Sindorff

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Sindorff is een familie uit LIMBURG, Venlo, komende uit (Mül)Bracht (Brüggen) rond 1800, deelstaat Nordrhein - Westphalen, Duitsland en één tak trok eind 1933 verder naar Tilburg. De familie kwam oorspronkelijk uit Sindorff, nu Duitsland, in 1815 genaamd Pruisen, en ontleende, toponiem, daaraan hun achternaam. De plaats lag waar nu Zündorf, Duitsland, ligt. De familienaam kwam in 1947 in Limburg nog voor en in 2008 niet meer, sindsdien is er aanwijzing voor genetische overeenkomst met bevolking uit of rondom Tsjechië.

De merendeel gelijknamige familie uit voornamelijk NOORD HOLLAND; {Zindorp, Sindorp, Zindorff, Sindorf, Sindorff}, mogelijk verwant, komende uit Hannover in Duitsland rond 1750 wordt genealogisch onderzocht door o.a. Marja Hooreman©, zie hiervoor ook genealogie Sindorf, Stadsdeel Sindorf en station, behorende bij Kerpen.

Sinds 1300 ligt de plaats Sindorf binnen de hertogdommen Jülich en Berg en het aartsbisdom regio Keulen, de regio staat op een landenkaart uit 1560. In de Nederlandse Leeuw wordt de plaats Sindorf rond 1550 benoemd en in de geschiedenis van 'Merode' de locatie van de plaats rond 1378 beschreven. Familie Sindorff wordt in 1381 beschreven in een publicatie uit wat nu zuidoost Slovenië is, voorheen regio Dolenjska, Hertogdom Unterkrain, Oostenrijk. In Duitsland is de plaats Sindorff in 1428, 1481-1556, 1625, 1769-1802, 1827 en 1892 benoemd. De verschillende landkaarten tonen dezelfde plaats als Sindorff in 1609, Zundorf in 1645; een plaats met ridder historie, Sindorf in 1662 en Zindorf in 1696. Justitie o.a. in 1650 in Syndorff, het pastoraat Sindorff rond 1600-1700, bevestiging van de plaats Syndorff in 1701-1800, akten uit 1727 en 1807 doen vermoeden dat oude verwantschappen bestaan.

voorgeschiedenis

Prehistorie; -100.000/-3000 - Tijd van Boeren en Jagers

Oudheid; -3000/500 - Tijd van Grieken en Romeinen

De Romeinen veroverden zuid Nederland in 57 v.C., en in 50 n.C. maakten de Romeinen van de rivier de Rijn een grens tussen hun rijk en het noorden van Nederland. Het noordelijke deel werd destijds beheerd door de machtige Friezen. De Romeinen hadden 3 grote steden in Nederland: Noviomagus (Nijmegen), Mosae Trajectum (Maastricht) en Forum Hadriaum (Voorburg, nabij Den Haag). Aan het eind van de 4e eeuw vertrokken de Romeinen uit Nederland, waarna de Friezen, de Franken en de Saksen Nederland overnamen. In de 8e eeuw was Nederland alleen maar van de Franken, hoewel de Friezen er ook leefden.

generatie

Vroege Middeleeuwen; 500/1000 - Tijd van Monniken en Ridders* in Frankische Rijk, Merovingen, Karolingen, West,Midden,Oost Frankische Rijk: verdrag Verdun.

Henri VII en Conrad IV periode Roomse Rijk 1211-1254. Engelbertus,' Het eerste boek ' blz. 96

I. Met gelijkenis uit het wapenboek detail Armorial de Gerle en een portret 🐥🐥, 👑, met kleuren van Rome en het wapen van plaats, district Sindorff/Zündorf, Keulen. In het boek Vindex Libertatis Ecclesiasticae et Martyr S. Engelbertus, kampioen van de vrijheid van martelaar en een heilige S. Engelbert, staat beschreven, vanaf 1009 en gepubliceerd in 1633, dat Zudendorff nadien Zundorff werd genoemd ([1]) . Op pagina 96 Het eerste boek over Hendrik VII, geboren Palermo Sicilië, 1211.


I. Requin von Zudendorf is 1222 getuige in een certificaat van Keulen, onder de bergische adel.

I. Gerard von Zudendorf is 1222 getuige in een certificaat van Keulen, onder de bergische adel.

generatie

Hoge - en Late Middeleeuwen; 1000/1500 - Tijd van Steden en Staten in Heilige Roomse Rijk (kaart 1000)

Voor het eerst in het midden van de 12e eeuw worden de ridders "von Zudendorp" (Zündorf) genoemd, bron: Karl H. Boley en een baronfamilie vòòr 1173.

I. Hendrik VII (1211-1242) is een rijkszaak, niet te verwarren met Hendrik VII van Luxemburg (1275-1313). Koning van Sicilië (1212-1217-1235). Hertog van Zwaben (1216-1235) als Henry II. Kroning van de Rooms-koning in Aken, (1222-1235), in aanwezigheid van Floris IV. Henrich von Zudendorph is getuige in een certificaat Keizer Otto, Keulen en in 1221 in een certificaat bisschop Engelbert van Keulen in 1219. Heinrich von Zudendorf, burger van Keulen, informeert de koning van Engeland, Henri III(1207-1272), zoon van koning John Lackland, dat de aartsbisschop van Keulen, Engelbert en voogd van Hendrik VII, die zonder twijfel de zaak van de koning tot een goed einde had gebracht, was vermoord door een van zijn naaste verwanten. Serenitati vestre - exhibere curetis. Shirley Letters of Henry III 1.274 volgens bron 1225. 🔎Huwelijk. Engelbert plande een huwelijk met Isabella van England, één van de dochters van koning John; maar werd niet voltrokken na de dood van Engelbert in 1225. Zijn vader trouwt voor de derde keer, nu met Isabella van Engeland. Hendrik was nog minderjarig, veertien jaar, Margaretha was zeven jaar ouder, eenentwintig. Henry trouwt Nürnberg 29 november 1225, in opdracht van zijn vader, met Margaretha van Babenberg (1206-1266), dochter van hertog Leopold VI van Oostenrijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Heinrich, geboren verm. (1234-1245), na mei 1228 en vòòr juli 1235, en overleden 1242/1245, prins. Alvorens de zesde kruistocht te beginnen, wees zijn vader hem in zijn testament van 1228 aan als erfgenaam van de twee kronen van Sicilië en Duitsland. In datzelfde jaar begon hij aan zijn persoonlijke regeerperiode in Duitsland, die werd gekenmerkt door het Statutum in beginsel in mei 1231 uitgevaardigd te Worms.
 2. Friedrich geboren verm. (1235-1251), na mei 1228 vòòr juli 1235, en overleden vòòr 1251/1252, prins, kroonprins of vermist koning.

Hendrik was enigst kind uit het 1e huwelijk tussen zijn ouders Frederik II(1194-1250) en Constance van Aragón (1179–1222), dochter van koning Alfons II van Aragón. Uit het 2e huwelijk van zijn vader met koningin Yolande van Jeruzalem (1212–1228), dochter van koning Jan van Jeruzalem werd een halfbroer en halfzus geboren: Margaretha (1226–1227) en Koenraad (1228–1254), Rooms-koning, koning van Jeruzalem en Sicilië. Uit de relatie van zijn vader met Bianca Lancia (ca 1210–ca 1250) werden halfzussen Anna Constance (1230-1307), Violante (1233-1266) en halfbroer Manfred (1232-1266), regent van Sicilië, geboren. Uit het 3e huwelijk van zijn vader, 15 juli 1235 te Worms met Isabella van Engeland (1214–1241), dochter van koning Jan van Engeland kwamen halfbroers Jordanus (°-1236), Hendrik (1238-1254) en halfzussen Agnes (°-1237) en Margaretha (1241–1270). Voor overige halfbroers en -zussen wordt verwezen naar Frederik II.

N.B. De zegel (als munt) van Hendrik VII (Hendrik II van Zwaben), uit 1216, toont hem als bereden ridder, dynamisch, met schild en een spandoek of vlag van, met wat het lijkt, het graafschap Württemberg met drie luipaarden (drie leeuwen als supporters/bewakers) op het wapenschild van Hohenstaufen (zoals bijv. nadien bij zijn halfzus Margaret); de drie leeuwen zouden later bekend worden als het Zwabische wapen. Het paard is in remmend rengalop, springt of steigert onverwacht, afhankelijk hoe de munt draait. De vroegste zegel van Hohenstaufen was een enkele leeuw, voor korte tijd twee leeuwen, en na 1196 drie leeuwen of luipaarden. De tinctuur 'or' en 'sable', goud/geel en zwart, is vastgelegd in 1220.

generatie

I. Henrich von Zudendorp. 1246 In gevolg van de edelheer Walram zegelt Henrich von Zudendorp de gelovenis van het bergisch ridderschap, de Bergleiche hertog Wilhelm, rechthebbend op ontvangst. Zijn zegel bestaat uit een ' quergel?heilten ((door oorlog gedeeld?)'schild, met in de rechter bovenkant open vleugels, die op de helm tussen twee buffelhoorns herhaald is. Hij behoort geheel tot twee andere families met deze naam en de zegel is uit het stedelijk archief Keulen ontnomen en nr 198 en 199 meegedeeld. I. Gerhard von Zudendorf documenteerde eerst Vogt van Palmersdorf op basis van de Johanneshof in 1269.

generatie

1300 plaats Sindorf onder hertogdom Jülrich-Berg en Aartsbisschopdom Keulen, nu regio Limburg Nederland en Noord-Rijn Westfalen Duitsland. Welke rol de hongersnood (1315-1317) en de grote pestepidemie (1347-1354), die ongeveer een derde van de Europese bevolking het leven kostte is onbekend.

