Titulaer

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Jantitulaer (overleg | bijdragen) op 14 nov 2009 om 15:39 (→‎Medewerker)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Oorsprongwapen.jpg

Algemene informatie

Wapentit.jpg

De familie TITULAER komt vanaf 1689 voor in Venlo en verspreidt zich in de verre omgeving. In Bulletins de l'Institut Archéologique Liegeois-TOME XVI-1881 (blz.800) treffen we de kwartieren aan van ene Elisabeth Lochon met o.a. het wapen van haar opa van moederszijde. Dit wapen van Willem Tutelair (06.001), geb.ca.1525, kan beschreven worden als: "in zilver een blauwe dwarsbalk met daarboven twee zwarte watervogels". Verklaring kan ik niet geven, wel het vermoeden dat dit de verbondenheid met de Maas aangeeft. In dit artikel een korte bloemlezing omtrent verklaringen van de familienaam en "slechts" de stamreeks van Sjang Titulaer (18.021), machinist uit de Pepijnstraat in Blerick.

De naam TITULAER

"De familienaam Titulaer/Titulair is een reïnterpretatie van Middellimburgs Tutelaer/Tuteleer, waaruit ook de familienamen Tutelaers, -eers, Tuytelaars, -eers en varianten ontstaan zijn. Het zal oorspronkelijk een bijnaam geweest zijn van een vleier, iemand die onoprechte taal sprak."

Waar van oorsprong sprake is van iemand die 'tuitelde', kan ook gedacht worden aan iemand die letterlijk de gewoonte had om fluisterend, vleierig of juist schreeuwend (want ook dat is een betekenis van tuitelen) te praten. Daarnaast kan in verband met de verschillende afgeleide betekenissen van het werkwoord tuitelen gedacht worden aan de naam van een slinkse (ruil)handelaar of een dobbelaar.

1394.png

De oudste oorkonde waarin onze naam voorkomt dateert van 20 oktober 1394. Hierin wordt Geert Tutelen vermeld als laat aan het hof van Sint-Bartolomeus te Gingelom. Joseph Moors geeft de volledige transcriptie en leest op regel 1 van dezelfde akte Geert Tutelere en op regel 26 Geert Tuteleren. De betreffende fragmenten met zijn interpretaties zijn hieronder weergegeven. Het haaltje achter de l van tutelé en in littén, waar het duidelijker te zien is, is een afkorting voor er. De zin waarin Geert voor de tweede maal vermeld staat, luidt: "Ende ich, Art Tilmans, hebbe mine properen segel ane desen brief ghehanghen voir mich, Geert Tuteleren ende Johannes Jacobs."
Na 1500 duikt onze naam op in Franstalige steden als Luik (Willekin Tutelaer, 1528), Hoei (Willequin Tutelaire, 1592) en Namen (Jean Tutelaire in 1606, Willekin Tuteleers in 1615). De oorzaak van deze vlucht naar de stad kan verklaard worden door de beroerten waaraan de omgeving van Landen was blootgesteld. Het is in ieder geval zo dat onze naam na 1562 niet meer is aangetroffen in de Luikse plaatsen rondom Landen. Het voorkomen van de naam van Willekin in steden langs de Maas kan er op wijzen hij het beroep van binnenschipper uitoefende. De namen op -aire uit Luik, Hoei en Namen zijn onmiskenbaar verfransingen van de naam Tutelere. Door de genealogische studie van Jan Titulaer is vast komen te staan dat zijn naam een verbastering is van de Waalse naam Tutelaire. Franciscus Wiliquine Tutelaire uit Luik vestigde zich in 1689 als Maasschipper te Venlo en zou in Nederland voor een wijd verspreid nageslacht zorgen. In een overdrachtsprotocol van 1698 schreef de Blerickse secretaris voor het eerst onze naam als Titulaer. Het beroep ruilhandelaar, –mogelijk in de betekenis van sjacheraar of leurder–, als verklaring voor de familienaam Tutelere lijkt een alleszins aanvaardbare hypothese. De verbasteringen ontstaan uit deze Middelnederlandse naam laten zich verklaren op grond van taalverandering (het Middelnederlandse -ere wordt het Nieuwnederlandse -eers), klankverschuiving (Tute- wordt Tuijte-), taalverschillen (het Vlaamse -eers wordt het Nederlandse –aers plus -aars en het Waalse -aire) en toevallige omstandigheden (Tutelaire wordt Titulaer). Maar totdat definitief door genealogisch onderzoek komt vast te staan waar de familienaam vandaan komt, blijft het gokken. Wie weet, misschien maakte onze eerste naamdrager wel puntlaarzen of schenkkannen (tutes). Mogelijk woonde hij op een lap grond die uitliep in een punt, trad hij op als beschermheer, ik weet het niet.
Met dank aan de Nederlandse Familienamen Database en research zoals vastgelegd in:

