Vleeshouwers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE VLEESHOUWERS, een oude familie uit Nuth.

Generatie I


I.1 Godefridus VLEESCHHEUWERS, overleden op 10 december 1694 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk okt. 1655 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Cornelia Huntgens) met Anna SWANEMANS, overleden op 10 april 1680 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, geboren ca. 1665, overleden op 11 april 1733 te Hunnecum-Nuth, relatie op basis van naamgeving en optreden van haar en haar man als doopgetuigen en vanwege optreden kinderen Peter Vleeshouwers als haar erfgenamen (RAL-LvO 1757, 177r)

RAL-LvO 1735, genachting van 2 november 1722: De huisvrouw van Jan Haemers verklaarde dat zij vreesde voor een klacht naar aanleiding van een goederenruil met Dirck Bemelmans uit 1717 en hoge kosten die daaruit zouden voorkomen. Zij verzocht om een snelle afhandeling.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15 januari 1696 te Nuth (getuige(n): Zepherine Habets, Henricus Boots) met Joannes HABETS, geboren 1663 te Schimmert. Website Habets-web, overleden op 8 mei 1709 te Nuth. RAL-AHW 169, 194, zoon van Nicolaas HABETS en Mechtild SMITSMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 13 september 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Creuwen, Godefridus Vleeshouwers). Maria Vleschhouwers vidua Joannes Habets met Joannes HAMERS, 49 jaar oud, gedoopt op 27 februari 1661 te Nuth (getuige(n): Stephanus Hamers namens N. Limpens, Catharina Bruls namens NN), overleden op 23 mei 1727 te Hunnecum-Nuth op 66-jarige leeftijd, zoon van Servatius HAMERS en Joanna CROUSEN.
RAL-LvO 1757, 19v: Op 31 maart 1710 sloten Willem en Jan Hamers een overeenkomst aangaande de nalatenschap van hun zuster Judith. Jan Hamers verkreeg 101 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de erfgenamen Stas Slangen, de erfgenamen Jan Curvers en de Wijenweg; en 85 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Matthijs Hautvast, Paulus Meijs en de Wijenweg. Verder behield Jan Hamers het erfdeel wat hem van zijn ouders was toegevallen, welk lot belast was met 200 gulden aan advocaat Stas te Maastricht. Willem Hamers nam die schuld over, evenals de 200 gulden die op het erfdeel van Judith stonden. In ruil zou Willem de rest van het erfdeel van Judith verwerven. Tevens herriep Jan Hamers bij deze de op 6 februari 1702 in zijn testament gemaakte afspraken.
RAL-LvO 1757, 177r: Op 25 april 1726 werd het testament opgemaakt van Jan Hamers en diens echtgenote Meijcken Vleeshouwers. Aan de kinderen van wijlen zijn broer Willem Hamers en wijlen zijn zus Catharina Hamers liet hij een beemd na, gelegen te Grijzegrubben en grenzend aan Jacobus en Hermen Meijs. Deze beemd mochten zij onderling verdelen.
Aan de kinderen van wijlen Peter Vleeshouwers en Hilken Timmers, te weten Geurt, Peter en Leonaerd Vleeshouwers, werd elk vijf gulden nagelaten.
Universeel erfgenaam werd Jan Paes, gehuwd met Anna Vleeshouwers, die de erflaters steeds goed verzorgd had en beloofde dat ook verder te blijven doen.
De erflaters reserveerden nog voor zichzelf 50 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de erfgenamen Claes Coenen en de erfgenamen Willem Hamers. Verder was er sprake van, niet nader bepaalde, goederen onder Wijnandsrade, die mogelijkerwijs een registratie van het testament te Wijnandsrade noodzakelijk maakte.

 • 2. Petrus VLEESHOUWERS (zie II.4).