Wapenschild plaats Sindorff-Zündorf, Cöln gelijk. Henry VI Sicily

I. Gerard "van Zudendorp", uit een adellijke familie en van het klooster van St. Maria in het Capitool in Keulen werd met een boerderij aan Fischenich('Fischeuick') toevertrouwd in 1338. Gerhard van Zudendorp voegde daarom aan zijn naam toe "von Fischenich gt. v. Zudendorf". Omdat het wapen van Fischenich een dwarsbalk en boven een vis vertoonde, koos hij ervoor om twee boven elkaar liggende vissen te onderscheiden. Ook is de familie allen onder von Fischenich bekend. Van dit wapenschild i.c.m. het schild van Henrich "van Zudendorp" , verzegelt in 1397, werd nu het huidige wapenschild gevormd door district of plaats Zündorf zuid Keulen. Gerhard huwt Agnes von Aldenroide, dochter Daniels 1390-1409.

Uit dit huwelijk:

 1. Consse von Fischenich gt. von Zudendorf, geboren 1375, volgt.
 2. Agnes von Fischenisch gt. von Zudendorf
 3. Gerard, 1377

I. Henrich "von Zudendorp", één van de ridders verzegelde in 1397 een certificaat met zijn wapenschild, een in dwarsrichting gedeeld schild, dat een adelaar met open vleugels in de bovenhoek toont. Deze adelaar is ook te zien op de helm tussen twee buffelhoorns. Van dit wapenschilden samen met het schild van Gerhard "van Zudendorp", ca. 1330, werd nu het huidige wapenschild gevormd door district Zündorf, Keulen.

I. Alf von Zudendorf, siegler urkunden, 22 nov. 1353, Siegburg, Abtei nr 288

I. Johann von Zudendorf, siegler urkunden, 22 nov. 1353 verm. ook Johann von Zudendorf 1376

I. Baldewin von Zudendorf 1376

I. Ludwig von Zündorf (Zudendorf) mitsiegler 20 april 1377, nr 476 1397

generatie

Sindorf en Zündorf 2016

1381 familiedorp Sindorff & Syndorff -regio Dolenjska, Hertogdom Unterkrain, Oostenrijk, nu zuidoost Slovenië. 1481-1892 plaats Sindorff regio Keulen, Duitsland en mogelijk deelname aan de pelgrim, diaspora;1739.

I. Consse (Konrad) von Fischenich gt. von Zudendorf, geboren 1375, huwt Guitgin.

Uit dit huwelijk:

 1. Conrad von Fischenisch gelast het hof 1454, 10 juni 1449, 19 nov. 1450 21 dec. 1453, Konrad "Coentz", Conss, von Zudendorf trouwt Guetgin 'Goitgyn". Uit eerste huwelijk: Katharina, Klosterjungfrau Gotteshauses zu Benden (Bende/Beendt)
 2. Zunter Wilhelm von Fischenisch gt. Zudendorf 1470-1488 toevertrouwd aan Fischenisch huwt op St. Michaelsdag 1464 Guitgin von Frenss. Uit dit huwelijk:🔎


I. Wilhelm Zuydendorp, 1486 wapenschild tafel IV dwarsbalk met daarboven 2 vissen nr. 198 Keulen.

I._Zudendorp, 1496 wapenschild in V-vorm, dwarsbalk met daarboven 2 vissen op het wapen.

I. Gerard v. Vischenich v Belle 1463


I. Wilhelm von Zudendorf, 1440 wapenschild, tafel IV in het midden een schelp met acht cirkels, vier aan beide zijden nr. 199, Keulen.

I. _Zudendorf, 1440 wapenschild, in het midden een schelp met acht cirkels in gesloten u-vorm op het wapenschild.

I. Bela Breitels zu Gräfrath gegen ihren Mann Wetzel Kessel von Zudendorf, 1493

I. Peter von Zudendorf 1497

generatie

16e eeuw; 1500/1600 - Tijd van Ontdekkers en Hervormers - Begin Nieuwe Tijd;Renaissance

Familie Sindorff in Keulen, een onafhankelijke vrije rijkstad sinds 1475, binnen een -Nederrijns Westfaalse- Kreits, een groep staten, in het Heilige Roomse Rijk.

 1. Georg Sindorff, burger uit Keulen 1552.
 1. Reiner (von) Sindorff Franciscaan: [2]) wordt Lutheraan:[3], op 10 mei 1579 geëxcommuniceerd.
 1. Nyss Van Sindorff trouwt Leiningen. Uit dit huwelijk: Zylg Van Sindorff (vr.) gedoopt 1602 Sankt Christoph Kath., Keulen.
 1. Wilhelm Von Sindorff trouwt Merg. Uit dit huwelijk: _Sindorff gedoopt Keulen 10 april 1616.
 1. Guelhelmus Von Sindorff trouwt Maria Vont Munstereiffel. Uit dit huwelijk: Aetlhietis (vr.) Von Sindorff gedoopt 2 juni 1619 Köln.
 1. Heinrich Sindorff Or Gimmich trouwt 1594 Keulen Elisabeth Vont Uchelen.

generatie

Kaart Keulen-Dormagen (Köln). 1594 Dormagen (Dorgmagen).

17e eeuw; 1600/1700 - Tijd van Regenten en Vorsten - de Gouden Eeuw

 1. N. Sindorff geboren rond 1600 heeft drie zoons.

Uit dit huwelijk:

 1. Thoma Sindorff volgt Ia.
 2. Wilhelm Sindorff trouwt Anna Schmitz, waaruit geboren Dormagen-Horrem (Hemmersbach) 3 mei 1661, Margaretha Sindorff.
 3. Johann Sindorff trouwt Christina N. waaruit geboren Dormagen 10 februari 1707 Jacok, verm. Jacob, Sindorff (KB Dormagen-St. Michael).

Ia.Thoma Sindorff geboren 1640 Duitsland Dormagen, meubelmaker, trouwt Christina N.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Syndorf(f) geboren Dormagen 3 juli/september 1661, trouwt Maria Thelen geboren 25 maart 1661(1665) Dormagen, dochter van Joann Thelen en Anna N.

Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Syndorff geboren Dormagen - Horrem (Hemmersbach), 14 maart 1691, trouwt Dormagen 3 februari 1726 Anna Katharina v.d. Brueggen.

18e eeuw; 1700/1800 - Tijd van Pruiken en Revoluties - de Verlichting

Uit dit huwelijk:

 1. Michael Syndorff, verm. ook Michaelis Syndorff, geboren Dormagen 3 februari 1726/6 augustus 1731 (1732), overleden Dormagen 27 januari 1811, trouwt Caecilia Boes, dochter van Wolter Buessen en Maria Katharina Stommel, geboren Dormagen 1 augustus 1732, overleden Dormagen 4 april 1837.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Syndorff geboren Dormagen 25 april 1759.
 2. Peter Syndorff, ook Petrus Syndorff, geboren Dormagen 14 september 1761.
 3. Johann Syndorff, ook Joannes Syndorff, geboren Dormagen februari 1764. (ref. KB St. Michael).
 4. Anna Christina Syndorff geboren Dormagen 17 mei 1766.
 5. Hermann Syndorff, ook Hermannus Syndorff, geboren 7 mei 1769, verm. Ulcherat, zoon Johannes.
 6. Anna Maria Syndorff, Annae Mariae Sindorff, ook wel Anne Marie Sindorff, geboren Dormagen 8 augustus 1770, overleden Dormagen 4 april 1837, trouwt Dormagen 21 juli 1799 Hermann Bilck, ook wel Germain Bilck, geboren Dormagen 18 september 1773/25 maart 1661, overleden Dormagen 23 augustus 1845. Uit dit huwelijk: Anna Margaretha, nageslacht ook wel Jean Pierre Bilck, Paefgen, O'Daniel, Zapf veelal uit Dormagen.
 7. Peter Syndorff, ook Petrus Syndorff, geboren Dormagen 2 september 1773.
 8. Maria Gertrud Syndorff, ook Maria Gertrudis Syndorff.

generatie

Michaelis Syndorff, ook Sindorff, verm. 1783 könig St. Johannes-Bruderschaft Bracht, trouwt RK Bracht(Brüggen) 17 juni 1766 Anna Gertrudis (Gertri) Lepelmans (Leppelmans)

Verzameling akten van gebieden waarover een prefect gesteld is: Arrondisement Köln (Cologne); plaats Sindorff, Arrondissement Crevelt; plaats Bracht/Brüggen, ten tijde van Napoleon 1807

Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Lepelmans
 2. Joannes Petrus Syndorff, ook Johann Peter Sindorff, geboren Bracht (Brüggen) 26 oktober 1770.
 3. Henricus Petrus Syndorff, ook Heinrich Syndorff, Henderich Sindorff, Henricus Zyndorff, geboren 4 december 1771 Bracht (Brüggen), overleden 15 augustus 1800 Geilenkirchen, koopman, trouwt Maria Sibilla van Asten, eerder gehuwd met Johann Henrich Wolff, waaruit ook geboren 4 kinderen, geboren 8 april 1764, overleden 25 december 1816. Uit dit huwelijk: 1. Anna Catharina Sindorf, ook Anna Catharina Zyndorff, geboren Geilenkirchen 26 augustus 1796 trouwt Henri Joseph Kreitz, uit dit huwelijk: Jean Pierre Hubert geboren 30 maart 1823, horloge maker Antwerpen 2. Johanna Catharina Sindorf, ook Johanna Catharina Josepha Zyndorff, geboren Geilenkirchen 22 juni 1798, 3. Heinrich Wilhelm Sindorf(f), ook Johann Wilhelm Heinrich Zyndorff, Henderich Wilhelm Sindorff, geboren Geilenkirchen 13 maart 1800, overleden 1878, trouwt 11/13 juni 1825 Bardenberg Maria Sibille/Sybille Kahlen. Uit dit huwelijk: 1. Johann Wilhelm Sindorf, geboren 2 november Bardenberg 1825, Maria Elisabeth Sindorf, geboren Bardenberg 2 november 1825 St. Peter en St. Paul RK, 2. Maria Sibille Hubertina Sindorf, ook Maria Sybilla Hubertina Sindorff, geboren Bardenberg 5/6 november 1827, overleden Bardenberg 31 december 1916 trouwt Heinrich Joseph Hubert Eygelshoven. Uit dit huwelijk: Maria Luise Eygelshoven (1870-1940), 3 Heinrich Joseph Sindorf, geboren Bardenberg 6/7 februari 1830, overleden Würselen 27 april 1859 4. Maria Catharina Theresia Sindorf, Sinndorf, Sindorff, Syndorff, Sindarz, Lindorff, geboren Bardenberg 8 november 1832, overleden Vorweiden 24 september 1873 trouwt Theodor Starck, uit dit huwelijk 9 kinderen geboren Voorwenden/Broich. 5. Carl Anton Syndorff, ook Karl, geboren Bardenberg 6 maart 1835 woont Würselen, verm. trouwt Achen 2 september 1865 Elisabeth Starck. Uit dit huwelijk: # Hubertina Elisabeth Sindorff geboren Achen 1866. # Heinrich Carl Sindorff geboren Achen 1 juni 1868, 6. Nicolaus Hubert Sindorff, ook Nicolaas Hubertus Sindorff, geboren Bardenberg, Pruisen 1 juli 1837, woont verm. Herzogenrath, ébéniste/meubelmaker, verm. Immigratiedatum 1882 Antwerpen België, 7. Franz Johann Hubert Sindorf, geboren Bardenberg 30 januari 1840, overleden Bardenberg 4 april 1940.
 4. Cornelius Syndorff, Cornelis Sindorff, Cornel Syndorff, geboren(Mül)Bracht (Brüggen), geboren 8 november 1774 volgt - generatie I
 5. Joannes Mathias Syndorff, Johann Mathias Syndorff, geboren Bracht (Brüggen) 4 januari 1777.
 6. Leonardus Mathias Syndorff, ook Leonard Syndorff, geboren Bracht (Brüggen) 24 november 1778.
 7. Maria Eva Syndorff, geboren Bracht (Brüggen) 13 november 1784.


Genealogie volgt Spaarndam Hannes Zindorp, geboren Hannover 8 mei 1747 trouwt Hendrikje van der Viel, geboren Schalkwijk. Uit dit huwelijk: o.a. Catharina (Trijntje) Sindorff, geboren 23-10-1783

generatie hedendaags LIMBURG

Kaart Venlo & (Mül)Bracht/Brüggen heden. Kaart Venlo & Bracht 1645.

I. Cornelius Sindorff ook Cornelis Sindorff, uit Duitsland, (Mül)Bracht (Brüggen), geboren 8 nov. 1774, bakker, overleden Nederland, Venlo, 8 maart 1852, zoon van Michaelis Sindorff (1726/1731-1811) en Anna Getrudis Lepelmans, trouwt Venlo Anna Catharina Kuijpers (Cuijpers), gedoopt Echt 9 april 1769, overleden Venlo 10 juni 1825, dochter van Peter Kuipers en Anna Gertrudis Raemaeckers.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Gertrudis Sindorff geboren Venlo 21 oktober 1796, overleden Venlo 30 maart 1878, trouwt Venlo 30 mei 1817 met Josephus Rainoldus Bloemen, geboren Venlo 5 april 1790, overleden Venlo 9 juli 1875 ref.[4], zoon van Thomas Bloemen en Johanna Sibilla Muller. Uit dit huwelijk zijn 19 kinderen geboren.
 2. Peter Wilhelmus Sindorff ook wel Pierre Guilliaum Sindorff geboren Nn 1743 (55 jaar?), herh. begraven Venlo 29 december 1798.
 3. Peter Sindorff gedoopt Blerick (Venlo) 13-15 oktober 1799, overleden Venlo 15 juli 1868, ongehuwd.
 4. Michel Sindorff ook wel Cornelis Michiel Sindorff volgt IIa.
 5. Elisabeth Catharina Gertrudis Sindorff, ook Catharina Gertrudis Sindorff, geboren 5 april 1805 Venlo, overleden Venlo 26 augustus 1868, trouwt 1. Venlo 16 april 1825 met Johan (Jan) Jacob Leurs, geboren Venlo 18 september 1788, overleden Venlo 16 juli 1839, zoon van Jacob Leurs en Maria Elisabeth Koecks en trouwt 2. Venlo 9 juli 1844 met Hubert Herman Antoon Leurs, geboren Venlo 15 april 1809, overleden Venlo 20 januari 1880, zoon van Jacob Leurs en Johanna Linssen. geboren Venlo 5 april 1805.
 6. Maria Catharina Sindorff geboren Venlo 23 december 1807, overleden Venlo 2 februari 1885, trouwt Venlo 14 mei 1839 met Gerard Renier Hubert Jungen, geboren Linnich (Duitsland) 12 januari 1810, kunstschilder, lithograaf, leraar overleden Maastricht 15 januari 1856, zoon van Lodewijk Jungen en Anna Elisa Jansen.
 7. Willem Antoon Hubert Sindorff volgt IIb.

generatie

19e eeuw; 1800/1900 - Tijd van Burgers en Stoommachines - de Industrialisatie

Invoering Burgerlijk Wetboek met regels voor de burgerlijke stand, in 1795 België en 1811 Nederland, met verplichting aannemen of bevestiging familienaam. Vanaf de vijfde eeuw verliep reeds de ontwikkeling van een éénnaamstelsel naar, vanaf de middeleeuwen, een tweenamenstelsel.

IIa. Michel Sindorff ook wel Cornelis Michiel Sindorff geboren Venlo 3 maart 1802, overleden Venlo 8 maart 1852, trouwt met Elisabeth Josephina von Cöll(e)n, geboren circa 1800, overleden Venlo 12 juli 1834, dochter van Godfried von Cöll(e)n en Adeleide Krauthausen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adeleidis Catharina Sindorff dochter van Anna Gertrudis von Cöllen, geboren Venlo 4 mei 1827, overleden Venlo 10 juni 1834.
 2. Gertrudis Josephina Sindorff dochter van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 3 juli 1828, overleden Venlo 5 juli 1828.
 3. Jozef Godfried Sindorff zoon van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 5 juli 1829, overleden Venlo 14 mei 1830.
 4. Catharina Helena Sindorff dochter van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 21 november 1830, overleden Venlo 16 januari 1833.
 5. Joseph Antoon Sindorff zoon van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 25 januari 1833, overleden Venlo 2 maart 1834.
 6. Johan Joseph Antoon Hubert Sindorff zoon van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 16 juni 1834, overleden Venlo 17 juni 1834.

IIb. Willem Antoon Hubert Sindorff, Guillaume Antoine Hubert Sindorff, geboren Venlo 17 februari 1811, schrijnwerker, winkelier, overleden Venlo 1 mei 1889 ref.[5], trouwt Venlo 26 september 1839 met Maria Lucia Sax, geboren Venlo 5 november 1810, overleden Venlo 3 augustus 1866, dochter van Karel Sax, winkelier, en Johanna Helena Ketels.

Duits Meissen porseleinen klok, laat 19e eeuw - Rococo (1730-1760) - F.Sindorff, Brussel

Uit dit huwelijk:

 1. Angelina Maria Hubertina Sindorff geboren Venlo 12 augustus 1840, overleden Venlo 19 september 1840.
 2. Karel Antoon Hubert Sindorff volgt IIIa.
 3. Frans Peter Hubert Sindorff volgt IIIb.
 4. Jan Caspar Hubert Sindorff, ook Jean Sindorff, geboren Venlo 1 mei 1845, overleden gemeente Maasbree, Blerick (Venlo), 12 september 1923, ref. [6] ongehuwd.
 5. Peter Godfried Hubertus Sindorff volgt IIIc.
 6. Michiel Cornelis Hubertus Sindorff geboren Venlo 20 februari 1849, ged. bij Kon.Besl.van 31 maart 1914, (NL-haNa, LNH/kabinet 1905-1922; toegang, 2.11.36.01, inv.nr. Kabinet 50; 70),publ.[7] overleden Venlo 18 januari 1919, ongehuwd.
 7. Catharina Maria Hubertina Sindorff geboren Venlo 31 mei 1850, overleden Venlo 4 september 1851.
 8. Elisabeth Hubertina Maria Sindorff geboren Venlo 14 augustus 1851, overleden gemeente Maasbree, Blerick (Venlo) 22 mei 1933.

generatie

IIIa. Karel Antoon Hubert Sindorff (Genlias: Lindorff) geboren Venlo 20 november 1841, handelaar: saaijetten;garen uit wolvezels[8] overleden Venlo 29 mei 1896, het Venlose kerkhof c/53/-/br, trouwt Venlo 17 september 1877 met Anna Gertrudis Hubertina Bloemen, geboren Venlo 18 december 1853, overleden Venlo 31 oktober 1931 ref.: [9], [10], dochter van Raimond Johan Hubert Bloemen en Anna Martina Sael.

