In het nieuws

Uit Genealogie Limburg Wiki

Plaats hier aankondigingen en andere actuele berichten.

De families Schelberg, Schelbergen en Aerts

De afstamming van een drietal Limburgse families uit de familie Van Schelberg vanaf 1369. Verslag van 50 jaar onderzoek door L.J.G.W. Schelberg, 464 blz. met 52 afb., prijs € 43,95 exclusief verzendkosten en € 50,90 inclusief verzendkosten in Nederland.

geplaatst 20 november 2016

Limburgs kwartierstatenboek

Medio november 2015 zal het Derde Limburgs Kwartierstatenboek verschijnen en de voorintekening bij het LGOG is geopend. De geïllustreerde uitgave omvat maar liefst 448 bladzijden binnenwerk met 170 kwartierstaten van 65 inzenders en een zestal familiewapens. Bij voorintekening kost het boek € 24,95 exclusief verzendkosten en € 34,95 inclusief verzendkosten in Nederland. Na sluiting van de inschrijftermijn gaat het boek € 29,95 kosten, excl. verzendkosten.

geplaatst 6 juli 2015

Limburg. Een geschiedenis

Omslag NGVL.jpg

Ter gelegenheid van 150 jaar Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap verscheen in maart een nieuw standaardwerk over de geschiedenis van Limburg. Het nieuwe standaardwerk telt drie delen. Het eerste deel omvat de Oudheid en de Middeleeuwen, het tweede deel de periode 1500-1800 en het derde deel de periode 1800-2000. Het telt 1.600 pagina's en is rijk geïllustreerd, voorzien van tal van kaarten en verschijnt volledig in kleur. De prijs is 90 euro (afhalen en per post 100 euro) per set van drie delen bij het LGOG op de Brusselsestraat 10D te Maastricht. Tel. 043-321 25 86.

geplaatst: 6 juli 2015

Dood, maar niet vergeten, graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ te Roermond

Dit boek van de Stichting Oude Kerkhof beschrijft met veen beeldmateriaal de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats en de begraven Roermondenaren, die de geschiedenis van de stad in de afgelopen 250 jaar mede bepaald hebben. Het gaat om geestelijken, edelen, kunstschilders, kunstsmeden, beeldhouwers, glazeniers, middenstanders en apothekers, maar ook over architecten, zoeaven, medici, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en degenen die in het ongewijde gedeelte begraven zijn. De schrijver is John Vaessen.

geplaatst: april 2015

De laatste Getuigen

De Laatste Getuigen bevat 27 persoonlijke en rijk geïllustreerde verhalen van Limburgers over de oorlogsjaren. Het boek is sinds april 2015 in de boekhandel, kost 24,95 euro en telt 272 pagina's.

geplaatst: 2015

Speciale editie Limburgs Tijdschrift voor Genealogie "Karel de Grote"

KareldeGrote.jpg

Op zaterdag 20 december 2014 is om 15:00 uur in een sfeervolle setting nummer vier van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie (LTG) gepresenteerd in het Internationaal Familiemuseum te Eijsden, gelijk met de opening van het Karel de Grote Paviljoen in het museum. Deze uitgave is een speciaal Karel de Grote nummer. Dit jaar, 28 januari 2014, was de 1200e sterfdag van Karel de Grote. In deze speciale uitgave van het LTG wordt ingegaan op de Limburgse nazaten van Karel de Grote.

De Vikingtijd: de Noormannen in Nederland en België

In november van het jaar 881 verschanste het grote Noormannenleger zich in Asselt bij Roermond aan de Maas, waar zich een Koningshof bevond. Van daaruit ondernamen ze een uitgebreide strooptocht naar Maastricht, Tongeren en Luik. In de expositie in Roermond is aandacht voor deze geschiedenis en de wereld van de Noormannen, als avonturiers, plunderaars en kolonisten. En vooral voor de nederzetting van duizenden Noormannen in het Noormannenkamp in Asselt. Tegelijkertijd met de expositie verschijnt het boek, De Vikingtijd: de Noormannen in Nederland en België (Luit van der Tuuk & Thomas Kamphuis) die zowel tijdens de tentoonstelling als catalogus fungeert alsook los daar van gelezen kan worden. Vanaf zaterdag 27 september 2014 is de tentoonstelling een jaar lang te zien in het Historiehuis Roermond.

Roermond (biografie van een stad en haar bewoners)

Roermondboek.jpg

Dit boek van de schrijvers Prof. P. Nissen en H. van der Bruggen is uitgekomen op 28 april 2014 en telt maar liefst 670 pagina's. Het boek kost slechts 35 euro. Het haalde de landelijke pers met het regionaal wel bekende gegeven dat bij Roermond de Oranjes de tachtigjarige oorlog begonnen met een bloedbad én nederlaag. Aardig is overigens te vermelden dat ze eerst bij Venlo voor een tijdig gesloten stadspoort stonden.

Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

In Eijsden is medio 2014 in het voormalige Ursulinnenklooster een Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis geopend. In samenwerking met het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag zijn er steeds ook wisselende exposities.

Boeken / kranten en tijdschriften doorzoeken

Sinds november 2013 kan men ook zoeken in boeken, kranten en tijdschriften van de Nederlandse universiteiten, zie deze link Delpher.

Limburgs Kastelenboek

Op 20 juni 2013 is bij Uitgeverij Matrijs in Utrecht de jongste boekuitgave van de Stichting Limburgse Kastelen verschenen, getiteld "Kasteel en Landschap in Limburg". Donateurs ontvangen jaarlijks per post in de maand juni een bijdrageverzoek. In 2013 bevat deze donateursbrief een bijzonder aanbod om het nieuwe boek in bezit te krijgen. Nieuwe donateurs kunnen hier uiteraard ook van gebruik maken! Vanaf 2013 bedraagt de bijdrage voor het donateurschap € 25,00 per jaar (meer mag natuurlijk ook). De donateurs en begunstigers ontvangen "Kasteel en landschap in Limburg" (winkelwaarde € 19,95) geheel GRATIS.

Het boek "Kasteel en landschap in Limburg" laat op een bijzondere manier de relatie tussen de Limburgse kastelen en hun omgeving zien. Waar vroeger kasteel en landschap verbonden waren, zijn deze gebieden nu vaak versnipperd geraakt door groeiende dorpen en de aanleg van sporen en snelwegen. Toch zijn ook nu nog in het landschap en op de kaart elementen te herkennen die vroeger bij het kasteel hoorden. Aan de hand van betrouwbare kaartbeelden vanaf 1805 bekijken de auteurs hoe het landschap is veranderd en wat er nog terug te vinden is van elementen die onderdeel waren van het kasteellandschap. De rijk geïllustreerde publicatie geeft op toegankelijke wijze inzicht in de waardevolle cultuurlandschappen die in samenhang met de daarin aanwezige kastelen zijn ontstaan.

Maasgouw digitaal beschikbaar

Sinds 15 februari 2013 zijn de jaargangen van het bekende historische blad van Limburg "de Maasgouw" van het LGOG digitaal beschikbaar tot 1940. U kunt ze vinden op de site van de Koninklijke Bibliotheek: link naar de Maasgouw

De index op artikelen van de Maasgouw (1879-1981) kunt u vinden op de site van het LGOG: link naar LGOG-index

Arie Marchal overleden

Op 20 februari 2013 overleed Arie Marchal uit Stein. Arie was voorzitter van de Stichting Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatie-centrum, gewezen bestuurslid van de Stichting Geschiedkunde de Maaskèntj en het Limburgs Genealogisch Archief. Zijn naam is echter vooral verbonden aan de programma's Griswin, Gendalim en Gendawin.
Op 20 februari 2012, exact een jaar voor zijn overlijden, ging de door hem ontwikkelde en beheerde website www.allelimburgers.nl online. Ook voor deze website nam Marchal zijn geneatomentheorie als uitgangspunt. Met het overlijden van Arie Marchal verllest de genealogie een drijvende kracht wiens naam hopelijk nog lang zal worden herinnerd.

We wensen Arie's familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

Rechtspraak in Roermond

"Van Soeverein Hof van Gelre tot Rechtbank Limburg (1580-2012)" luidt de titel van het in mei 2013 verschijnende boek. De rechtbank is per 31 december 2012 opgeheven en heeft andere namen gekend én gefunctioneerd onder vele landen. Het bevat tevens enige biografieën van presidenten en markante figuren die hieraan verbonden zijn geweest. Auteurs zijn A.M.J.A. Berkvens, H.J.J.M. van der Bruggen en R.M.L.M. Magnée. De kosten bedragen 29 euro en de uitgever is Uitgeverij Verloren.

Van de auteur Berkvens was al eerder verschenen bij dezelfde uitgever (en nog verkrijgbaar) "Soevereine Raad te Roermond, Jusitiz-collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo." Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken in Spaans en nadien Oostenrijks, Pruisisch en Staats (Opper-)Gelre in eerste aanleg en in hoger beroep 1580-1795.

Open Tuinen bij Kasteel Hillenraad te Swalmen

In het kader van het 160-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie St. Caecilia Swalmen worden de tuinen van Kasteel Hillenraad opengesteld voor publiek. Dit is georganiseerd in samenwerking met Milieu en Heemkundevereniging Swalmen en Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal, die tevens de rondleidingen zullen verzorgen. Op de binnenplaats wordt voor drank, vlaai en muziek gezorgd.
De entree is voor volwassenen € 3,00 en kinderen tot 13 jaar betalen € 1,00.

Openingstijden:
zaterdag 9 juni, 13.00-17.00 uur en zondag 10 juni, 10.00-17.00 uur.

Voor een voorproefje zie: [1].

