december 1715 droeg Jan Cobben, weduwnaar en schepen van Wijnandsrade, vanwege zijn hoge ouderdom aan zijn zoon Jan Cobben, gehuwd met Aldegonde Coenen, de volgende goederen over:
a) huis met schuur, stallen en plaats, gelegen op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Tevissen en Lins Schouteten, waarvoor zijn zoon 700 gulden betaald had aan schuldeisers
b) ca. 560 kleine roeden weiland op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan hof Nijthuizen en de erfgenamen Peter Cobben, waarvoor 25 stuivers per kleine roede gerekend werd. Ook dit bedrag was gebruikt om schulden te betalen.

  • 2. Ida, gedoopt op 25 maart 1643 te Wijnandsrade (getuige(n): Petrus Tessers, Agnes Cox), overleden op 16 december 1725 te Helle-Nuth op 82-jarige leeftijd. LvO 1756, 22v: 11 november 1694 als weduwe Aret Timmers.

Gehuwd met Arnoldus TIMMERS, schepen, overleden 1693/1694, overleden na 2 januari 1693 (treedt op als schepen) maar voor 11 november 1694 (vrouw vermeld als weduwe), zoon van Willem en Anna Frissen? (hypothese Piet Coumans)
RAL-LvO 1756, 22r: Op 11 november 1694 werd een schuld van wijlen Ercken Tummers afgehandeld. Zijn dochter Jenne, met volmacht van haar moeder Ida Welden, bijgestaan door voogd Jan Cobben, verklaarde dat haar vader volgens een schrijven van 24 april 1672 200 gulden schuld had aan Willem Ackermans vanwege een lening. Op 28 april 1675 had hij aan diens weduwe een deel afgelost. Er bleef nog 150 gulden openstaan. Nu verkochten zij aan de weduwe Ackermans 113 roeden weiland op de Brand tussen de erven Jan Nuchelmans en de erven Lintgen Frissen, t.w.v. 75 gulden met de belofte het restant tegen Pasen 1695 te betalen.
RAL-LvO 1756, 107v: Op 18 januari 1704 deed Itgen Welden, weduwe van Aret Tummers, in leven schepen van Nuth, afstand van de lijftocht op het derde deel in huis, hof, weide en land, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, circa acht bunders groot. Vervolgens kon haar schoonzoon Jan Schouteten, gehuwd met Jenne Timmers, 600 gulden opnemen van de weduwe Bemelmans uit Wijk. Zijn zwager Lemmen Raeven borgde voor deze lening met anderhalve morgen land op het Helleveld tussen Geurt Snackers en Jan Eggen en met een morgen aldaar tussen Helena Raeven en Jan Eggen.

  • 3. Bernardus, gedoopt op 10 november 1645 te Wijnandsrade, achternaam moeder Heijnen.
  • 4. Joannes, gedoopt op 6 september 1648 te Wijnandsrade, achternaam moeder Heijnen.


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 12 maart 2008