Moorrees

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Moorrees is een familie van maasschippers, stammend uit Eijsden, waarvan een tak zich begin 1600 te Den Bosch vestigde. Hier wordt alleen de Limburgse familie opgenomen. De familie wordt vanaf circa 1450 vermeld.

Wapen

Wapen: Gevierendeeld: I en IV: drie morenkoppen, II: drie morellen, III: twee barbelen.

Bespreking: Wapens worden door dit geslacht gevoerd vanaf de 18e eeuw. Er zijn meerdere varianten met o.a. in het derde kwartier een stuurrad, duidend op het beroep van maasschipper dat door leden van dit geslacht werd uitgeoefend. Maassschippers waren zelfstandige, vaak internationaal werkzame kooplieden.

15e eeuw

In de 15e eeuw komt de naam Moorrees in de gichtregisters van Eijsden voor. Uit deze vermeldingen is de volgende fragment-genealogie samen te stellen.

I. N.N.kinderen:

 1. Gregoer, volgt II a.
 2. Cloes, volgt II b.

IIa. Gregor Moerees (Moorrees, Marees, Morres, Mores), woont te Eysden in het huis "Op die Mase", vermeld in de gichten van de schepenbank aldaar van 25 sept. 1454 tot dinsdag na sadamyns 1472, in 1454 erft hij van de rentmeesterserven een hoeve in het dorp Eysden en het zesdedeel van een morgen land in het Cousterveld. Hij bezit erfpachten op enige huizen en hoeven te Eysden. Met zijn broer Claes erft hij een huys en hoeve te Caestert. Maandag voor vrouwe lichtdag 1474 maakt hij testament. Op 21 sporkille 1474 verdeelt zijn vrouw de erfenis onder haar kinderen, + 1474, tr. Heylke.

Uit dit huwelijk:

 1. Claas, hij erft een huys en hoeff te Breust.
 2. Menten, dochter, genoemd in het testament van haar vader.
 3. Geertruyd, eveneens genoemd in het testament van haar vader.

IIB. Claas Morees komt voor in de gichten van Eysden van St Romeys misse 1467 tot 13 maart 1474. Op deze datum krijgt hij een erfpacht van 16 mud spelt op een huys "op der Mase", tr. Dulcke.

Uit dit huwelijk:

 1. Claaske Morees, op dinsdag voor lichtmis 1478 pacht hij van Menten Tyeven een hoff op die Mase geheten "Die bruders hoeff". Op dezelfde dag ruilt hij met Jan Ghesellen van Maerlant anderhalf veerdel lant.

Genealogie

I. Geerken Moorrees, leefde in de eerste helft van de 16e eeuw. kinderen:

 1. Nysken Moorrees, volgt IIa.
 2. Geercken Moorrees, volgt IIb.
 3. Linsken Moorrees, hovenier te Eysden.

IIa. Nysken Geerken Moorrees soene, geb. ca 1520, bewoont de Sentgenshof te Eysden, gelegen naast het huis van zijn broer Gercken, aan wie hij op 27 jan. 1545 een "kamerken" verkoopt dat tussen de beide huizen ligt. Van zijn broer Linsken pacht hij voor een mud spelten lospacht een "plexken moeshof" dat achter zijn huis en hof ligt, verkrijgt op 23 nov. 1563 een mud spelt loespacht van Thys Lubig Frampetssoene voor het huys waar deze in woont en dat Nysken verkregen had van Ermken Wevers, Nys' voorsaet. Kind:

 1. Johan Nyssen Moorrees, volgt III

IIb. Geercken Moorrees, woonde te Eysden op de Sentgenshof, op 23 maart 1556 vermeld als reygenoot "op die Mase", voor zijn echtgenote verkrijgt hij een huis en hof op een beemd genaamd "Die Bal", tr. Neeltken Joesten, + kort voor 14 april 1556.

