Limburgs Genealogisch Archief

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Limburgs Genealogisch Archief (LGA) was een stichting met als doel het verzamelen en beschikbaar stellen van materiaal ter vergemakkelijking van stamboomonderzoek en het stimuleren en verzorgen van publicaties, zowel van onderzoeksresultaten als van hulpmiddelen. Bovendien trad zij op als beheerder van het Genealogisch Registratie- en Informatie Systeem (GRIS). Zij was in 1991 voortgekomen uit de Sectie Genealogie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en had daarvan een aantal taken overgenomen, zoals het beheer van het Informatiecentrum en vanaf circa 1992 de uitgave van de series Leergeld, Limburgse Genealogieën en Maaslandse Geslachten. Op 1 januari 2008 fuseerde het LGA met de Stichting Geschiedkunde de Maaskentj (SGM) te Stein in de Stichting Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI); in 2011 werd de SGM echter weer van het LGGI afgesplitst. In 2014 werd besloten het LGGI te fuseren met het Aezel project van het EHC-Sittard-Geleen (nu Erfgoedcentrum De Domijnen).

Informatiecentrum

Het Informatiecentrum van het LGA verzamelde genealogische publicaties en bronmaterialen en stelde die beschikbaar aan deelnemers middels een uitleensysteem.

In 2005 is de collectie van het LGA, hoofdzakelijk bestaande uit fotokopieën van kerkelijke DTB boeken van voor 1800, overgedragen aan het Stadsarchief, nu Erfgoedcentrum De Domijnen, waar het in de studiezaal te Sittard ingezien kan worden. Uitleen zoals voorheen is hier niet meer mogelijk.

Publicaties

De meeste van onderstaande publicaties zijn nog verkrijgbaar.[1]