Generatie IIII.4 Petrus VLEESHOUWERS, gedoopt op 30 maart 1665 te Nuth (getuige(n): Christianus Ortmans, Maria Bemelmans, e.v. Lambertus Ruijters), overleden op 24 april 1699 te Nuth op 34-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 15v: Op 11 februari 1694 verkocht Matheus Gruijsen, geboren te Nuth maar wonend in de Nederpalts, mede voor zijn zuster Neul Gruijsen, de erfgoederen die hem na het overleden van zijn moeder Helena waren toegevallen, aan Peter Vleischouwers, gehuwd met Helena Timmers. Peter beloofde in twee termijnen in totaal 50 gulden te betalen. Bovendien nam hij een schuld van 100 gulden, staande op deze goederen, over.
RAL-LvO 1757, 177r: Jan Hamers, gehuwd met Meijken Vleeshouwers, maakte op 25 april 1726 zijn testament en schonk aan de drie zonen van Peter Vleeshouwers en Heiliken Timmers elk vijf gulden. (zie verder bij Joannes Paes) Zoon van Godefridus VLEESCHHEUWERS (zie I.1) en Anna SWANEMANS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 8 oktober 1686 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Maria Vleshouwers) met Helena TIMMERS, 26 jaar oud, gedoopt op 12 september 1660 te Hoensbroek, overleden op 19 september 1733 te Hunnecum-Nuth op 73-jarige leeftijd, buikloop, kwartierstaat Wil Brassé, dochter van Petrus TIMMERS en Maria CLOOTS.
RAL-LvO 1758, 18r (realisatie 23 november 1733 door Geurt Vleeshouwers): Op 10 augustus 1718 betaalde Helena Timmers, weduwe Petrus Vleeshouwers, aan Catharina Brasseur, weduwe Paulus Horstmans, 12 gulden en tien stuivers, tot voldoening van de koopsom van 154 kleine roeden weiland tot Nuth, oostwaarts Jan Habets, westwaarts Jan Pluijmaekers, verder de weg en Geraerdt Horsmans, met het recht van drift naar de weide Geurt Horsmans en Jan Eckermans. Dit land was zo'n 20 jaar eerder aan Petrus Vleeshouwers verkocht, maar niet schriftelijk vastgelegd. Ieder klein roede gold 25 stuivers.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus VLEIJSHOUWERS (zie III.1).
 • 2. Leonardus VLEESCHHEUWERS, gedoopt op 16 oktober 1689 te Nuth (getuige(n): Adamus Eijckermans, Elisabetha Hennen, echtgenote van Christiaan Nuchelmans).
 • 3. Anna VLEESCHHEUWERS, gedoopt op 10 september 1691 te Nuth (getuige(n): Willem Canisius namens Huib Houben, Barbara Lenssen namens Maria Vleesheuwers), overleden op 26 december 1759 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, gehuwd, echtgenoot niet vermeld.

Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25 januari 1725 te Nuth (getuige(n): Adamus Houben, Jacobus Paes). Joes Paes ex Gelehen, Anna Vleeschhouwers ex Hunnecom met Joannes PAES, 27 jaar oud, gedoopt op 8 december 1697 te Geleen, overleden op 18 januari 1762 te Hunnecum-Nuth op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacobus PAES en Elisabeth HELGERS.
RAL-LvO 1726: Jan Paes, 24 jaar oud, afkomstig van Geleen, als knecht werkzaam bij Matthijs Hautvast de jonge, legde op 11 januari 1723 een getuigenverklaring af in de zaak Michelroot tegen Geurts. Hij ondertekende met zijn naam Johannes Paes.
RAL-LvO 1757, 177r: Jan Hamers en zijn echtgenote Meijken Vleeshouwers maakten op 25 april 1726 hun testament. Johan Paes, gehuwd met Anna Vleeshouwers werd tot universeel erfgenaam benoemd, als beloning voor bewezen diensten en op voorwaarde dat hij de echtelieden hun verdere leven zou onderhouden.
Johan Paes accepteerde ook de donatie van vijf gulden elk aan zijn zwagers Geurt, Peter en Leonardt Vleeshouwers, kinderen van Peter Vleeshouwers en Hilken Timmers
RAL-AHW 170, 153: Op 7 maart 1733 verkocht Jan Timmers, gehuwd met Barbara Roex, aan Jan Paes, gehuwd met Anna Vleeschouwers, 90 kleine roeden akkerland te Wijnandsrade "achter de Corfsweijde", oostwaarts de Corfsweide, westwaarts Peter Maes en de hoofdzijden Helena Timmers en Joannes Spijckers. De koopsom bedroeg 25 gulden. Het land was belast met twee koppen rogge aan de armen van Wijnandsrade en met vijf schillingen en tien oort aan Wolter Limpens van Aalbeek.
RAL-AHW 170, 197: Op 8 juli 1737 verkocht Peter Corvers, gehuwd met Elisabeth van Oppen, aan Joannes Paes, gehuwd met Anna Vleeschouwers, 60 kleine roeden akkerland aan het St.-Bavohuisje onder Wijnandsrade, oostwaarts Geurd Jekermans, westwaarts het Bergergoed, hoofdzijde de verkoper. De koopsom bedroeg 18 pattacons.
RAL-AHW 170, 235: Op 27 januari 1740 leend Jan Paes, gehuwd met Anna Vleeschouwers, 200 gulden tegen 5% van advocaat van der Meeren, gehuwd met Elisabeth Canisius. Tot onderpand dienden de volgende goederen:
a) halve bunder akkerland "aen den ouden bosch" onder Wijnandsrade, oostwaarts het bos, westwaarts Geurd Vleeschouwers, hoofdzijden Mathijs Tewissen en de weg naar het Sint Stevenshuisje;
b) 60 kleine roeden aan het St.-Bavohuisje onder Wijnandsrade, oostwaarts Peter Corvers, westwaarts Servaes Spijckers, hoofdzijde het Hellebroeker voetpad;
c) halve morgen akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, oostwaarts Peter Nuchelmans, westwaarts Geurd Ekermans, hoofdzijde Adam Ekermans.
RAL-LvO 1759, 107v: Op 12 december 1753 verkocht Anthoen Waltmans, gehuwd met Elisabeth Bruls, 40 kleine roeden akkerland "op de knippert" onder Nuth, grenzend aan Joannes Waltmans, Petrus Bruls en de Bergerhof aan Johan Paes, gehuwd met Anna Vleeshouwers, voor 16 pattacons en drie vaten boekweit.

 • 4. Petrus VLEISCHOUWERS, gedoopt op 6 november 1695 te Nuth (getuige(n): Joannes Pingsten, Petrus Timmers namens Sophia Timmers), echtgenote vermeld in RAL-LvO 1758, 17r.

Gehuwd met Maria TIMMERMANS.

 • 5. Maria FLEISCHHOUWERS, gedoopt op 2 april 1699 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Scheepers namens Joannes Habets, Agnes Eckermans).Generatie III