 • [Fernand Tutelaars, Algemene chronologie van het geslacht Tuteleers (Dilbeek, 1992)].
 • [Piet Tutelaers, 'Betekenis en verbasteringen van de familienaam Tuteleers', in: dBL 44 (1995), p 76-83].
 • [F. Debrabandere, 'De familienaam Titulaer', in: Naamkunde 27 (1995), nr 1-2, p 99-102; vgl. WFB].
 • [Jan Titulaer, 'Genealogie van het geslacht Titulaer' (Venlo-1985; 308 pag; ill; met reg.)]

Stamreeks Sjang TITULAER (1875-1933)

De stamreeks zal uiteindelijk 18 generaties omvatten.
De eerste negen generaties van de stamboom van de familie Titulaer spelen zich af in België, vanuit de oorsprong Gingelom naar Luik, Hoey en Namen.
01.001 Tutelers, Geert den Ouden Woonde in Gingelom (9 km ten zuiden van St.Truiden in Belgisch Limburg), geboren ca.1370, overleden ca.1440. Hij werd o.a. in 1394 genoemd als laat van het Hof van Sint Bartholomeus en in 1401 als leenheer van de bisschop. Er zijn vier kinderen bekend, echter niet de naam van zijn echtgenote.

 1. Peter alias Smeyers (02.001), hij was getrouwd met de dochter van Goetscale Robert en Beatrijs Scellens. Genoemd in 1440 als schepen Laathof van Andennen, in 1471 als Meier van Gingelom.
 2. Jan (02.002) , hij was getrouwd met Anna NN. In 1475 genoemd als schepen van Gingelom, in 1477 als meier hoge rechtbank te Niel en in 1482 als schout te Niel.
 3. Wouter (02.003), in 1488 genoemd als meier van het laathof St.Jan te Gingelom, zoon van Geert den Ouden.
 4. Geert de Jonghe (02.004), wordt in 1474 genoemd in een akte begijnhof St.Truiden en in 1487 in een akte St.Janskerk te Luik.

04.001 Tutelers, Willekin “honete et discret honre Willekin Tutelaer delle goffe citain de Liège”. Geboren ca.1450, stelt 08.05.1528 zijn testament op in Luik, hij ligt begraven bij z’n ouders op het kerkhof van de St.Catherine-kerk in Luik. Er zijn zes kinderen bekend, de eerste drie uit het eerste huwelijk (echtgenote NN) en drie uit het tweede huwelijk met Agnes de Jozeit.

 1. Johan (05.001), geboren ca.1480.
 2. Everard (05.002), geboren ca.1480, stelt 11.12.1536 zijn testament op, was getrouwd met Marie le Cockin.
 3. Marie (05.003), geboren ca.1480, was getrouwd met Michel Gailhart.
 4. Lambert (05.004), geboren ca.1490.
 5. Gerard (05.005), geboren ca.1490.
 6. Marguerite (05.006), geboren ca.1490, was getrouwd met Gerard de Jozeit le jeune.