F.R.H. Sindorff, kerk met moderne architectuur, ca. 1913
Frans Sindorff jr., horlogemaker Brussel (1900,1903,1904) 1907

Uit dit huwelijk:

 1. Antoinetta Maria Wilhelmina Sindorff geboren Venlo 25 augustus 1878.
 2. Franciscus Raimond Henricus Sindorff volgt IVa.
 3. Karel Henri Hubert Sindorff geboren Venlo 13 oktober 1882, overleden Venlo 16 september 1884.
 4. Jean Joseph Wilhelm Sindorff volgt IVb.
 5. Maria Anna Carolina Sindorff geboren Nijmegen 2 februari 1891 trouwt Weijers 🔎.

IIIb. Frans Peter Hubert Sindorff ook François Pierre Sindorff geboren Venlo 12 juni 1843, getuige huwelijk Brussel 15 oktober 1879 J.H.H Sax, getuige huwelijk Brussel 09 juni 1888, horloge-, schoenmaker, overleden Venlo 25 augustus 1905, trouwt 1. Brussel 15 februari 1868 met Elisabeth Hubertina Bloemen geboren Venlo 26 januari 1820, overleden Venlo 25 januari 1905 ref. [11],[12], zij hertrouwt 11 mei 1844 [13] Laurens Linssen, geboren Venlo 10 mei 1817, overleden Venlo 18 april 1895 trouwt 2. Roermond 26 juli 1881 met Josephina Maria Hubertina Thissen, geboren Roermond 17 maart 1849, ingeschreven 6 juni 1881 Roermond komende uit Molenbeek, vertrokken 24 juli 1881 naar Brussel, dochter van Franciscus Hubertus Thissen en Maria Elisabeth Rutten.

Uit dit huwelijk (1):

 1. Guillaume François Hubert Sindorff, ook Willem Frans Hubert Sindorff volgt IVc.
 2. François Sindorff, ook Frans Sindorff IVd.
 3. Jean Hubert Sindorff volgt IVe.

🔎 "J. Sindorff" en familie bericht New York, 19 december 1872 in het Algemeen Handelsblad, uitgave 5 januari 1873, dat zij kapitein E. Deddes danken voor de goede reis van Rotterdam naar New York, per stoomschip Maas; 1ste vaart 20 nov.1872, aankomst 19 december 1872, passagierslijst Maas, archief 36.2.2,M237B,roll #370 1314 frame 343 FHL 0175726, zie:[14]: John Sindorf (ref. Marja Hooreman - tak NH), ook veerman, zijn vrouw Aafje, kinderen Guda & Margje, ongehuwd 24 jarige J.(?,!st.zus J; geb.1824,overl.1837) en een baby, mog. 🐑:

 1. Lourens Sindorff, geboorte akte, verm. Lawrence Sindorff, ref. aangenomen zoon volgt IVf.
 2. 🔎Hubert Sindorff volgt IVg.🔎[15]

IIIc. Peter Godfried Hubertus Sindorff ook wel Peter Gottfried Hubert Sindorff, geboren Venlo 29 januari 1847, overleden Venlo 29 april 1922, ref. [16] trouwt met Henriëtte van Genabeek, ook wel Genabeck, geboren 28 maart 1843 Viersen Nordrhein-Westfalen, Duitsland, dochter van Adam Theodorus van Genabeek, geboren 1806 en Maria Anna Dessen geboren 1809.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Antoon Hubert Sindorff geboren Venlo 30 augustus 1880, overleden Venlo 28 mei 1885.
 2. Maria Lucia Sindorff overleden Venlo 16 augustus 1944, trouwt Martinus Jacobs, overleden 9 augustus 1944. Geboren uit dit huwelijk: Pierre Marius Henri Gerard Venlo 29 september 1896 en overleden Venlo 7 december 1896, Anna Maria Henriette geboren Venlo 5 oktober 1897 en overleden 14 september 1945, Elise Mathilde Marie geboren Venlo 31 maart 1901, Antoinette Maria Petronella geboren Venlo 28 februari 1902, Pierre Guillaume Martin Marie geboren Venlo 11 september 1906, Martha Geertruida Francisca Maria geboren Venlo 16 mei 1908, Jacques Pierre Gerard Marie geboren Venlo 31 mei 1909.

generatie

20e eeuw; 1900/2000 - Tijd van Wereldoorlogen; 1900/1950 - Tijd van Televisie en Computer: 1950/2000

IVa. Franciscus Raimond Henricus Sindorff ook François Raijmond Henri, geboren Venlo 4 januari 1880, meldt komende uit Zundert naar Kerkrade waaruit vertrokken 27 juni 1899 naar Venlo, woont o.a Rotterdam en Hoenderloo, bouwkundig opzichter, architect, (WO-1914-1918), red. Uit liefde voor het volk: volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 trouwt Rotterdam woensdag 31 oktober 1906 met Anna Maria Hagemeijer, ref.🐑,🐘, geboren Amsterdam 10 mei 1879; woont Da Costastr. 107, Jan van der Heijdenstr. 228 en Amstelkade 131 Amsterdam dochter van Hendrik Jacobus Hagemeijer geboren Amsterdam 24 maart 1852, smid, lijnsmid, trouwt A'dam 12 juni 1878 (ref. R'dam 1906), Anna Maria Borra, gen. 9.23e, A'dam geboren 5 november 1852, dienstbode, overleden A'dam 30 juli 1924.

Door M.J.F. Sindorff *

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Hendrina Elizabeth Sindorff (Annie), geboren Rotterdam 20 augustus 1907, kleermaakster;[17] ondernemer in stoffen, woont Waalstraat 57 Amsterdam,Alg. Handelsbl. 18-11-1930 ongehuwd.
 2. Antoinette Caroline Maria Sindorff (Nettie), geboren 23 november 1908 Den Bosch om 4:30pm Peellandstraatwijk 53/reg. Rotterdam, trouwt Rotterdam, Dicky (Dick) André Martinus Mesland, geboren 1943, dr. bioloog, ERA wetenschapper, auteur ISBN 978-90-8684-010-6: Het biologisch misverstand, ISBN 978-90-5166-919-0: De metafysische ruimte, co-auteur ISBN 92-9092-099-8: Looking at science on board Eureca, groot gezin met nageslacht.
 3. Maria Jacoba Francisca Sindorff (Rie), geboren Rotterdam 7 juni 1910, fabrikante damesconfectie ref.[18],Algemeen Handelsblad 13-11-1929, gen. onderzkster, winkel P.C. Hoofdstraat 85hs, woont Damrak 49 boven alh. Amsterdam, trouwt Albertus Antonius Meijer (Ab) Meijer, geboren Rotterdam, 27 december 1909, overleden Amsterdam 14 april 1961, klerk belastingdienst, zoon van Elisabeth Catharina Elsacker trouwt Roosendaal 30 januari 1899 Albertus Lodevicus Wilhelmus Meijer (Assen 1868-A'dam 1939), zoon van Albertus Meijer, koopman, en Elisabeth Barbara Koster en gescheiden Amsterdam 5 augustus 1939 van Geertruida Alida Petronella van de Laar, dochter van Gerardus van de Laar, broodbakker, en Geertruida Elisabeth Maria Vos. Rie doet aangifte van fietsdiefstal 23 april 1943 om 10:55, 5 juli 1944 om 3:10 st. Kinderloos.
 4. Karel Hendrik Raimond Sindorff volgt Va.
 5. Frans Hendrik Jacob Sindorff, geboren Amsterdam 1916, slaagt Weteringschans 161 Amsterdam 4e H.B.S., publicatie De Tijd 3 juli 1931, prijswinnaar 1940, ongehuwd, kinderloos.

IVb. Jean Joseph Wilhelm Sindorff, ook Johannes Joseph, geboren Venlo 6 januari 1889, geregistreerd 21 september 1904 Roermond kostleerling, vertrokken 12 december 1906 naar Utrecht alwaar afgestudeerd, publ.: Soerabajasch Handelsblad 15-12-1908, woont Nijmegen e.o, overleden Tilburg 6 oktober 1936, begraafplaats St. Josephstraat 109 Tilburg, tandarts in Venlo en vanaf 1934 Tilburg, reserve-kapitein, trouwt [19]Tilburg 23 november 1914 met Maria Bernardina Clothildis Jacoba Weijers, IV.d.8, geboren Tilburg 3 juni 1889, woont Groesbeekseweg 329 Nijmegen e.o, overleden Nijmegen 16 januari 1975, dochter van Wilhelmus Marianus Weijers, aannemer, timmerman en Maria Agnes Mandos.

Jan K. en vader Jean J.W. Sindorff

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Karel Sindorff geboren Venlo 6 oktober 1915, woont Prof. Donderstr. 7, vz. Missiewedstr. Venlo; Gelderlander 7 juni 1929, adviseur, pers.kamp. 1936 van de Tilburgse Kegel Bond, gem.ambt.secr., LBD, oorlogsslachtoffer WO-II, overleden Tilburg 26 oktober 1944. Begraafplaats St. Josephstraat 109 Tilburg.
 2. Willem Marianus Sindorff volgt Vb.
 3. Henri Bernard Sindorff volgt Vc.
 4. Maria Francisca Sindorff geboren Venlo 30 maart 1926, geregistreerd Tilburg, woont St. Annastraat 289 Nijmegen e.o.

IVc. Guillaume François Hubert Sindorf, ook Willem Frans Hubert Sindorff, geboren Brussel België, 13 februari 1869, klokkenmaker, red. Middenstandsbeweging 1918-1940 tussen vrijheid en regulering woont Leuven, rue de Malines 20 Brussels trouwt 1. Brussel België, 15 oktober 1898, Anna Marie Ursule Van Wijngaerde, geboren Saint Josse ten Node België, 16 januari 1878, overleden 6 mei 1900, dochter van Guillaume Louis Van Wijnaerde, menuisier; schrijnwerker/timmerman, en Ursula Caroline Borghoms, trouwt 2. Brussel België, 20 juli 1901 Petronille Josephine Marie van Laethem, geboren Brussel België, 28 december 1877, weduwe van Jules Jean Joseph Fourmetin, overleden 16 juni 1899, dochter van Pierre van Laethem (Oudenaken, 30-10-1843-Lillo 1901) en Jeanne Françoise Henriëtte Snacken(Lilo,18-03-1846, Lillo 1918).