III.1 Godefridus VLEIJSHOUWERS, gedoopt op 11 september 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilaen Schepers namens Jacobus Meijs, Ida Tessers), overleden op 25 juli 1746 te Nuth op 58-jarige leeftijd.
RAL-LvO 7095, 233: Op 5 maart 1714 verkocht Geurt Vleeshouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, aan zijn zwager Joannes Gelders, gehuwd met Maria Aloffs, 94 kleine roeden huis met hof en weide te Aalbeek onder Hulsberg, grenzend aan de erfgenamen Willems en de koper; voorts57 kleine roeden akkerland achtetr de weide gelegen, grenzend aan Lendert Frissen en Matthijs Habets; en tenslotte nog 28 1/2 kleine roeden akkerland op de Haasdallerweg, grenzend aan de koper en heer Kerckherderen. Het geheel kostte 515 gulden.
De koper nam verder een last van een kop rogge over, staande op negen kleine roeden akkerland op de Schimmerterweg, grenzend aan de erfgenamen Palmbroex en de erfgenamen Frissen. Het land werd tevens aan hem overgedragen.
RAL-LvO 1757, 68r: Op 18 juni 1714 verkocht Christiaan Crijns, inwoner van Aken en gehuwd met Catharina Creunen, aan Geurt Vleeshouwers, gehuwd met Mechel Gelders, 130 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Ramaeckers, de straat, de gats en Jan Mobarts, voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 17r: Op 24 november 1733 verkocht Peter Vleeshouwers, gehuwd met Maria Timmermans, aan zijn broer Geurt Vleeshouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, diens erfdeel, zoals toegevallen bij het overlijden van zijn moeder Helena Timmers, voor 52 pattacons. Geurt betaalde ter plekke 18 pattacons en beloofde de rest uiterlijk op de feestdag van St.-Egidius (1 september) te betalen.
RAL-AHW 170, 217: Op 4 juni 1738 verkocht Dirck Habets, gehuwd met Catharina Weusten, aan Geurd Vleeshouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, 94 kleine roeden akkerland "aen het heuvelken" onder Wijnandsrade, oostwaarts Wolter Limpens, westwaarts de weduwe Collaris en uitschietend op de Ludderweg, voor 23 stuivers per kleine roede.
RAL-AHW 170, 289: Op 3 maart 1742 verkocht Jan Grootjans, gehuwd met Sophia Maessen, aan Geurdt Vleeschouwers, gehuwd met Mechtild Gelders, 97 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Wolter Limpens en de erfgenamen Peter Corfs, voor 25 stuivers per kleine roede. Het wassende koren was bestemd voor Peter Coenen, het kaf en stro voor de koper.
Het perceel werd genaast door Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts, hetgeen op 2 mei 1742 werd vastgelegd.
RAL-LvO 1758, 167r: Op 29 maart 1742 verkocht Joannes Petrus van Wevelinckhoven, gehuwd met Maria Martiana Catharina de Haeszard, een morgen weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Peter Grootjans, oostwaarts de straat, westwaarts Geurt Vleeshouwers, koper van deze weide en gehuwd met Mechtild Gelders. Aangezien Geurt de koopsom van 100 gulden niet kon betalen, bleef dit bedrag als lening openstaan. Hij borgde daartoe met deze weide en met een morgen akkerland "de camp" nabij deze weide gelegen, oostwaarts Joannes Douvers, westwaarts Petrus Crijns.
Zoon van Petrus VLEESHOUWERS (zie II.4) en Helena TIMMERS.
Ondertrouwd op 24 september 1713 te Klimmen. Hervormde Gemeente Klimmen, met vermelding ouders, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11 oktober 1713 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Winandus Schorens). Mechtild Gelders ex Albeck met Mechtildis GELDERS, 31 jaar oud, gedoopt op 24 augustus 1682 te Hulsberg, overleden op 2 april 1758 te Nuth op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacobus GELDERS en Elisabeth BOSCH.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth VLEESCHHEUWERS, gedoopt op 20 december 1714 te Hulsberg, overleden op 13 september 1797 te Hunnecum-Nuth op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28 oktober 1739 te Nuth (getuige(n): Joannes Hautvast, Petrus Vleeschheuwers) met Wilhelmus HAUTVAST, 28 jaar oud, gedoopt op 15 maart 1711 te Nuth (getuige(n): Wilh. Schepers namens Petrus Kempeners (uit Neerbeek), Catharina Hautvast), overleden op 18 oktober 1779 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 19 oktober 1779 te Nuth, zoon van Coenradus HAUTVAST en Joanna HERMANS.
RAL-LvO 1762, 262v: Op 13 april 1762 verkocht Willem Hautvast, gehuwd met Elisabeth Vleeshouwers, aan Willem Cleentjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 60 kleine roeden akkerland "in de swaert koul" onder Nuth, grenzend aan heer a Blisia, Willem Kessels, Joannes Frissen en de weg. Idere kleine roede kostte 33 stuivers.
RAL-LvO 1759, 281v: Op 18 maart 1763 leende Willem Hautvast, gehuwd met Elisabeth Vleeshouwers, 150 gulden tegen 5% van Joannes Habets, pastoor van Nuth, uit de fundatie van Marten Snijders. Hij stelde daartoe tot onderpand 120 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de Kempkensweg, de erfgenamen Jan Paes en de dorpstraat; en voorts 49 1/2 kleine roeden akkerland te Nuth, grenzend aan Jacobus Ramaekers en de erfgenamen Hermen Jongen. Het geld diende voor de aankoop van 99 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Nuth.