05.002 Tutelair, Everard (z.v. 04.001) Woonde in Luik, “dit delle goffe”. Geboren ca.1480, stelt 11.12.1536 zijn testament op, was getrouwd met Marie le Cockin, d.v. Jacque le Cockin (dit Larbalaistre, testament 06.03.1546) en Catherine de Ginet. Er zijn drie kinderen bekend:

 1. Willem (06.001), geboren ca.1525, was getrouwd met Catherine de Streel. Zie kwartieren uit Bulletins de l’Institut Archéologique de Liegois -Tome XVI 1881 (800).
 2. Katherine (06.002), geboren ca.1525, was getrouwd met Henri de Vève.
 3. Johan (Hanckin 06.003), geboren ca.1525, trouwt 02.04.1554 in Luik met Marie de Lathour.

06.001 Tutelair, Willem (z.v. 05.002) Geboren ca.1525, woonde in Luik en was getrouwd met Catherine de Streel. Er zijn twee kinderen bekend:

 1. Marie (07.001), getrouwd met Henri Lochon (zie bovenstaande kwartieren).
 2. Willekin (07.002), getrouwd met Anne de Froidbize.

07.002 Tutelair, Willekin (z.v. 06.001) Geboren ca.1550, bewoonde een grote brouwerij aan de Maas in Hoey, was waarschijnlijk de eerste Maasschipper. Hij was getrouwd met Anne de Froidbize, d.v. Giele de Froidbize en moeder onbekend. Er zijn vier kinderen bekend:

 1. Wilkin (08.001), geboren ca.1575, trouwt vóór 1597 met Jeanne de Dinant.
 2. Gilles (08.002), geboren ca.1575, was getrouwd met Marguerite d’Ampsin.
 3. Henri (08.003), geboren ca.1580, was getrouwd met Anne de Hacourt.
 4. Ernest (08.004), geboren ca.1580, was getrouwd met Dieudonnée de Mean.

08.001 Tutelair, Wilkin (z.v. 07.002) Geboren ca.1575, overleden te Hoey 16.10.1624, was Maasschipper van beroep en woonde in Luik, later in Hoey en mogelijk ook nog op een andere plek? Wilkin trouwde vóór 1597 met Jeanne de Dinant (+ 12.09.1636 in Hoey), samen kregen ze acht kinderen:

 1. Anne (09.001), geboren te Luik 29.03.1597.
 2. Wiliquine (09.002), geboren ca.1600, overleden te Luik 17.10.1652; hij was getrouwd met Anne Delpayre (+ 22.09.1678 in Luik).
 3. Nicolas (09.003), geboren ca.1600, overleden te Hoey 08.11.1655; hij was getrouwd met Francoise Orbain.
 4. Henri (09.004), geboren ca.1600, hij trouwt 05.10.1624 in Luik met Aïlid d’Andenne.
 5. Jean (09.005), geboren 27.05.1611 te Hoey, alwaar hij 08.11.1655 ongehuwd overlijdt.
 6. Marie (09.006), geboren 19.05.1612 te Hoey.
 7. Beatrix (09.007), geboren 30.10.1615 te Hoey, waar ze ook 15.10.1636 overlijdt.
 8. Jeanne (09.008), geboren 18.09.1620 te Hoey.


09.004 Tutelaire, Henri (z.v. 08.001) Geboren ca.1600 als z.v. Wilkin en Jeanne de Dinant; de Maasschipper Henri trouwt 05.10.1624 in de Thomas-parochie van Luik met Aïlid d’Andenne. Er zijn slechts twee kinderen aangetroffen:

 1. Bartholomé (10.022); overleden 03.01.1699 in Luik. Hij trouwt 11.11.1655 in Luik met Marie Roufosse (* Luik 16.12.1629).
 2. Marguerite (10.023), geboren 19.09.1628 in Luik.


