Sevenum

Uit Genealogie Limburg Wiki
Sevenum rond 1935

Sevenum is een plaats in Nederlands-Limburg. De gemeente Sevenum is gelegen aan de rand van de Peel. Het was tot 1 januari 2010 een zelfstandige gemeente en werd daarna onderdeel van de gemeente Horst aan de Maas.

Naam

De uitgang "um" in de naam Sevenum is een afgeleide van "heim" en betekent woon- of verblijfplaats. Seven kan duiden op het aantal huizen/boerderijen dat daar oorsprokelijk stond.

Geschiedenis

Van oudsher is Sevenum een agrarisch dorp. Al in het bronzen en ijzeren tijdperk was er sprake van enige bewoning, wat blijkt uit een aantal vondsten uit die periode. Het oudste document waarin Sevenum wordt genoemd is een aflaatbrief uit 1317 die ook de patroonheiligen van de kerk vermeldt: Fabianus en Sebastianus.

In 1674 werd Sevenum een zelfstandige heerlijkheid, die behoorde bij het Overkwartier van Gelre of Spaans Opper-Gelre. Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd het gebied door Pruisische troepen bezet, en zo bleef het als deel van Pruisisch Opper-Gelre ongeveer een eeuw lang Duits, tot de komst van de Franse troepen in 1794. In deze Franse tijd werd Sevenum bij Horst gevoegd (1800); op 13 juni 1836 lukte het de inwoners van Sevenum weer om een zelfstandige gemeente te worden.

Vanaf 1745 werd (in beginsel nog op kleine schaal) begonnen met de ontginning van de woeste gronden. Vanaf 1938 werd de ontginning groot aangepakt, hierdoor ontstond een nieuw kerkdorp: Evertsoord (opgeleverd in 1959).

In 1900 telde Sevenum 385 huisgezinnen met in totaal 1995 inwoners, in 2009 circa 3000 woningen met ruim 7500 inwoners.

Literatuur

Archieven

De Doop- en Huwelijksregisters beginnen al in 1569 en de Overlijdensregisters in 1623 (parochie H.H. Fabianus en Sebastianus). Zie ook deze link DTB-Boeken en Burgerlijke Stand

Families die langdurig in Sevenum woonden of wonen

Externe link