 • 2. Petrus VLEESCHOUWERS, gedoopt op 24 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Petrus Claessen, Maria Aloffs).

RAL-LvO 1759, 203v: Op 27 december 1759 leende Peter Vleeshouwers, weduwnaar en wonend te Aalbeek, 600 gulden tegen 5% van Joannes Bovij, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Lemmens. Tot onderpand stelde hij de volgende onroerende goederen, zoals toebedeeld bij de verdeling van de ouderlijke nalatenschap op 17 mei 1759, te weten:
a) 69 kleine roeden uit de huisweide met de keuken en de neere, gelegen te Hunnecum onder Nuth;
b) 94 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan advocaat Limpens en het wederdeel;
c) 46 kleine roeden akkerland aldaar "achter cuerens weijde", grenzend aan Reijner Meijers en Jan Paes, belast met 31 1/2 stuiver aan advocaat Limpens.
Ondertrouwd op 29 januari 1746 te Klimmen, bruid van Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 13 februari 1746 te Klimmen met Agnes LOIJENS, 28 jaar oud, gedoopt op 30 mei 1717 te Nuth (getuige(n): Servatius Swelsen, Aleida Praets), dochter van Nicolaas LOIJENS en Elisabeth CORTEN.

 • 3. Helena VLEESHOUWERS, gedoopt op 26 augustus 1719 te Nuth (getuige(n): Martinus Schonmaecker (uit Klimmen), Anna Vleeshouwers (tante)), overleden op 6 november 1787 te Meerssen op 68-jarige leeftijd

Ondertrouwd op 18 april 1739 te Meerssen, Hendrick Heijnen, geboren te Vlieck met Helena Vleeshouwers, geboren van Nuth en beiden wonende onder Ulestraten, gehuwd op 3 mei 1739 te Meerssen met Henricus HEIJNEN, overleden op 18 oktober 1769 te Meerssen.
RAL-LvO 1760, 262v: Op 25 april 1760 verkocht Henricus Heijnen, gehuwd met Helena Vleeshouwers, aan Jacobus Paes, gehuwd met Anna Tulleners, 78 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan schout Meijs, Jan Paes, de Kempkensweg en Adam Eckermans. Iedere kleine roede kostte twee gulden. De weide was belast met een stuiver aan de kerk van Nuth.

 • 4. Maria Mechtildis VLEESHOUWERS, gedoopt op 30 januari 1722 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Neleken Bosch namens Anna Mans), overleden op 17 mei 1790 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24 augustus 1746 te Maastricht, met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Capucijners met Joannes DRIESSEN, 30 jaar oud, gedoopt op 6 september 1715 te Klimmen, overleden op 1 mei 1763 te Hunnecum-Nuth op 47-jarige leeftijd, begraven op 3 mei 1763 te Nuth, familierelatie op basis van naamgeving kinderen en doopgetuigen, zoon van Joannes DRIESSEN en Agnes CRIJNS.

 • 5. Jacobus VLEESCHHOUWERS, gedoopt op 11 april 1728 te Nuth (getuige(n): Jacobus Gelders, Maria Smitsmans).

RHCL-Huwelijksdispensaties 1753, 65: Jacobus Vleeschouwers, zoon van Godefridus en Mechtildis Gelders was enkele jaren eerder naar Parijs getrokken en wilde daar nu een huwelijk aangaan. De pastoor van Nuth bevestigde dat hij katholiek gedoopt was.

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 6 maart 2008