Uit dit huwelijk:

 1. 🔎

IVd. François Sindorff, ook Frans Sindorff geboren 1871, werknemer, verm. lid schoolcomité 9 april 1923, 4 oktober 1937 te Brussel.

IVe. Jean Hubert Sindorff, verw., geboren België 15 oktober 1876, horloger de précision, horlogemaker, 🔎Congo, trouwt Marie Thérèse Urbain Van Vreckom, geboren Sint-Jans-Molenbeek/Brussel, België 20 augustus 1875.

Uit dit huwelijk:

 1. Marcelle Therese Julie Sindorff geboren Sint Jans Molenbeek/Molenbeek Saint Jean (West Brussel), België 9 augustus 1901, overleden Saint Josse ten Noode-Brussel 16 december 1989 trouwt Roger Louis Jules Henri Theophile Ghislain Breda (1902-1940), zoon van Guy Bréda en Bréda Joséphine Delay. Uit dit huwelijk: 1. Guy Breda (1925-1996) , 2. Liliane Joséphine Bréda geboren Schaerbeek-Brussel, België (1926-2009) trouwt Raymond Henri Delay,(1923-2000). Uit dit huwelijk: 1. Chantal Delay 2. Eric Delay.
 2. Jeanne Sindorff [20],[21],verw.Fût Administrateur de Territoire au Congo, mog.ref. R. Duerinckx.

IVf. Lourens Sindorff, ref.geb. akte, verm. Lawrence Sindorff, Laurens Sindorf geboren Amsterdam/Haarlemmermeer 14 oktober 1871, geëmigreerd naar Amerika 1872, woont Q, Moline, Rock Island, Illinois, woont 4 maart 1887 Broek in Waterland, komende uit Aalsmeer, vertrokken naar Haarlemmermeer, schilders knecht,1891 Ned.Militaire Dienst itt IIIb3, beroep schilder in US 1897, in 1898 Spaans-Amerikaanse Oorlog, blauwe ogen, bruin haar; naturaliseert 12 juli 1899 te Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa, Rang PVT US Army, co.A en I 30th regt. infantry per 18 januari 1901 tot 1903, verblijft o.a. oktober 1902 Santa Mesa Garrison, Manila, Philippine Island. Pension record 19 juni 1903 in California, ref. M.H: aankomst met "Rijndam" New York 26-8-1907, vertrokken uit Hamilton, Bermuda met Oceanamet 214 mensen aan boord, 40 jaar alleen aangekomen in Amerika in 1912 op Ellis Island, woont 436 6, Manhattan New York in 1931 national homes disabled vrijw. soldaat, naar Nederland, met Statendam vanuit Rotterdam naar New York, in 1935 en 1937, woont 1940 Ward 5 Jacksonville, Duvel Florida, overleden (7 mei)5 juli 1952, uitvaart Long Island National Cemetery, Section N Site 29618, 2040 Wellwood Ave., Farmingdale, Suffolk co., NY 11735. 🔎

 1. 🔎 Georges Jules Sindorff, (Joris) geboren Sint Jans Molenbeek/Molenbeek Saint Jean (West Brussel), België 14 juli 1885/wrs.1895/ 1897, via U.K. naar New York Amerika, vrijwillig soldaat, soldate mitrailleur, eenheid 11e linie, oorlogsslachtoffers WO-I, (1914-1918), overleden Adinkerke 9 oktober 1915 ref. Stuivekenskerke, begraven De Panne, West Vlaanderen/Adinkerke Belgisch Militaire Begraafplaats; 00077
 1. 🔎_ Sindorff trouwt Antoinette Duerinckx (1897-1986), Schaerbeek/Schaarbeek,,woont Be-1360 Orbais, Perwez, Région Wallonne, België, pianolerares Academy of Brussels (Conservatoire de Bruxelles),Duerinck-Sindorff. Uit dit huwelijk: Jeanne Sindorff, geboren 1931, Belgium **Concertino in G for Piano and Chamber Orchestra (1961), trouwt Géry Lemaire, verw.Jeanne Lemaire-Sindorff

IVg. Hubert Sindorff, nnb.[22], [23], Hubert Sindorff, Immigratiedatum 1882 Antwerpen België, komende uit Bardenberg, Duitsland 45 jaar, woont voorheen Herzogenrath, ébéniste/meubelmaker, verm. Nicolaus Hubert Sindorff,geboren Bardenberg, Pruisen 1 juli 1837, kleinzoon van Henricus Petrus Syndorff, ook Henderich Sindorff, geboren 4 december 1771 Bracht, generatie voorgeschiedenis.

generatie

Va.Karel Hendrik Raimond Sindorff, geboren Rotterdam 21 november 1911, overleden Apeldoorn 8 augustus 1985, 6 jaar lager onderwijs, 2 jaar ambachtschool (dipl. timmeren, typen, Engels, Duits), ivoordraaier, kantoorklerk, reiziger (confectie/ivoor), taxi- garagebedrijf woont Albert Cuypstraat 264-I, woont Lohmanstraat 64hs, in Amsterdam, trouwt Helena Maria Cornelia Beekveldt, geboren Amsterdam 4 februari 1914, overleden Amsterdam 11 april 2008, dochter van Hermanus Theodorus Beekveldt (1884-1962) en Helena Beekveldt-van Oijk (1887-1979), en zij hertrouwt 2. Amsterdam 1 maart 1952 Melis Verbeek, makelaar, geboren Amsterdam 30 augustus 1915, overleden 14 april 1994; beiden verstrooid Westgaarde; Tulp, Amsterdam, waaruit geboren Amsterdam 1953, Y. Verbeek trouwt P. Van den Hoed en uit dit huwelijk: 2 zoons; P., V., gehuwd met resp. E., W. en resp. kinderen D. (zv) & E. (dv) en B. (dv) & K.M. (dv).

Uit dit huwelijk:

 1. H. Th. Sindorff volgt VIa.
 2. T. R. Sindorff volgt VIb.

Vb.Willem Marianus Sindorff (Wim), geboren Venlo 13 april 1917, slaagt Roermond, Bissch.College, hoogere handelsschool; de Gelderlander 3 juni 1937, dir., vz.Rotary Den Bosch 1968-1969, overleden Oisterwijk 22 juli 1988 ref. [24] trouwt Tilburg 26 september 1946 met Juliette Maria Therese van Loon, geboren Tilburg 14 mei 1924, overleden Oisterwijk 28 juni 2012, dochter van L.H.M. van Loon, meelfabrikant en M.M.A. van Thiel.

Uit dit huwelijk:

 1. J-K.L.M. Sindorff volgt VIc.
 2. I.M.T. Sindorff geboren Tilburg 1949, trouwt 's-Hertogenbosch (Den Bosch) 1972, H.J. Spierings geboren1943.
 3. C.A.M. Sindorff geboren Tilburg 1950, trouwt Brussel 1973, T. Theunis geboren Jumappe 1949.
 4. J.A.L.M. Sindorff geboren Tilburg 1953, trouwt 1. R. Pirlot.
 5. S.M.M.A. Sindorff geboren Tilburg 1955, trouwt 's-Hertogenbosch 1977, M.R.M. Ten Bosch geboren 1951.

Vc. Henri Bernard Sindorff (Harry, Hein) geboren Venlo 30 april 1921, geregistreerd Tilburg, woont verm. in 1937 aan St. Christoffelstraat 7 te Roermond, woont Jonckbloetlaan 13 te Eindhoven, Dirk Hofland en Harry nemen deel aan Nijmeegse 4-daagse 1939, behaalt Tilburg Gymnasium, Algemeen Handelsblad 20-06-1940 , mechanical engineer, emigreert met Holland Amerika Lijn; [25], TTS Volendam van Rotterdam via aankomst Fremantle, West Australië naar Sydney, naar Melbourne Australië 25/26 januari 1950, leraar, genaturaliseerd Canberra, overleden Glenara Lakes, Youngtown, Tasmanië 19 september 2014, trouwt Petronella Hubert Hermans (Nell), geboren Eindhoven 23 mei 1929, overleden Tasmanië Australië 7 juli 1989. Gemeentearchief Rotterdam: H.A.L.: 318.06. 296-519 aanmonsteringsboeken (453) 5 nov. 1947-09 juni 1950, mede arriveert (19) januari 1950.

Uit dit huwelijk (verm. 4 zoons en een dochter):🔎

 1. J.A. Sindorff dv, geboren Burnie, Tasmanië, 1951, Melbourne, (R.)
 2. K.P. Sindorff volgt VId.
 3. R.H. Sindorff volgt VIe.
 4. R.🚗 Sindorff volgt VIf.
 5. J.M. Sindorff volgt VIg.

generatie

VIa. Hermanus Theodorus Sindorff (Herman) geboren Amsterdam 28 juli 1937, commando luchtmacht B-3 squadron; Ned. Inst. Militaire Historie 1-2863 Vliegerlogboeken van vliegeniers, dir. handelsvertegenwoordiger staal, red. Zwartboek, VVS, overleden Zaandam 18 januari 2021, gecremeerd Zaandam 26 januari 2021 trouwt Nr-Amstel 26 maart 1959 Iempkje Kleuver (Iem), geboren Leiden/Katwijk 23 december 1938, Hulo, banketwinkel v.d. Linde, kantoorwerk, thuiszorg, overleden Haarlem 24 januari 1997, gecremeerd Zaandam 'de Laatste Eer' 29 januari 1997, begraven Wormer, dochter van Aarssen, woont Kampen, werkzaam Zuiderzee en Trijntje (To) Timmerman, geboren Hillegom 14 april 1918, overleden Hoofddorp 28 januari 2010, begraven Amsterdam 'Zorgvlied' 2 februari 2010, trouwt Heemstede 17 juli 1940 [26] Fokke Kleuver, geboren Katwijk 02 september 1917, gedoopt 7 oktober 1917, overleden Amstelveen 29 september 1997, begraven Amsterdam "Zorgvlied" 2 oktober 1997.