III. Johan Nyssen Moerres soen, geb. ca 1550, koopt op 11 febr. 1580 te Eysden een huis met backhuis, was aanvankelijk visser te Eysden, later maaschipper. In de jaren 90 komt hij voor in de riviertollen. Kinderen:

 1. Dionisius Moorrees, volgt IVa.
 2. Johannes Moorrees, volgt IVb.

IVa Dionisius Morrees, geb. ca 1580, zeer waarchijnlijk identiek aan Nijs Jansse van Eysden. Onder deze tweede benaming komt hij voor als maaschipper in de riviertollen in de jaren 20 van de 17e eeuw. Hij of zijn broer is gehuwd met Heyltgen Schroen, kind:

 1. Johanna, ged. Eysden 17 jan 1610

IVb Johannes Nijsken Moorrees, geb. ca 1580, maasschipper en visser te Eijsden. Hij of zijn broer is gehuwd met Heyltgen Schroen, Kinderen:

 1. Petrus Morrees, geb Eijsden 21 januari 1606.
 2. Margaretha Morrees, geb Eijsden 18 februari 1608.

IVa of b Dionisius (IVA) of van Johannes (IVB) Generatie I in het Nederland's Patriciaat. Uit een van de twee voornoemden:

 1. Dionisius Moorrees, volgt Va.
 2. Jan Moorrees (Moeres), geb. Eijsden ca 1605,. volgt Vb.
 3. Henrick Moorrees (Morré), geb. Eysden, maasschipper, poorter van 's-Hertogenbosch 23 sept. (eedaflegging 9 nov.) 1648.

Va Dionisius Moorrees, generatie II in het Nederland's Patriciaat, geb. Eijsden ca 1605, maasschipper, overl. Dordrecht 9-11-1677, tr. 1e Catharina Jansdr. Kempe¬naars, tr. 2e ca. 1655 Jenneke van Doesburg. Uit het 1e huwelijk o.a.:

 1. Johannes Moorrees, ged. Dordrecht (N.H.) 21 dec. 1644, volgt III in N.P.
 2. Grietgen Moorrees, ged. Dordrecht (N.H.) 31 juli 1648.
 3. Pieter Moorrees, ged. Dordrecht (N.H.) 14 okt. 1650, maaschipper, tr. (o.tr. Dordrecht 23 april 1673) 's-Gravendeel 7 mei 1673 Elisabeth Vermase. Uit het 2e huwelijk o.a.:
 4. Adriaen Moorrees, ged. Nijmegen 11 juni 1661.

Vb. N. N. Moorrees, geb. ca 1580, woonde te Eijsden, land van Valkenburg. Kinderen:

 1. Jan Moorrees (Moeres), geb. Eijsden ca 1605, volgtVI.
 2. Henrick Moorrees (Morré), geboren te Eysden, maasschipper, poorter van 's-Hertogenbosch 1648 , w.s gehuwd met Petronella Huijbert Jansdochter van Eijsen. Uit dit huwelijk w.s.
 • Heijltjen Henrica Morra, geb.Eijsden, otr. 's-Hertogenbosch 28 juni 1659 Jan Staes (ook Jan soene Staets van Wese(t?), j.m. van Eijsden, maasschipper.

VI. Jan Moorrees, geb. Eijsden ca 1605, poorter van 's-Hertogenbosch 20 augustus 1648, eedaflegging zelfde dag, tr. 1e 's-Hertogenbosch 30 mei 1637 Geertruid Huibers, dr van Jan Huibers, tr. 2e Catharina van Andel, gest. 's-Hertogenbosch 9 okt. 1691 Uit het eerste huwelijk o.a.:

 1. Dionisius Moorrees, jong overleden.
 2. Laurentius Moorrees, volgt VII; Uit het tweede huwelijk:
 3. Dionisius Moorrees, nog minderjarig in 1666, gest. 's-Hertogenbosch 3 nov. 1690.

VII. Laurens Moorrees, geb. ca 1630, maasschipper, vermeld te Maastricht , wordt burger van 's-Hertogenbosch, koopt Het vergulde Duifje aldaar 8 april 1675, gest. tussen 1687 en 1691, tr. Catharina Visschers, zij woont nog in Het Duifken in 1691 , w.s. dr. van Tieleman Vissers. Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Johannes Moorrees, gest. voor 1695.
 2. Dionysius Moorrees, volgt VIIIa.
 3. Tilman Moorrees, volgtV IIIb.
 4. Maria Moorrees.

