Wijzigingen

Ga naar: navigatie, zoeken

Hertogdom Brabant / Graven en Hertogen

7.757 bytes toegevoegd, 27 sep 2012 10:50
k
geen bewerkingssamenvatting
''Bewerkt naar Wikipedia en verkort

''Zie ook: [[Hertogdom Brabant]]''

De titel van '''hertog van Brabant''' kwam afgaande op oorkondelijke en contemporaine narratieve bronnen pas in voege omstreeks 1183/1184. Keizer Frederik I Barbarossa heeft toen het reeds bestaande (in omvang vrij kleine) landgraafschap Brabant tot [[Hertogdom Brabant|hertogdom]] verheven. Vanaf de 13e eeuw wordt de naam van dit hertogdom ook gebruikt voor het hele gebied onder controle van de graven van Leuven.

==Graven van Leuven en Brussel==
De onderstaande lijst toont de graven van Leuven en Brussel. De heersers van deze gebieden zijn afkomstig uit het geslacht der Reiniers, die tijdens de 10e en 11e eeuw ook het graafschap Henegouwen bestuurden.<br> Na Godfried I lieten de graven van Leuven zich in oorkonden niet meer graaf van Brussel noemen.<br>

''Periode ==== Naam ==== Bijzonderheden''<br>
----------
1003 - 1015 : Lambert I ---
Stamvader der graven van Leuven<br>
1015 - 1038 : Hendrik I ---
Oudste zoon van Lambert I<br>
1038 - 1041 : Otto ---
Zoon van Hendrik I (zijn bestaan wordt betwijfeld)<br>
1038 of 1041 - 1054 : Lambert II ---
Tweede zoon van Lambert I, graaf van Leuven en Brussel<br>
1054 - 1079 : Hendrik II ---
Zoon van Lambert II<br>
1079 - 1095 : Hendrik III ---
Zoon van Hendrik II, graaf van Leuven, Brussel en landgraaf van Brabant<br>

==Graven van de Brabantgouw==

Omstreeks 1024 komt het zuidelijke helft van de Brabantgouw onder de graven van Bergen. <br>Vanaf 1070 werden de graven van Bergen ook graven van Henegouwen. Rond 1056 komt het gebied tussen Schelde en Dender (met de burcht te Ename) als Duits rijksleen onder de graven van Vlaanderen. Om die reden wordt het Rijks-Vlaanderen genoemd (in tegenstelling tot Kroon-Vlaanderen, ten westen van de Schelde, dat een leen was van de Franse koning).

''Periode ==== Naam ==== Bijzonderheden''<br>
------------
1005 - 1024 : Herman van Ename ---
Vermoedelijk graaf over hele Brabantgouw, met uitzondering van het graafschap Brussel tussen Zenne en Dijle<br>

1061 - 1085 : Herman II van Lotharingen ---
Wellicht beperkt tot het gebied tussen Dender en Zenne.

==Landgraven van Brabant==

Omstreeks de jaarwisseling 1085/1086 werd door keizer Hendrik IV het landgraafschap Brabant (tussen Dender en Zenne) in leen gegeven aan Hendrik III van Leuven. Sindsdien is dit graafschap onttrokken aan het intermediaire gezag van de hertog van Neder-Lotharingen. Alle landgraven kwamen uit het huis van Leuven, een zijlinie van het huis der Reinieren.

''Periode ==== Naam ==== Bijzonderheden''<br>
------------
1085 - 1095 : Hendrik III ---
Landgraaf in opvolging van de 1085 gesneuvelde paltsgraaf Herman II<br>
1095 - 1139 : Godfried I ---
Zoon van Hendrik II, broer van Hendrik III; tevens vanaf 1106 hertog van Neder-Lotharingen<br>
1139 - 1142 : Godfried II ---
Zoon van Godfried I; hertog van Neder-Lotharingen<br>
1142 - 1190 : Godfried III ---
Zoon van Godfried II; hertog van Neder-Lotharingen<br>

==Hertogen van Brabant==
Als compensatie voor de verdediging van Jeruzalem tegen de inval van de Egyptische sultan Saladin (1183/1184) werd de zoon van Godfried III, Hendrik I door keizer Frederik Barbarossa in het landgraafschap Brabant tot hertog verheven. Na Godfried III kwam de titel hertog van Neder-Lotharingen bij de hertogen van Brabant en had in feite geen betekenis meer. <br>Vanaf 1430 onder Filips II behoort de titel toe aan de heerser over de Nederlanden een personele unie van, in aanvang, graafschappen heerlijkheden en hertogdommen.