Uit dit huwelijk:

 1. P.M. Sindorff volgt VIIa.
 2. I.B. Sindorff geboren Wormerveer <gen. Tsjechië> volgt Spiering.

VIb. T.R. Sindorff geboren Amsterdam, trouwt Amsterdam 6 juli 1965, Hendrika de Waal (Henny) geboren Amsterdam 8 maart 1945, overleden 's-Hertogenbosch 8 mei 2016.

Uit dit huwelijk:

 1. E.R. Sindorff volgt VIIb.
 2. R.C. Sindorff volgt VIIc.

VIc. J-K.L.M. Sindorff (Sr.) geboren Tilburg, trouwt Heusden, Neeltje Simcha Adriana Helena (Neeltje) Vermolen geboren 's-Hertogenbosch 7 december 1949

Uit dit huwelijk:

 1. J-K. Sindorff (Jr.) volgt VIId.

VId. K.P. Sindorff, handelsvert.; engin., geboren verm. Australië trouwt 1. S.M. Stewart-Reid, 2. W.

Uit dit huwelijk:

 1. Bradley Kim Mayne Sindorff geboren Perth 1976, overleden 1979 zv S.A. Sindorff
 2. J.C. Sindorff volgt VIIe.
 3. C.L.Sindorff volgt VIIf.
 4. T.K.Sindorff volgt VIIg.

VIe. R.H Sindorff geboren verm. Australië/Tasmanië trouwt A.J. Barker, dochter van Jack Barker, overleden en Nancy Janet Barker, geboren 10 november 1934, overleden Tyler Village 26 december 2015.

Uit dit huwelijk:

 1. &
 2. O.Z. Sindorff (Liv.) geboren Lauceston Tasmanië
 3. M.C. Sindorff (Mad.) geboren Tasmanië
 4. N.A. Sindorff (Nad.) geboren verm. Tasmanië

VIf. R. Sindorff geboren verm. Tasmanië


VIg. J.M. Sindorff geboren verm. Tasmanië


Kleinkinderen van H. Sindorff, geb. 30.4.1921: J. (Jon.), volgt VIIh., R. (Reb.), D. (Dan.), volgt VIIi., A. Sindorff

generatie

21ste eeuw; 2000/2100 - Tijd van Internet, IT en Globalisering: 2000/nu

VIIa. P.M. Sindorff geboren Wormerveer verloofd A. van den Boezem, zij trouwt R. Roozendaal waaruit geboren Zaandam L., verbindt zich aan M. Stouthart [fam.; R.(zv) & J waaruit geboren L.(kdv) & J.(kdv)].

Uit de relatie:

 1. E. Sindorff d.v A. van den Boezem, geboren Zaandam

VIIb. E.R. Sindorff geboren Amsterdam trouwt M.(Mir.) v.d. Laar.

Uit dit huwelijk:

 1. D. Sindorff geboren 's-Hertogenbosch (Den Bosch)
 2. F. Sindorff geboren 's-Hertogenbosch (Den Bosch)

VIIc. R.C. Sindorff geboren Amsterdam trouwt A. (Ast.) v. Heeswijk.

Uit dit huwelijk:

 1. I. Sindorff geboren 's-Hertogenbosch, M.

VIId. J-K. Sindorff 's-Hertogenbosch (Den Bosch), trouwt Marl. geboren 's-Gravenhage (Den Haag).

Uit dit huwelijk:

 1. W. Sindorff volgt VIIIa.
 2. A. Sindorff


VIIe. J.C. Sindorff geboren verm. Brisbane-Queensland, Australië

VIIf. C.L. Sindorff geboren Townsville-Queensland, Australië, woont Brisbane

VIIg. T.K. Sindorff geboren Sydney, Australië verm. trouwt K. Tonacia

Uit dit huwelijk:

 1. A. Sindorff-Tonacia geboren Sydney Australië, verm.,
 2. M. Sindorff-Tonacia,verm.,
 3. T. Sindorff-Tonacia

VIIh. J. Sindorff geboren verm. Australië, volgt VIIIb.

VIIi. D. Sindorff geboren verm. Australië, volgt VIIIc.

generatie

VIIIa.

generaties nog in te passen

DUITSLAND, Achen, Dormagen - Rheinfeld, Köln, Norf, Osterwieck, Bracht, Gymnich, Possenheim, Schönberg, Wittenburg, Perscheid, Kisselbach, Rommerskirchen:

Valentie Sindorff, Gerard Sindorff (apotheker), ref [27]Bernkastel heilig geist hospitaal, Apotheekwezen 1646

Matthias Sindorff trouwt Margaretha Sindorff. Uit dit huwelijk: Martinus Sindorff geboren 12 januari 1620, St. Martin Kath.

Wilhelmi Sindorff geeft (RK) geboorte aan een Sindorff 8 december 1627.

Wilhelm Sindorff trouwt Maria Hartzen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Sindorff geboren 8 januari 1634, Cöln, Rheinland, Pruisen.
 2. Johannes Sindorff geboren 15 maart 1636, Cöln, Rheinland, Pruisen. Volgt: trouwt Agnes Auf Den Berg; dochter Anna Maria Sindorff, geboren 6 november 1674.

Petri Von Sindorff Or Von Esch trouwt Köln Catharina, waaruit geboren Sophia Von Sindorff Or Von Esch gedoopt 19 juni 1646. Wilhelmi Von Sindorff trouwt Caecilia Schreil waaruit gedoopt Köln St Kolumba Kath. 15 maart 1652.

Joannes Sindorff trouwt Elisabeth von Creutzenach. Volgt:

 1. Joannes Sindorffgeboren Cöln 25 juni 1651 verm. trouwt 4 juni 1667 Margaretha Meyer in Cöln, Prussia.
 2. Petrus Sindorff gedoopt 22 juni 1653 FHL Flm #187130, Sankt Maria Ablass Kath. Köln.

Wilhelmi Sindorff (ook wel Wilhelmi Von Sindorff), trouwt Mariae Kennekess. Uit dit huwelijk:

 1. Clara Von Sindorff gedoopt 16 juni 1669, Sankt Christoph Kath. Köln FHL film #187096.
 2. Gertrudis Sindorff, gedoopt 9 februari 1672,Sankt Christoph Kath. Köln FHL film #187097.
 3. Adelheidis Sindorff gedoopt 9 februari 1672, Sankt Christoph Kath. Köln FHL film #187097.
 4. Arnoldi Sindorff geboren 10 juni 1675.

Adolf Sindorff trouwt Maria Schiffers. Uit dit huwelijk: Maria Sindorff geboren Keulen Pruisen, 28 november 1683.1727 De erfgenamen van Adolf v. Chr. Sindorff en Gerhard Longerig, namelijk Elisabeth Lungerrich, Michael Sintorff en Eva Sintorff, verkopen de stad een veld van 3/4 kwart gallons voor de schapenpoort (?).

Hermannus Sindorff trouwt 1. Köln 3 februari 1678 Anna Evertz 2. Anna Conradts. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Sindorff geboren Köln juni 1682.
 2. Anna Catherina Sindorff geboren Köln juni 1682.

Herman Sindorff trouwt Anna Eckrath. Uit dit huwelijk: # Petrus Sindorff geboren Cöln 10 augustus 1694.

Hans Christoff Sindorff geboren Osterwieck 31 december 1685, meubelmaker (Bron: Frankfürt Bürgerbuch).

Theodorus Sindorff geboren 1686, overleden Perscheid, Pruisen 18 september 1756, woont Kisselbach, (Duitsl.). Theodorico Sindorff trouwt Elisabethae, doopt zoon Joannes Henricus Sindorff geboren 25 november 1712 Perscheid, Rheinland, Pruisen.

Anna Sindorff trouwt 6 mei 1693 Köln Bernardus Heimel.