VIIIa. Dionysius Morré, geboren w.s. te 's-Hertogenbosch ca 1655, maasschip¬per, koopman in wijnen en gedistillerd, woonde bij zijn huwelijk op de markt te 's-Hertogenbosch, gegoed te Esch, St. Michiels¬gestel en Aarle-Rixtel, tr. 's-Hertogenbosch 14 juli (Esch 30 juli) 1685 Brigitte Catharina Verouden, geboren te Esch. Uit dit huweijk o.a.:

 1. Catharina Maria Morrees, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jacob) 13 dec.
 2. Laurentiana Morrees, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jacob) 16 april 1691.
 3. Laurentius Henricus Moorrees, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan) volgt IX.
 4. Anna Gertrudis Morrees, ged. 's-Hertogenbosch (St Jan) 13 sep 1692.
 5. Joanna Gertrudis Morrees, ged. 's-Hertogenbosch (St Jan) 30 mrt 1696.
 6. Gerardus Jacobus Morrees, ged. 's-Hertogenbosch (St Jan) 18 juli 1698.


VIIIb. Tilleman Morrees, ged. 's-Hertogenbosch (St. Pieter) 13 Sept. 1660, maasschipper, verkocht Het Vergulde Duifken, tr. 's-Hertogenbosch 15 juli 1690 Maria Catharina Dujardijn, geb. Luik. Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Libertus, ged. 's-Hertogenbosch, St Jan 13 nov 1697.
 2. Anna Cornelia, ged. 's-Hertogenbosch (St. Pieter) 20-6-1700.
 3. Libertus, ged. 's-Hertogenbosch (St. Pieter) 10-7-1706, maasschipper .


IX. Laurentius Henricus Moorres, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan) 13 sept. 1692, woonde aanvankelijk in de Hinthemerstraat aldaar (1714), brouwer te Lieshout, gest. Lieshout 15 nov 1734, tr. 1e ald. (St. jan) 29-4-1714 Dympna van de Gevel, ged. Eindhoven 11 maart 1696, gest. Lieshout 29 mei 1730, dr. van Arnoldus en Josina Boogaerts, tr. 2e Lieshout 17 sept. 1730 Helena van Moorsel, ged. Lieshout 19 nov 1698, gest. Lieshout 13 apr 1773, dr. van Henricus van Moorsel en Josine Vereyken. Uit het eerste huwelijk:

 1. Dionisius Moorrees, ged. 's-Hertogenbosch (St. Cath.) 19 nov. 1715.
 2. Joannes Moorrees, ged. Lieshout 18 nov 1717.
 3. Maria Catharina Moorrees, ged. Lieshout 14 sep 1719.
 4. Hendrikus Moorrees, ged. Lieshout 28 nov 1721.
 5. Antonius Moorrees, ged. Lieshout 27 mrt 1723.
 6. Josina Moorrees, ged. Lieshout 20 aug 1724.
 7. Antonius Cornelius Moorrees, ged. Lieshout 30 aug 1726.
 8. Arnoldus Moorrees, ged. Lieshout 18 apr 1728. Kinderen uit het tweede huwelijk:
 9. Laurentius Moorrees, ged. Lieshout 15 jun 1731, + Orleans (fr.) voor 1770.
 10. Brigitta Moorrees, ged. Lieshout 1 dec 1732, huwde Lies¬hout 30 dec 1764 met Ambrosius Swinkels, brouwer, burgemeester van Lieshout, ontvanger der belastingen. Stamvader van het Lieshoutse geslacht Swinkels, eigenaren van Brouwerij Bavaria.

Bron

Nederland's Patriciaat, 1961, jg. 47

Verder uitgewerkt door: E.C.W.L. Marres, Amsterdam 2009


Externe link

Fragment Genealogie Moorrees