10.022 Tutelaire, Bartholomé (z.v. 09.004) De zoon van Henri en Aïlid d’Andenne overlijdt 03.01.1699 in Luik, en was Maasschipper van beroep. Op 11.11.1655 trouwt hij in de parochie St.Christophe van Luik met Marie Roufosse (*16.12.1629 in Luik als d.v. Gregoire Roufosse en Veranne Donneux). In Luik worden zeven kinderen gedoopt in de St.Adalbert-parochie:

 1. Francisca (Francoise - 11.047), geboren 02.01.1656. Zij trouwt 03.01.1675 met Martin Termoria.
 2. Catharina Aldis (Catherine Aïlid – 11.050), geboren 11.09.1658.
 3. Franciscus Guilhelmus (Franciscus Wiliquine – 11.001), geboren 29.12.1660, overleden te Venlo 15.07.1736. Hij trouwde 08.02.1689 in Venlo met Catharina Orbon (*Luik 28.11.1670 ; +Venlo 11.05.1749).
 4. Petrus (Pierre – 11.052), geboren 22.08.1663.
 5. Aïlidis (Aïlid – 11.053), geboren 27.10.1665.
 6. Henricus Bartholomeus (Henri Bartholomé – 11.002), geboren 08.08.1669. Hij trouwt net als zijn broer in Venlo op 07.08.1696 met Cornelia van der Hal (*Venlo 14.04.1667).
 7. Joannes Jacobus (Jean Jacques – 11.055), geboren 02.05.1672.


11.001 Titulaer, Franciscus Wiliquine (z.v. 10.022) Geboren 29.12.1660 in Luik als z.v. Bartholomé en Marie Roufosse. Zijn beroep van Maasschipper doet hem in Venlo aanmeren waar hij 08.02.1689 trouwt met Catharina Orbon. Ze vestigen zich op het Maasschriksel, het huis “in de Fonteyn”, in Venlo waar ze 11 kinderen zullen krijgen. Hier ligt de bakermat van de gehele familie Titulaer:

 1. Maria (12.001), geboren 03.05.1690, overleden 24.10.1753 in Blerick. Zij trouwt 08.02.1716 in Venlo met Christiaen Bihet (+vóór 1749).
 2. Urbanus (12.002), geboren 23.12.1692, in Venlo overleden 28.06.1734. Hij trouwt in 1716 met Maria Christina Ingenriet (*Blerick 26.03.1695; +Blerick 13.04.1745).
 3. Franciscus (12.003), geboren 07.05.1695.
 4. Christina (12.005), geboren 15.11.1697, zij was getrouwd met Mathias Jonckers.
 5. Bartholomeus (12.007), geboren 02.05.1700, in Venlo overleden 08.09.1765. Hij trouwt 25.05.1724 in Venlo met Johanna Mela (*Venlo 19.08.1707; +Venlo 17.09.1785).
 6. Margarita (12.009), geboren 10.11.1702, in Venlo overleden 22.11.1747. Zij trouwt 26.01.1727 in Venlo met Hubertus Bihet (*Venlo 07.06.1700).
 7. Jacobus (12.011), geboren 28.02.1705, overleden in Blerick 28.10.1776. Hij trouwt 31.12.1738 in Blerick met Agnes Stappers (*Venlo 30.05.1715; +Blerick 26.09.1793).
 8. Hubertus (12.012), geboren 14.05.1707, negen dagen later overleden 23.05.1707.
 9. Hubertus Henricus (12.013), geboren 21.11.1708, overleden te Venlo 22.03.1782. Hij trouwt 26.11.1733 in Venlo met Agnes van Dousborgh (*Venlo 28.06.1707).
 10. Joannes Arnoldus (12.014), geboren 29.05.1712, jong overleden in Venlo 08.09.1715.
 11. Deodatus Franciscus (12.015), geboren 09.07.1714, overleden te Venlo 08.05.1743.


