Parochie

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een parochie is in de Rooms-Katholieke kerk een geloofsgemeenschap met aan het hoofd een pastoor. Een parochie werd vroeger ook wel aangeduid als kerspel. In de Protestantse kerk spreekt men over een gemeente, geleid door een dominee.
De pastoor is voorzitter van het kerkbestuur of parochiebestuur - ook wel aangeduid als kerkfabriek -, dat zorg draagt voor het vermogen van de parochie. Naast de pastoor wordt het kerkbestuur gevormd door leken, benoemd door de bisschop.

De gelovigen of parochianen behorend tot een parochie vormden niet alleen in kerkelijk opzicht een gemeenschap, maar ook in wereldse zaken trokken de kerspellieden vaak gemeenschappelijk op. Het gebied behorend tot een parochie werd soms aangeduid als vallend onder de klokkenslag van dat kerspel. Dat gebied viel niet noodzakelijk binnen één gemeente.

Bij genealogisch onderzoek is het vaak belangrijk om te weten tot welke parochie de gezochte personen behoorden. Gegevens over doop, trouwen en begraven werden vóór pakweg 1798 vrijwel uitsluitend bijgehouden in de desbetreffende parochieregisters.

Externe links