D'n Ossenberg

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Zwart Water / De Weerd / Ossenberg / Venkoelen is een natuurgebied tussen Venlo en Velden.

  • Het Zwart Water en de Weerd [samen 324 ha] liggen ten noorden van Venlo. Het Zwart Water is een gevarieerd gebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander. Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heiderestanten.
Het Zwart Water is een bijzonder bostype, nog herkenbaar aan de boomsoorten die er staan, is het een zogenaamd stadsbos. Langs de randen van de broekgebieden liggen opgestoven rivierduinen. Deze zijn nu veelal met eiken-en berkenbos begroeid. Verspreid over de graslanden liggen een aantal poelen.
De naam Zwart Water is enigszins verwarrend. Hij is ontleend aan een moerasgebied dat tot in de jaren '50 van de vorige eeuw op de plaats lag van de huidige autosnelweg ten noordoosten van Venlo. Door drooglegging is niets meer van dit moeras over. Nu liggen er landbouwgronden, wegen en het industrieterrein Noorderpoort. Het Zwart Water leeft echter voort in de naam van het tegenwoordige natuurgebied ten noorden van de snelweg. Het grootste water in dit gebied is de Venkoelen, gelegen in een oude Maasbedding. De plas is ontstaan door vervening tot in het begin van de 19e eeuw. Jarenlang waren er conflicten tussen de [vroegere] gemeenten Venlo, Arcen en Velden, en Straelen [Duitsland] over de rechten om de Venkoelen te mogen uitgraven. Na de ontvening begonnen de vennen al snel weer dicht te groeien.
  • De Weerd, een onderdeel van het Zwart Water, is een eiken- en berkenbos.
  • De Ossenberg is een Maasduin in het noord-oosten van het natuurgebied. De Maasduinen vormen een gordel van rivierduinen, die loopt van Venlo tot in het meest noordelijke puntje van Limburg. Deze duinen zijn ontstaan in de laatste ijstijd. Toen lagen rivierbeddingen regelmatig droog en blies de wind het zand eruit. Daar waar planten het zand tegenhielden ontstonden verhogingen die uitgroeiden tot stuifduinen. Omdat toen, net als nu, de wind meestal uit het westen waaide, liggen bijna alle rivierduinen op de oostoever van de Maas.
  • De Venkoelen. Het grootste water in het gebied is de Venkoelen, ook gelegen in een oude Maasbedding. Deze plas is ontstaan door verveningen en kleiwinning voor de bakstenenindustrie rond 1900. Het bestaat tegenwoordig uit grasland, heide en bos in de omgeving van de Ossenberg. De Venkoelen is een belangrijke broedplaats voor amfibieën.
  • Ravenvennen en Wittenberg. Een bijna aansluitend natuurgebied in deze omgeving, wat noordelijker, is de Ravenvennen met de Wittenberg (Witte Berg), van waaraf men een vergezicht over de vennen heeft. In het zuiden grenst dit natuurgebied aan het Vreewater en nog zuidelijker aan het Zwart Water met de Venkoelen. Naar het noorden loopt het gebied over in Landgoed Arcen.