12.002 Titulaer, Urbanus (z.v. 11.001) Geboren 23.12.1692 in Venlo, z.v. Franciscus Wiliquine en Catharina Orbon. Ook hij is Maasschipper en trouwt in 1716 met Maria Christina Ingenriet (*Blerick 26.03.1695; +Blerick 13.04.1745), d.v. Henricus (*Venlo 24.01.1650; +vóór 1696) en Ursula Bitsen (*Blerick 04.03.1654; +Blerick 01.04.1735; getr.Venlo 13.02.1679). Ze vestigen zich in Blerick in het Kerkstraatje, waar de eerste drie kinderen worden geboren. Na een veroordeling wegens doodslag wordt hij verbannen naar het buitenland Venlo waar hun vierde kind wordt geboren. Orbo overlijdt in Venlo 28.06.1734, kort na het overlijden van haar moeder deelt de weduwe Titulaer de Magistraat van Venlo op 2 mei 1735 mede van plan te zijn met haar kinderen naar Blerick te verhuizen:

 1. Henricus (13.001), geboren Venlo 25.06.1717, overleden Blerick 27.11.1785. Hij trouwt in Blerick 11.09.1739 met Ida Clemens (*Blerick 17.12.1716; +Blerick 31.03.1780).
 2. Maria Catharina, geboren Venlo 08.07.1719, overleden Mook 08.01.1760. Zij trouwt 12.02.1743 met Thomas Bernardt (*Chokier-B ±1710-1715; +Mook 26.09.1803). Na haar dood trouwt Thomas met haar nicht Joanna Sybilla (*Venlo 23.03.1731).
 3. Aldegonde, geboren Blerick 19.10.1721, aldaar overleden 02.05.1771. Zij trouwt 18.01.1746 in Blerick met de Maasschipper Hubertus Genon.
 4. Franciscus (13.004), geboren in Venlo 12.01.1724, overleden Blerick 01.12.1786. Hij trouwde 28.04.1749 in Blerick met Aldegonde Ghijsen (*Blerick 13.01.1727; +Blerick 15.02.1789).


13.001 Titulaer, Henricus (z.v.12.002) Geb.Venlo 25.06.1717, overleden Blerick 27.11.1785, z.v. Urbanus en Maria Christina Ingenriet. Henricus was stuurman van beroep, schepen van Blerick van 1770-1785, en trouwde 11.09.1739 in Blerick met Ida Clemens (*Blerick 17.12.1716; +Blerick 31.03.1780). Zij was d.v. Jacobus Clemens (+Blerick 05.08.1762) en Sybilla van Munster (+Blerick 30.12.1734; getr.Blerick 03.02.1712). Er werden zes kinderen in Blerick geboren (alle niet nader aangegeven data vinden in Blerick plaats):

 1. Urbanus (14.001), geb.17.02.1740, overleden 26.01.1813. Hij trouwde driemaal, 1ste huwelijk 06.05.1764 met Anna Sybilla Coopmans (*23.05.1746; +04.05.1772), 2de huwelijk te Grubbenvorst 07.10.1772 met Jacoba Gertrudis Steegh (*Grubbenvorst 18.09.1742; +03.10.1786) en het 3de huwelijk 31.07.1787 met Joanna Thelen (*03.05.1753; 19.07.1823).
 2. Sybilla, geb.16.05.1742, overleden vóór 1744.
 3. Sybille, geb.29.04.1744, overleden vóór 1747.
 4. Franciscus, geb.18.09.1746, overleden vóór 1749.
 5. Sibille, geb.03.04.1747, overleden 01.08.1810. Zij trouwt tweemaal, 1ste huwelijk 29.10.1771 met Johannes Hillen (+17.05.1772), 2de huwelijk 07.10.1787 met weduwnaar Johannes Smeets (+09.03.1803).
 6. Franciscus (14.006), geb.29.11.1749, overleden 05.05.1826. Hij trouwt 08.07.1790 met Elisabeth Jacobs (*Kessel in 1760; +10.08.1829).


