Kronenberg

Uit Genealogie Limburg Wiki

Kronenberg (Limburgs: Kroeënenberg) is een kerkdorp in Nederlands Limburg, gemeente Sevenum. Het kerkdorp Kronenberg ligt ongeveer drie kilometer ten westen van Sevenum. Het dorp heeft zich in de loop der tijden gevormd langs een van de vele wegen, die vanuit Sevenum naar de Peel liepen, de Hees.

Een andere buurtschap, genaamd Kronenbergerhoek, staat op oude kaarten van Sevenum uit 1745. Deze buurtschap is verantwoordelijk voor de naam van het dorp. Het lag aan de rand van de Peel, thans begrensd door de Kronenbergweg en de Simonsstraat. Langs deze wegen treft men enkele oude boerenplaatsen aan.

Naam

Waar de naam Kronenberg precies vandaan komt is niet bekend. Er is een theorie die veronderstelt dat deze naam komt van een familie met die naam, die zich hier vestigde. De archieven hebben dit echter nog niet aangetoond. Een andere theorie is dat de verklaring gezocht moet worden in het landschap. In Sevenum bevinden zich de Schatberg, de Heesberg, de Steegberg en de Bergerhoek. De Kronenberg past goed in dit rijtje. De stuifzandheuvels, welke zijn gevormd na de IJzertijd (800 – 12 v.Chr.) als gevolg van het steken van plaggen, zouden op deze bergen kunnen duiden. Waar de toevoeging Kronen vandaan komt, is niet bekend maar het zou ook kunnen komen van de vorm van het landschap (een cirkel met duintjes).

Monumenten

In 1932 kwam de bouw van de karakteristieke parochiekerk van de H. Theresia van Lisieux met pastorie klaar. De architect Hendrik Willem Valk tekende voor het ontwerp en het is inmiddels een rijksmonument. De parochianen verleenden hand- en spandiensten. De parochie Kronenberg en daarmme haar status als kerkdorp dateert dus van 1932.

Literatuur