''Periode ==== Huis ==== Naam ==== Opmerking''<br>
---------------
1183/84 - 1235 : Brabant --- Hendrik I ---
Zoon van Godfried III, eerste hertog van Brabant en hertog van Neder-Lotharingen<br>
1235 - 1248 : Brabant --- Hendrik II ---
Zoon, regent van graafschap Holland en hertogdom Gelre, kandidaat Duits koning maar weigerde<br>
1248 - 1261 : Brabant --- Hendrik III ---
Zoon, steunt de kandidatuur voor het Duitse koningschap van Alfons X van Castilië<br>
1261 - 1267 : Brabant --- Hendrik IV ---
Zoon, mentaal gestoord en doet troonafstand ten gunste van zijn broer Jan<br>
1267 - 1294 : Brabant --- Jan I ---
Broer, hertogdom Limburg komt in het bezit van de hertogen van Brabant<br>
1294 - 1312 : Brabant --- Jan II ---
Zoon, moet concessies doen aan de opkomende steden<br>
1312 - 1355 : Brabant --- Jan III ---
Zoon, twaalf jaar lang heer van Breda en medeheer van Mechelen; koos in de Honderdjarige Oorlog de zijde van Engeland, later die van Frankrijk<br>
1355 - 1406 : Brabant --- Johanna ---
Dochter, tot 1383 regeert zij samen met haar echtgenoot Wenceslaus I

1406 - 1415 : Valois --- Anton ---
Tweede zoon van Filips de Stoute, erft het hertogdom Brabant en Limburg van Johanna van Brabant<br>
1415 - 1427 : Valois --- Jan IV ---
Zoon, medestichter van de universiteit van Leuven<br>
1427 - 1430 : Valois --- Filips I ---
Broer, werd eerder door de Staten van Brabant als regent (ruwaard) aangesteld<br>
1430 - 1467 : Valois --- Filips II ---
Zoon van Jan zonder Vrees, kleinzoon van Filips de Stoute, legt de basis met de Staten-Generaal van de Nederlanden voor de natievorming der Nederlanden, Brabant wordt deel van Bourgondische rijk

1467 - 1477 : Valois --- Karel ---
Zoon<br>
1477 - 1482 : Valois --- Maria I ---
Dochter, trouwt met Maximiliaan van Oostenrijk

1482 - 1506 : Habsburg --- Filips de Schone ---
Zoon, van 1482 tot 1492 onder voogdij van Maximiliaan I van Oostenrijk, trouwt met Johanna van Castilië, wordt koning van Castilië en León

1506 - 1555 : Habsburg --- Keizer Karel V ---
Zoon, van 1506 tot 1515 onder voogdij van Maximiliaan I van Oostenrijk, heer der Nederlanden, Maximilaan stelt voor het eerst een landvoogd van de Nederlanden aan, zijn dochter Margaretha van Oostenrijk

1555 - 1598 : Habsburg --- Filips II ---
Zoon, heer der Nederlanden, de Zeventien Provinciën, koning van Spanje<br>
1598 - 1621 : Habsburg --- Albrecht ---
Zoon van Maximiliaan II van Oostenrijk, gehuwd met Isabella van Spanje, dochter van Filips II

1621 - 1665 : Habsburg --- Filips IV ---
Zoon van Filips III van Spanje, neef van Isabella, in titel heerser over de Spaanse Nederlanden

1665 - 1700 : Habsburg --- Karel II ---
Zoon, in titel heerser over de Zuidelijke Nederlanden

1700 - 1713 : Bourbon --- Filips van Anjou ---
Zoon van de grand dauphin, heerste over de zuidelijke Nederlanden tijdens de Spaanse Successieoorlog

1713 - 1740 : Habsburg --- keizer Karel VI ---
Zoon van keizer Leopold I, vanaf Vrede van Utrecht 1713, toegewezen aan de Oostenrijkse tak van de Habsburgers, heerser over de Oostenrijkse Nederlanden

1745 - 1765 : Habsburg-Lotharingen --- Keizer Frans I Stefanus ---
Getrouwd met erfdochter van de Karel VI, Maria Theresia van Oostenrijk

1765 - 1790 : Habsburg-Lotharingen --- Keizer Jozef II ---
Zoon, heerser over de Oostenrijkse Nederlanden<br>
1790 - 1792 : Habsburg-Lotharingen --- Keizer Leopold II ---
Broer, heerser over de Oostenrijkse Nederlanden<br>
1792 - 1795 : Habsburg-Lotharingen --- Keizer Frans II ---
Zoon, laatste vorst over de Oostenrijkse Nederlanden<br>

==Hertog van Brabant als dynastieke titel==
De titel "hertog van Brabant" wordt als dynastieke titel gebruikt door de Spaanse (Huis van Bourbon) en de Belgische monarchie.

==Vlaggenkunde==
Het wapenschild van de hertogen van Brabant bestond aanvankelijk uit een gulden leeuw op een zwarte veld (in heraldische taal: van sabel met een leeuw van goud). In latere eeuwen werden de klauwen en de tong van de leeuw roodgekleurd. Dit wapen is verwerkt in de vlag van Vlaams-Brabant, de vlag van Waals-Brabant, evenals het wapen van Noord-Brabant (echter niet in de vlag van Noord-Brabant).


[[Categorie: Geschiedenis van Limburg]]
[[Categorie: Periferie van Limburg]]
860
bewerkingen

Navigatiemenu