14.001 Titulaer, Urbanus (z.v.13.001) Geb.17.02.1740, overleden 26.01.1813, z.v. Henricus en Ida Clemens. Hij was batellier / akkerman / schippersgezel van beroep en trad driemaal in het huwelijk en werd de vader van 13 kinderen. Naar hem is de Urbanusstraat in Blerick vernoemd, zijn boerderij lag aan de Pepijnstraat en langs zijn huis liep toendertijd het “Urbanuspaedje”, de latere Urbanusstraat. 1ste huwelijk: Op 06.05.1764 trouwt hij in Blerick met Anna Sybilla Coopmans (*Blerick 23.05.1746; +Blerick 04.05.1772). Zij was d.v. Joannes Coopmans (+Blerick 27.04.1757) en Sybilla Hendrix (+Blerick 26.07.1763; getrouwd Blerick 29.04.1731). Vier kinderen worden geboren (alle niet nader aangegeven data vinden in Blerick plaats):

 1. Joannes, geb.01.02.1766, overleden 26.04.1766.
 2. Joannes Jacobus, geb.18.11.1768, overleden 22.12.1768.
 3. Maria Sybilla, geb.24.12.1770, overleden 21.02.1851; zij trouwt 01.11.1790 met Petrus Gijsen (*30.12.1764; +16.02.1824).
 4. Joannes, geb. 04.03.1772, overleden 13.03.1772. 2de huwelijk: Op 07.10.1772 trouwt Urbanus in Grubbenvorst met Jacoba Gertrudis Steegh (*Grubbenvorst 18.09.1742; +Blerick 03.10.1786). Zij was d.v. Wilhelmus Steegh (+Grubbenvorst 03.05.1784) en Anna Maria Koulen (getr. Grubbenvorst 23.11.1735), er worden vijf kinderen geboren (alle niet nader aangegeven data vinden in Blerick plaats):
 5. Petrus Jacobus (15.005), geb.03.11.1773, overleden 25.11.1850; hij trouwt 22.05.1798 met Joanna Maria Dings (*24.06.1772; +24.08.1821).
 6. Henricus Joannes (15.007), geb.24.06.1776, overleden 16.04.1841; hij trouwt 18.10.1814 met Joanne Marie Grooz (*Baarlo 1789).
 7. Jacobus (15.008), geb.12.09.1778, overleden 07.01.1823; hij trouwt 29.11.1808 met Petronella Berden (+04.10.1789; +20.03.1827).
 8. Maria Agnes, geb.04.05.1782, overleden 28.06.1794.
 9. Wilhelmus, geb.25.12.1785, overleden 12.09.1787. 3de huwelijk: Op 31.07.1787 trouwt Urbanus met Joanna Thelen (*03.05.1753; +19.07.1823). Zij was d.v. Christianus Thelen en Margaretha Custers, er worden nog vier kinderen geboren (alle niet nader aangegeven data vinden in Blerick plaats):
 10. Christianus (15.016), geb.02.09.1788, overleden 23.02.1839; hij trouwt 22.11.1814 in Maasbree met Anna Gertrude Josyphine Schluns (*Düsseldorf 06.10.1792; +08.12.1854).
 11. Hermanus Joannes (15.019), geb.27.11.1790, overleden 03.01.1845; hij trouwt 13.01.1827 in Maasbree met Anna Catharina Huys (*09.10.1784; +04.01.1863).
 12. Wilhelmus, geb.09.12.1793, overleden 13.01.1794.
 13. Joannes, geb.26.07.1795, overleden 01.02.1797.