Margarethe Syndorffgeboren ca. 1740 trouwt 1761 Joannes Gerhard Krug(g)

Conradus Sindorff trouwt Helena Esterichs. Uit dit huwelijk: # Catherina Sindorff gedoopt Köln 26 juni 1737. Anna Catherina Sindorff trouwt Pingstheim 18 juli 1774 Reiniris Doll. Conradus Sindorff trouwt 7 januari 1777 Anna C. Birckeschenckel. Conradi Sindorff trouwt Appellonia. Uit dit huwelijk: # Elisabeth Margretha Sindorff gedoopt Köln 6 februari 1724. Heinrici Sindorff trouwt Margarethae Brand. Uit dit huwelijk: # Gerardus Sindorff geboren Norf 18 maart 1793. Johann Sindorff zoon Heinrich Sindorff geboren Stamelen trouwt München Gladbach 30 oktober 1838 Maria Magdalena Pelzen. Margerethae Sindorff trouwt Nicolaum Baur. Uit dit huwelijk: Pauli Baur gedoopt 1782. John Sindorff. Joh Sindorff geboren Schwerin 8 mei 1774, soldaat, woont 1819 Wittenburg,ook Joh Sindorff geboren 27 maart 1809 Stiverin, ook Christ Sindorff geboren 8 december 1811 Stiverin, ook Heinr Sindorff geboren 14 maart 1819, ook Louis Sindorff geboren 5 december 1813 Stiverin. Jean Sindorff trouwt 1. Marguerie Schmuk, 2. Anna Margrethe Schultz, ook wel Annie Marie Schunck (waaruit geboren Dormagen 26 augustus 1806 Christine, flm 939283 FHL). Uit dit huwelijk: # Christine Sindorff(1) geboren Dormagen 31 mei 1806. # Jean Sindorff (2) geboren Dormagen 19 februari 1809. # Jean Sindorff (2) geboren Dormagen 11 april 1813. Johann Sindorff trouwt Maria Catherina Straub. Uit dit huwelijk: # Elisabeth Maria Sindorff geboren Dormagen 16 november 1812. # Anna Maria Sindorff geboren Dormagen 11 juni 1816. # Gertrudia Sindorff geboren Dormagen 10 november 1818. Heinrich Wilhelm Sindorff trouwt Achen 23 september 1841 Maria Theresa Peiffer. Jo()ann)es Wilhelm Sindorff trouwt Bracht 16-01-1781 Margaretha Halberkamp. Johann Wilhelm Syndorff, leraar, trouwt Maria Catharina Gerardts. Uit dit huwelijk: Anna Catharina Gertrud Syndorff geboren Bracht 30 mei 1803, overleden 18 augustus 1880, trouwt Bracht 5 juni 1828 Ludwig Joseph Maria (Louis) Ribe, geboren 1799, overleden 26 november 1863, waaruit 8 kinderen Elisabeth Syndorff geboren 24 februari 1731, overleden Gymnich, trouwt Johannes Feith, waaruit 7 kinderen. Bernard Syndorff trouwt Rath 1668 Maria Ockels. Uit dit huwelijk: Gerhard Symdorff geboren 19 juni 1680, overleden 29 juni 1751 trouwt Catharina Schuhmacher. Uit dit huwelijk: Catharina Syndorff geboren 1717, overleden 1786. Wynand Syndorff trouwt Anna Scheiden. Uit dit huwelijk: Anna Catharina Sander (Syndorff) geboren Gymnich 29 december 1715 trouwt Johannes Breuer geboren 26 februari 1709, overleden 28 juli 1780, waaruit 3 kinderen. Peter Sinndorff heeft 2 kinderen, #1Adam Sinndorff, geboren februari 1645, overleden Schönberg 16 oktober 1691 trouwt Schönberg Maria Werner. Uit dit huwelijk: # Adam Sinndorff geboren 18 augustus 1680 trouwt Christina Böck. Uit dit huwelijk: Adam Sindorff geboren 26 juni 1703 Possenhain, overleden 3 september Possenheim trouwt Susanna Bach. Uit dit huwelijk: Christina Sinndorff geboren 30 juni 1741, overleden 1820 Schönberg.#2 Eva Sinndorff, geboren Possenhain 15 mei 1685 trouwt 18 mei 1671 Possenhain Samuel Baach, waaruit geboren 24 februari 1672 Gottfried Baach. George Sindorff geboren 1843, Duitsland, vertrokken vanuit Liverpool naar New York per schip City of Antwerp, aangekomen 28 sept. 1868. Johann Sindorff trouwt Catharina Straub, waaruit geboren Gertrudis Sindorff. Jo(ann)es Michael Sindorff trouwt Anna Maria Leges, waaruit geboren Jo(ann)es Mathaeus Sindorff gedoopt Kempen Rheinland 13 februari 1759. Anna Sindorff trouwt Adolf Herckenrhat, waaruit geboren Arnoldus, periode 1558-1898. Christina Sindorff trouwt Zachaeus Mollstroh, waaruit geboren Maria Anna Mollstroh geboren Rommerskirchen 28 maart 1805. Elisabeth Sindorff trouwt Johann Heinricht Schmitz, waaruit geboren Maria Hubertina Kornelia, tussen 1558-1898, Ge. Sindorff trouwt Balthasarus Bederft, waaruit geboren Arnoldus, tussen 1558-1898. Sophia Sindorff trouwt Josephus Wisseling, waaruit geboren Anna Catharina tussen 1558-1898. Anna Sindorff trouwt Adolf Herckenrhat, waaruit geboren Arnoldus tussen 1558-1898. Susanna Sindorff trouwt Balthasar Weyssweiler, waaruit geboren Caecilia. Anna Gertrud Sindorff geboren 30 mei 1830 Bracht Kempen Rheinland Pressie, FHL Flm #1045894 trouwt ferm. Joseph Ludwig Rive, waaruit geboren Franz Joseph Rive. Margaretha Von Sindorff trouwt Jacobus Stuckman, waaruit geboren Judocum, tussen 1558-1898. Anna Maria Sindorff trouwt Joannes Lauten, waaruit geboren Anna Maria Lauten tussen 1558-1898. Elisabeth Sindorff trouwt Johann Heinrih Schmitz, waaruit geboren Herzogenrath 5 januari 1858 Maria Hubertina Kornelia Schmitz. Gertrude Sindorff trouwt Henry Monius, waaruit geboren Dormagen 18 januari 1809. Margarethae Sindorff trouwt Pauli Baur, waaruit geboren Niehl Köln 7 april 1782 Nicolaum Baur. Maria Sindorff trouwt Christian Muxen, waaruit geboren Hueckelhoven 12 april, gedoopt 13 april 1775, Anna Catharina Muxen. [28]

Rest: Jacob Sindorff, begraven Amsterdam Heiligewegs- en Leidsche kerkhof 26 januari 1702. Lambertus Stoffels, trouwt 1.Geertruij Brij, ondertrouwt 25 oktober 1776 2. Anna Maria Sindorff. Uit dit huwelijk: Petrus Stoffels, R.K. gedoopt Amsterdam kerk Stadhuis Van Hoorn 09 januari 1786. Jacob Sindorff, komende uit Runling, soldaat, absent bij afvaart VOC Constantia 14 september 1784. Bron: grootboek scheepssoldijboek 1784-1785, nr. 14060: [29], Gi.Sindorff, Jacob Willem Michel trouwt Amsterdam Wilhelmina Sindorff, De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 01-02-1872, viering 25 jarig huwelijk 7 december 1896 Kleine courant. Jobe Sindorff Amsterdam, Q. Sindorff, Zevenbergen, volgt. geb. ca 2004.

🔎# Alfonse Sindorff verm. Alfons Henry Sindorff is zoon van Henry Sindorff (verm. Henry G. Sindorff, geboren Pennsylvania ca 1859) en Antoinette Bucha, geboren 15 maart 1883 in Manhattan Country NY.


ISRAËL (vh Palestina, Ottomaanse provincie): Tel Aviv, ca. 1880, Isaac Sindorff, Samuel Sindorff, Levi Joseph Sindorff


AMERIKA:

Hempsfield, Westmoreland (ook door Vicky Busby); Christian Sindorff, ook Christian Sindorf, geboren (1799)1811 trouwt Margaret geboren (1805)1815. Uit dit huwelijk:

 1. George Sindorff geboren 1826 Pennsylvania trouwt Sarah. Uit dit huwelijk: #Elizabeth Sindorff, geboren 1852,#Josephine Sindorff, geboren 1854, #Elmira Sindorff,geboren 1856, #Mary Sindorff, geboren 1860.
 2. Margan Sindorf geboren 1829
 3. John Sindorff, ook John Sindorf, geboren Pennsylvania (1830)1836, overleden 1927,trouwt 22 juni 1898 Margaretta Anna Bierer geboren 12 juli 1842 in Greensburg Westmoreland Country, Pennsylvania, gedoopt 11 september 1842 in First Lutheran Church Greensburg, overleden 18 augustus 1926 en weduwe van Joseph R. Errett overleden 27 juli 1896
 4. Jacob Sindorf geboren (1830-1872)
 5. Christian Jr. Sindorf geboren 1835, verm. naar Minnesota; Christian S. Sindorff, ook wel Christian Sindorff, geboren 1835 trouwt Mirah woont in 1894, 1415 Clinton av. Minneapolis, Minnesota, City, overleden 23 december 1893.
 6. Andrew G. Sindorff geboren Pennsylvania 1838 woont 1860 Hempfield Westmoreland
 7. Sarah A. Sindorff geboren 1841.
 8. Elizabeth Sindorf geboren 1843.
 9. Margaret Sindorff geboren 1843.
 10. Amos L. Sindorff, zv, geboren 1846.
 11. Sydnia A. Sindorff, ook wel Cidney A. Sindorff geboren 1853.
 12. Florinda McLaughlin halfzus, geboren 1848.

Ida H. Sindorff geboren 1860. Nicolas Sindorff, molton borough acad. 2008. Samuel Sindorff geboren 1847, overleden aan paralysis, Blairsville 25 oktober 1893, beroep RR (?), adv. wezen 28 augustus 1894, Indiana, P.A. weekly messenger 11 july 1894, trouwt Lusinda, moeder van Raymond L. Sindorff, geboren 1894, overleden Blairsville aan disentry 2 februari 1896. Joseph Sindorff woont Adams, Pennsylvania. Sami W. Sindorff ook Smal W. Sindorff of Saul Sindorff geboren 1893 Pennsylvania, woont in bij Fam. Axe Blairsville Ward 2 Indiaan, Pennsylvania, met ook Harold Sneider en Fred Bryan.

STAAT: California, Daly City, San Mateo, Visitacion ave, San Fransisco, California: George C. Sindorff geboren Utah 1891 trouwt Mildred D. Sindorff geboren Utah 1892. Household members: #Ruth M. Sindorff geboren Utah 1918 trouwt 1. Lovel Meredith Williams geboren 1913, overleden 1989, 2. Bruce Howard Doods (1920-1993), #Milderd H. Doherty, nichtje, geboren 1929 en #Beverly Eachus, inwonend, geboren 1932.Graig F. Sindorff geboren 1949, woont San José, CA, Pineville LA, Barbara Sindorff geboren 14 april 1949 woont 1935-1993 San José, Ca. S Sindorff woont 1997 95134 San José. Barbara A. Sindorff, Grass Valley, CA, San José, related to David Tweedie.