 • Serie Leergeld
 1. Latijnse woorden: Lijst van Latijnse woorden en uitdrukkingen voorkomende in de kerkregisters berustend in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht; samengesteld ten behoeve van het genealogisch onderzoek / Régis de la Haye; Red.: J.H.M. Hoen; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1990; 68 p.; ISBN 90-72155-05-X
 2. Afkortingen: van het Nederlandse oud schrift / Régis de la Haye; Red.: J.H.M. Hoen; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1983 (herdruk 1991); 50 p.
 3. Gehuchtenlijst: lijst van onderdelen van Limburgse gemeenten / Peer Boselie; Red.: J.H.M. Hoen; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1987 (herdruk Geleen 2002); VI+33 p.; ISBN 90-72155-02-5
 4. De Republikeinse kalender en de Volledige vergelijkstabellen met de Gregoriaanse kalender / Red.: Bert Langen; (herdruk) Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Beek 1999; 76 p.; ISBN 90-74341-13-6
 • Serie Limburgse Genealogieën Brochurereeks
 1. Stamboom van de Familie Maassen uit Geulle met een beknopte geschiedenis van Geulle / Mr. A.M.A. Maassen; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1975; 60 p.; ill. (met register; de genealogie gaat terug tot het echtpaar Maassen-Thijssen dat in 1675 te Geulle trouwde.)
 2. De Familie Stemkens, door J.H. Hanssen; Sectie Genealogie LGOG, Maastricht 1981; 104 p. (met register; de genealogie gaat terug tot omstreeks 1700 te Neer.)
 • Serie Maaslandse Geslachten
 1. Tussen Pasen en Nieuwjaar: Genealogie van het geslacht Vijgen / Jos Crott; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1978; 177 p. (met reg.)
 2. De familie Kirkels - Kierkels: Geschiedenis van een Midden-Limburgs geslacht / M.H.H. Kierkels; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1981; 264 p. (met register; de genealogie gaat terug tot in de 16e eeuw bij de Krickelshof te Roggel.)
 3. Aan de rand van de Peel: Genealogisch onderzoek naar de familie Opheij / A.W.Th. Opheij; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1983; 211 p. (met register; de genealogie gaat terug tot omstreeks 1660 te Horst.)
 4. Houben-Rouwet (1450-1985), een kleine familiegeschiedenis uit het land van Dalhem / A.H.H. Houben; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1986 (de genealogie gaat terug tot een Jan Houben die omstreeks 1450 te Cadier werd geboren, en een Andries Rouwet die omstreeks 1520 te Dalhem werd geboren.)
 5. In een boek bewaard: genealogie van de familie Heijnens / Fons Heijnens; Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen 1992; 30 cm, 251 p. Uitg. onder auspiciën van de Sectie Genealogie van het LGOG; ISBN 90-74341-02-0 (met register; de genealogie gaat terug tot 1664 te Meerssen.)
 6. De familie Pelzer: Vijf eeuwen familiegeschiedenis / Hub Pelzer; Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen 1996. - 240 p.: ill.; ISBN 90-74341-07-1 (de genealogie gaat terug tot omstreeks 1400 te Schönau.)
 7. D'r Ploum is 'nit' doeëd: een genealogisch overzicht van de familie Ploum in verleden en heden / Jo Ploum; Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen 1999; 272 p.; ISBN 90-74341-14-4 (met register; de genealogie gaat terug tot 1668 te Eygelshoven.)
 8. In het teken van de ram, genealogie van de familie Widdershoven / Jo Hoen; Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen 2000; 200 p.; ISBN 90-74341-11-X / 978-90-74341-11-0 (In 2011 verscheen een flink uitgebreide heruitgave[2] van 700 p. met als auteurs R. Willemse-Widdershoven +, Jo Hoen, Almut Heimbach-Widdershoven)
 • Limburgse Kwartierstaten Werkboek - deel 1; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1984; 118 p.
 • Limburgse Kwartierstaten Werkboek - deel 2; Sectie Genealogie van het LGOG, Maastricht 1990; 114 p.
 • P.J.H. Ubachs - Nieuwe burgers van Maastricht 14e eeuw - 1795; Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Geleen 1993; 384 p.
 • Régis de La Haye en Jo Hoen - Herten in het Woud, Genealogie van de familie De La Haye in serievorm (Stg. LGA/LGGI i.s.m. Familievereniging De La Haye; de meeste nummers zijn nog te bestellen):
  • I: De oorsprong (1996); 80 p.; ISBN 90-74341-06-3
  • II: Les Neiges (1997); 84 p.; ISBN 90-74341-08-X
  • IIIa: Trembleur (1998); 80 p.; ISBN 90-74341-10-1
  • IIIb: Neuvehaye (1999); 84 p.; ISBN 90-74341-12-8
  • IV: Aan beide zijden van de taalgrens (2010); 84 p.; ISBN 90-74341-23-3
  • V: Het Land van Rode (2001); 80 p.; ISBN 90-74341-17-9
  • V: Het Land van Rode - tweede stuk (2001); 80 p.
  • VI: Het land van Valkenburg (2003); 80 p.; ISBN 90-74341-18-7
  • VI: Het land van Valkenburg - tweede stuk (2003); 60 p.
  • VI: Het land van Valkenburg - derde stuk (2003); 53 p.
  • VII: Voor de goede orde - eerste stuk (2006); 84 p.; ISBN 90-74341-20-9
  • VII: Voor de goede orde - tweede stuk (2006); 86 p.
  • VIII: De geweermakers (2007); 84 p.; ISBN 978-90-74341-21-9
  • IX: De molenaars (2013); 92 p.; ISBN 978-90-74341-24-0
  • X: Aanvullingen en register (2015); 83 p.; ISBN 978-90-74341-25-7
 • Jo Hoen - Hoen, een reusachtige familie (delen: 1, 2a en 2b), Stg. LGA, Geleen/Beek 1997-2001 (De genealogie gaat terug tot de 16e eeuw te Spaubeek met Willem Hoen van de Wijer, en bespreekt mogelijke afstammingen van de adellijke familie Hoen van Hoensbroek.)
 • Huub Kreijns - Uit het duister van het verleden (herziene druk Stg. LGA, 2005) / een supplement hierop verscheen in 2009 op internet, en is nog ter inzage in de studiezaal van Archief De Domijnen te Sittard. Deze kwartierstaat won in 1998 de eerste Limburgse Genealogische Prijs, en bevat afstammingslijnen die teruggaan tot Karel de Grote; ongeveer een kwart betreft voorouders uit 'Holland', het overige deel vooral uit Zuid-Limburg en omstreken.

NB: ook nog leverbaar, maar geen LGA uitgaven:

 • J.A.D. Eyck - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg; Maastricht 1978; 44 p.
 • Herbert Dautzenberg en Jo Hoen (m.m.v. Mathias Flesch) - 500 Jahre Dautzenberg; uitg. Dr. Herbert Dautzenberg, Aachen 2005; 292 p. (De genealogie gaat terug tot de 16e eeuw te Kerkrade-Eygelshoven en volgt verder uitsluitend de tak Vaals.)

Genealogische Databank Limburg

Met het GRIS-project worden genealogische bronnen en toegangen gedigitaliseerd. GRIS is het indexeringsprogramma. De ingevoerde basisgegevens waren tot 2012 te koop middels verschillende edities van de GenDaLim cd-rom, en konden in uitgebreider versie worden geraadpleegd bij een aantal van de grotere archiefdiensten in Limburg die een GenDaWin netwerk hadden. Sinds 2012 was een uitgebreide webversie te raadplegen op AlleLimburgers, sinds 2020 is deze databank geïntegreerd in het AEZEL Projek.

Contactinformatie

Vanaf eind 2015 voert Wil Brassé van Erfgoedcentrum De Domijnen het secretariaat van het LGGI.[3]

Externe links