15.008 Titulaer, Jacobus (z.v.14.001) Geb.Blerick 12.09.1778, overleden Blerick 07.01.1823, z.v.Urbanus en Jacoba Gertrudis Steegh. Hij wordt genoemd als schipper (1808), akkerman (1815-1836) en schippersgezel (1823). Hij trouwt Maasbree 29.11.1808 voor de wet, Blerick 10.12.1808 voor de kerk met Petronella Berden (*Blerick 04.10.1789,+Blerick 20.03.1827). Zij was d.v. Laurentius Berden (*Blerick 13.12.1749,+Blerick 22.03.1820), die in Blerick 20.04.1780 trouwt met Theodora Gielen (*Helden 11.06.1754,+Blerick 10.06.1818). Laurentius, ook wel Levrinze, was wethouder van Blerick en wordt “ami de l’empereur” genoemd. Kinderen van Jacobus en Petronella:

 1. Wilhelmina, geb.Maasbree 02.01.1810, overleden Maasbree 31.12.1842.
 2. Maria, geb.Maasbree 10.03.1811, overleden Maasbree 07.07.1820.
 3. Agnes Maria, geb.Maasbree 19.12.1812.
 4. Urbanus (16.012), geb. Maasbree 25.05.1815, overleden Maasbree 30.04.1851. Hij trouwt Venlo 13.06.1836 met Anna Maria Petronella Driessen (*Venlo 03.01.1812, +Blerick 05.07.1870).
 5. Joannes Henricus, timmerman, geb.Maasbree 27.09.1819, overleden Maasbree 12.10.1840.


16.012 Titulaer, Urbanus (z.v.15.008) Geb. Maasbree 25.05.1815, overleden Maasbree 30.04.1851, z.v.Jacobus en Petronella Berden. Zijn beroepen worden aangegeven als landbouwer, voerman, tapper en hovenier Lieberger hof (1840). Hij woont op de Pontanusstraat 18 in Blerick en trouwt 13.06.1836 in Venlo met Anna Maria Petronella Driessen (*Venlo 03.01.1812, +Blerick 05.07.1870), d.v.Christiaan Driessen (*Belfeld 30.12.1780,+Venlo 14.08.1828), getrouwd in Venlo 14.04.1804 met Catharina Peeters (*Velden 28.03.1780,+Venlo 18.03.1825). Hun kinderen:

 1. Jacobus Hubertus (17.008), geb.Venlo 12.04.1837, overleden Blerick 07.01.1928. Levrinze Kuüb trouwt 26.04.1872 in Appeltern met Wilhelmina van Eldijk (*Maasbommel 24.11.1850,+Blerick 15.05.1923).
 2. Christiaan Hubert, geb.Venlo 03.01.1839, overleden Venlo 13.01.1839.
 3. Johannes Caspar Hubert (17.012), geb.Venlo 06.01.1840, overleden Blerick 12.01.1900. Hij trouwt 28.06.1872 in Blerick met Henrika Helena Hubertina Hermkens (*Blerick 28.07.1844,+Blerick 16.05.1900).
 4. Christiaan Hubert, geb.Venlo 17.02.1842, overleden Blerick 09.01.1906.
 5. Jacomina Maria, geb.Blerick 15.04.1844, overleden Kimberley 08.11.1917. Zij trouwt 29.04.1872 in Maasbree met schipper Jacobus Hendricus van Daalwijk (*Appeltern 25.03.1837,+Kimberley 02.01.1916). Zij emigreren naar Wisconsin (USA).
 6. Pieter Hubertus (17.019), geb.Blerick 14.01.1848, overleden Aldekerk (D) 18.02.1888. Hij trouwt 07.02.1877 in Adenau (Eifel) met Anna Katharina Schaaf (*Barweiler 12.12.1853,+Aldekerk 16.05.1937).
 7. Urbanus (17.020), geb.Blerick 23.09.1851, overleden de Pere (USA) 1927. Hij trouwt 22.10.1877 in Maasbree met Anne Gertrude Christiaans (*Grubbenvorst 12.01.1847,+de Pere 25.05.1925).
Levrinze Kuüb