STAAT: New York Brooklyn, Kings: August Sindorff ook Augustus Sindorff weduwe, geboren Hano 1840. Uit dit huwelijk: #Ida Sindorff geboren New York 1855 trouwt Baxter Backer/Barker.John Sindorff geboren 1821 woont samen 1850 New York, Ward 5 NY met Sarah Sindorff geboren 1822. New York, NY. New York, Kings 1920. Harry Bindorff ook wel Hung Sindorff geboren 1845, geboren Luxemburg, Saxony, emigreert 1880, woont 1920 Brooklyn Assembly District 19, Kings, New York trouwt. Uit dit huwelijk: #Albert Bindorff ook wel Albert Sindorff geboren 1884. #Georgina Bindorff ook wel Georgina Sindorff geboren 1888. George Sindorff geboren Duitsland 1843, arriveert met City of Antwerp, op 28 september 1868 in New York, via Liverpool, UK.

STAAT: Wisconsin, Milwaukee:. Matthias Sindorff ook Matthijs Sindorff en Matthijs Lindorf, geboren Preußen, Prussia, 1830 emigreert april 1852 via New York,woont Milwaukee Ward 6, Milwaukee, Wisconsin trouwt Anna M. (Sindorff) geboren 1831. Uit dit huwelijk: # Falentine Sindorff (manl.), ook wel Valentine Sindorf geboren Wisconsin 24 september 1856, overleden Wisconsin 13 maart 1934, volgt a. #Peter Sindorff geboren 1859. Matias Sindorff trouwt Margreta Schãhn, waaruit geboren een dochter 8 juni 1878, Dennis Sindorff, Olivia Sindorff, Herman Sindorff trouwt Mildred A. Branche, geboren Winsconsin 1906, Wonewoc Village Juneau, WI, dochter van Mealy Branche. a. Valentie Sindorf trouwt Louisa Schmacher geboren 1861, overleden 1919. Uit dit huwelijk: #Louis Sindorf geboren 1880, overleden 1953,#Lizzie Sindorff geboren 1882, overleden 1965, #Johan Joseph Sindorf, ook wel John J. Sindorf, geboren 1884, overleden 1973, #Catharina Sindorf geboren 1887, overleden 1894, #Louise A. Sindorf Weber

STAAT: South Carolina, Frederick W. Sindorff woont 1878 Charleston, Elise Sindorff, weduwe wm, Charleston, 1908, Irma Sindorff, Charleston 1908, Jennie Sindorff Charleston 1908. E. Sindorff geboren 1880, overleden 19 september 1881 Charleston. Ellison Sindorff geboren 1881, overleden 23 september 1881 Charleston. Sarah Sindorff woont 1925 1 Roland CT, Charleston, South Carolina, beroep, laundry.

STAAT: Minnesota: Christian S. Sindorff, ook wel Christian Sindorff, geboren 1835, verm. Zoon van Christian Sindorf geb 1799 en Margaret uit Pennsylvania geboren 1805, trouwt Mirah woont in 1894, 1415 Clinton av. Minneapolis, Minnesota, City, overleden 23 december 1893, Ronald A. Sindorff geboren 23 januari 1941 Minneapolis, MN in 1996. William Sindorff naturaliseert te Sherbur (Minnesota)tussen 1854-1957.

STAAT: Utah: Mary Agnes Sindorff, overleden Salt Lake City, trouwt 14 september 1914 William Glenn Osborne. Zie ook California.

STAAT: Kentucky:Nathan Sindorff, Russelville. Robert W Sindorff Russellville, Kentucky, 55 years old, ca 1955.

STAAT: Pennsylvania, Westmoreland: George Sindorff geboren 1794, geboren Maryland trouwt Nancy Sindorff geboren Pennsylvania 1810, Uit dit huwelijk: Lucinda Sindorff geboren Pennsylvania 1843.Sarah Sindorff geboren 1826. Hester Sindorff (Hetty) geboren 1826 trouwt 2 oktober 1850 Reuben Hannes, waaruit geboren 4 zoons en 2 dochters. William Sindorff trouwt Nancy. Verm. Uit deze tak:

 1. George Sindorf geboren Pennsylvania, 1775
 2. Gertrude Margaret Sindorff 1837 trouwt David Louis Gensbigler, waaruit twee zoons en een dochter.
 3. William R. sindorf 1880
 4. nog twee zoons en een dochter.

Jacob Sindorff geboren 1834 woont met Mary Sindorff geboren 1841 en Henry G. Sindorff geboren 1859 alsook Israël Buzzart, allen geboren Pennsylvania, 1860 Hemfield Westmoreland.Louisa Sindorff geboren 1836.

STAAT: West Virginia, Rural, Lewis, Freemans Creek arriveren 1940: ref. [30] Roy Sindorff, tool pusher/quaker, geboren Pennsylvania 1877 trouwt Flesher, dochter van Margaret Flesher. Uit dit huwelijk: # William Sindorff geboren West Virginia 1915. # Miks Doris Sindorff of Doris Sindorff geboren West Virginia 1919. # Pearl Leona Sindorff geboren West Virginia 1920.

STAAT: Ohio, Jefferson 1920: James Sindorff geboren 1863, beide ouders uit Pennsylvania trouwt Anna Sindorff geboren 1870 ouders uit West Virginia en Pennsylvania, wonen Steubenville Ward 3, Jefferson, Ohio. Uit dit huwelijk: #Lelia Sindorff geboren 1896, #Muriel Sindorff geboren 1898. #Dorthy Sindorff geboren 1900. #Hazel Sindorff geboren 1903. Zie ook Illinois.

STAAT: Illinois:Debbie Sindorff, Skokie. "Johannes Sindorff" vertrokken uit Nederland en aankomst USA 19 december 1872, passagierslijst SS Maas, archief 36.2.2, M237 B, roll # 370 blz 1314 frame 343 FHL 0175726, geboren 2.1.1841, arbeider/landbouwer trouwt 3 mei 1866 Aafje Kieviet geboren Warmond 1 april 1845, overleden Deventer 6 maart 1927. J. Sindorff woont 1875 Ohio St naar Chicago St, Joliet Illinois, beroep Tanker. Uit dit huwelijk: # Guda, # Margje, # Cornelia Maria, geboren Chicago, Illinois, USA, # Carolina Augusta, geboren Davenport, IOWA USA,# Willem, geboren Davenport, IOWA, USA ca april 1878, overleden Haarlem 31 januari 1880, verm. huisgenoten: ongehuwd 24 jarige J. en verm. haar kind, zijnde aangenomen zoon gezin Sindorf-Kievit; Lourens, Lawrence Sindorff; naturaliseert 12 juli 1899 te Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa

STAAT: Mississippi: Miss Alpine Sindorff woont 1908 818 Eubush av, Meridian Mississippi.

STAAT: Massachusetts:Francis Sindorff 1936 met Yarmouth naar Boston.

STAAT: Nebraska: SINDORFF, Walter H.; 28; md. Maggie SMALLEY; 21; B7 Feb 1909 5 p 299

Diverse STATEN; Joseph Sindorff korporaal van het 39e regiment Maryland Militie gediend bij North Point en Fort Mc Eienry 12 september 1814, van Muster Rolls on file Office Third Auditor of Treasury van US. John Sindorff trouwt King 25 juni 1989 Mary Ann Holte. John G. Sindorff W.O. II, schip Cowpens 31 juli 1946. Valerie L. Sindorff, ook wel Findorff woont Walen, OR in 1996. Anna Clarisse Sindorff trouwt Henry Newman, waaruit geboren 3 zoons, 3 dochters o.a. Ralph S. 1897-1966 en Louise 1901-1948. Maggie Sindorff trouwt Henry Rowegeh 1822.

BELGIË/Frankrijk:

Marie-Jeanne Sindorff, Nieuwpoort, Johanne Sindorff🎼, Eric Sindorff🎻


Brasil, Petropolos R.J., Emigratie Sindorff uit Kries Simmern(Hunsrueck), Rheinland, Duitsland naar Brazilië 1845,Wilhelm, vrijgezel en Heinrich Sindorff met vrouw en kind, tot 1859aangekomen William, Henry (Heinrich) en Felipe Sindorf,leden (?), Malines🔎 onder voorzitterschap. Migranten (1845 - 1886)

Pedro Sindorff & Maria Borba, 2884 Livro 7 Petropolis, (1847-1900), Dr. Edgard Antonio Sindorff ziekenhuis Santa Teresa, Edgar Sindorff trouwt onbekend, dochter van Mario Ribeiro Cardo (1910-2002) en Dulce de Oliviera Ca (1920-2002) zoon van Antonio R. Cardoso, dochter van José Gustavo de Olivier, waaruit geboren #Elaine Cardozo Sindorff geboren Petrópolis #dochter, #dochter. Elisa Sindorff geboren 1919 trouwt William Karl; overleden 1934. Marilene Sindorff Clarice, Tina Sindorff 1893, Felipina Sindorff 1934, William Sindorff uit Guaralinguetá, Jackson Sindorff geboren Natal Brazilië, uit Guaralinguetá 🐾

Bronvermelding

Bronvermelding en externe archieflinks vindt u:

© 💑 Familie Sindorff rekening is gehouden met privacy van persoonsgegevens, indien niet voldoende gaarne aanpassen. Your privacy has been taken info account please adjust if not sufficient.