17.008 Titulaer, Jacobus Hubertus (z.v.16.012) Geb.Venlo 12.04.1837, overleden Blerick 07.01.1928, z.v. Urbanus en Anna Maria Petronella Driessen. Levrinze Kuüb is landbouwer en voerman van beroep, woont Kleine Steeghstraat 5 in Blerick en trouwt 26.04.1872 in Appeltern met schippersdochter Wilhelmina van Eldijk (*Maasbommel 24.11.1850,+Blerick 15.05.1923). Zij is d.v. schipper Gradus van Elk (*Maasbommel 19.11.1818) en Johanna Engelbard (*Maasbommel 12.07.1815). Ze kregen liefst 15 kinderen, waarvan er vijf jong overlijden (alle niet nader aangegeven data vinden in Blerick / Maasbree plaats):

 1. Petronella Johanna, geb.27.03.1873, overleden 21.11.1874.
 2. Urbaan Gerard Hubert (18.018), geb.28.03.1874, overleden Venlo 01.11.1961. Hij trouwt 04.11.1898 met Joanna Eleonora Korsten (*01.09.1873,+Venlo 15.08.1963).
  Sjang Titulaer
 3. Jean Caspar Hubert - Sjang(18.021), geb.26.03.1875, overleden 23.11.1933. Hij trouwt 27.01.1899 in Venlo met Hubertina Sybilla Martens (*Venlo 03.06.1877,+Heel 27.02.1947).
 4. Joanna Willemina Hubertina, geb.31.03.1876, overleden 31.08.1876.
 5. Gerardus Peter Hubert, geb.28.03.1877, overleden 26.07.1877.
 6. Johanna Petronella Huberta, geb.14.04.1878, overleden 19.05.1958. Zij trouwt 19.08.1898 met bankwerker / draaier Franciscus Gerardus Cordang (*28.07.1877, +01.04.1934).
 7. Maria Gertrudis Hubertina, geb.09.06.1879, overleden 11.05.1880.
 8. Gerardus Jacobus Hubertus (18.030), geb.08.11.1880. Hij trouwt 12.07.1907 met Anna Maria Simons (*29.03.1881, +Wessem 01.03.1967).
 9. Christiaan Hubertus (18.031), geb.24.12.1881, overleden 17.09.1956. Hij trouwt 26.06.1912 in Heerlen met Maria Louisa Leonia Hoeppermans (*Heerlen 30.01.1888, +Venlo 11.03.1975).
 10. Wilhelmus Hubertus (18.033), geb.28.05.1884, overleden Valkenswaard 27.01.1945 (bidprentje). Hij trouwt 02.10.1924 met Carolina Feyen (*Breyel (D) 30.12.1901, +Tegelen 09.10.1976).
 11. Petronella Henrica Huberta, geb.16.12.1886, overleden Asten 02.06.1947. Zij trouwde in 1911 met Johannes Hub. Hovens.
 12. Jacobus Hubertus (18.037), geb.21.11.1888, overleden 31.05.1972. Hij trouwt 28.08.1914 met Henriëtta Wilhelmina Joanna Schoenmakers (*Venlo 10.06.1891, +1959).
 13. Peter Hubertus (18.042), geb.18.08.1890, overleden Venlo 26.11.1961. Hij trouwt (1) 16.04.1925 met Anna Maria Gellen (*Liessel) en (2) met Hubertina Leonie Konings.
 14. Coenraad Hubert (18.045), geb.05.07.1892, overleden Venlo 22.03.1975 (bidprentje). Hij trouwt 15.07.1920 met Hendrika Maria Wilhelmina Aerdts (*Venlo 16.09.1892, +Venlo 29.09.1973).
 15. Mathijs Hubertus, geb.17.09.1895, overleden 19.02.1898.