Historiek van de familie Titulaer

TitPix.jpg

Binnenkort verschijnt de Historiek van de familie Titulaer, dat in zo’n vijftien verhalen over 132 full-color pagina’s op A4-formaat een familiegeschiedenis over méér dan 2000 jaar (?? zie overleg!) in geuren en kleuren aan elkaar rijgt. In aansluiting op de Genealogie van het geslacht Titulaer (1985) is hierin een poging gedaan om het pad van de evolutie wat verder terug in de tijd te bewandelen, gestuurd door de verkeersborden Teutelart – Tuteleers – Tutelaer – Tutélair – Titulaer. Het is dus geen stamboom, maar een verhalenreeks (met uitvoerige bronvermelding) over een aantal voormalige telgen uit de familie Titulaer.Voor meer informatie zie Historiek Titulaer

Bestellen via E-mailadres titven@home.nl. Het kan worden afgehaald tegen kostprijs 22,50 € (aangetekend verzonden 30 €).

jan titulaer - 25.05.2012

Limburgse verwantschappen

Het boek is het resultaat van ruim twintig jaar onderzoek naar het uitgebreide voorgeslacht (en het nageslacht van die voorouders) van het echtpaar Gerard van der Cruijs en Marie-Anne Gilissen uit Eijsden en geschreven door de beroepsgenealoog Funs Patelski uit Klimmen.

Naast stambomen van de families Van der Cruijs en Gilissen zijn stamreeksen opgenomen van de families Walpot, Hendrix, Van Caldenborgh, Habets, Schroen, Kempener en Notermans. Verder zijn uitgebreide kwartierstaten opgenomen van Gerard en Marie-Anne van der Cruijs. Ook is enige aandacht besteed aan genetische genealogie en Y-chromosonaal DNA-onderzoek verricht.

Gaande het onderzoek bleek al snel dat Gerard en Marie-Anne van der Cruijs voorouders gemeen hadden met prominente personen als b.v. de componist César Franck, Toon Hermans, Georges Simenon en Maxime Verhagen. Dit maakte ons nieuwsgierig naar de voorouders van andere bekende personen. Uiteindelijk is er onderzoek verricht naar de voorouders van meer dan 150 prominenten, aanvankelijk met het doel gemeenschappelijke voorouders te kunnen aantonen met Gerard en Marie-Anne van der Cruijs, maar al gauw vooral ook naar de onderlinge bloedbanden tussen al die prominenten.

Aldus de uitgever en het boek verscheen 2 maart 2012.

Venlo Vennelo Sablones - Twintig eeuwen wonen aan de Maas

Venlo Vennelo Sablones afbeelding.jpg

Een dikke uitgave van het gemeente-archief Venlo in oktober 2011 als begeleiding van de tentoonstelling in het Limburgs Museum, met voor het eerst in boekvorm de waarschijnlijke naam van Venlo in de Romeinse tijd. Er wordt veel aandacht gegeven aan het Venlo van die tijd. Daarnaast komt de Oude Markt in de middeleeuwen aan bod met de opgravingen voorafgaand aan de nieuwe Maasboulevard. Het kost 24,95 excl. verzendkosten.

Van Sjin ?

De Heemkundevereniging Schin op Geul viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Om dit jubileum extra luister te geven is besloten tot het maken van een kwartierstatenboek van de eigen leden. Door het grote aantal leden is het ondoenlijk gebleken om het geheel in één boek te bundelen. Zodoende is besloten dit uit te spreiden over meerdere delen.

Roermond

In oktober 2011 verscheen het boek ‘Dood, maar niet vergeten’. Subtitel: ‘Graven en grafkelders op d’n Aje Kirkhaof in Roermond’. Auteur is John Vaessen. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Oude Kerkhof Roermond.

Oud Schrift in Limburg

Het bovengenoemde oefenboek van T. Roks is herdrukt bij de Walburg Pers in Zutphen.

Ingebracht door Ron4 op 19 september 2011.

Adel aan Maas en Roer (deel III)

Deel III van de reeks verschijnt binnenkort en omvat tien eeuwen 'Limburgse' adelsgeschiedenis. Aan bod komen biografieën, genealogieën, de geschiedenis van kastelen of heerlijkheden, patronagesystemen, adellijke zelfpresentatie en netwerken binnen het raamwerk van de geschiedenis. De bundel is geïllustreerd (veelal in kleur) met onder andere portretten, wapens, kwartierstaten, kastelen en documenten. De prijs bedraagt 24,50 voor 320 bladzijden.

Inhoud: De foute keuze van baron Friedrich Wilhelm von Bentinck/De adellijke familie van Elmpt in Voerendaal/De familie van Berghe(-Trips), ca. 1350-ca. 1450/Archivarische Quellen zur Adelsgeschichte im Maasgebiet/De Groote - heren van Oost, Strucht en Stevoort/Constantin François graaf van Hoensbroeck, vorst en bisschop van Luik/Diederik, voogd van Roermond (ca. 1245-1305) en de voogden van Roermond (ca. 1245-1795)/La réaction de la noblesse et la défense de ses privilèges dans la Principauté de Liège au début de XVIIIe siècle/Kasteel Oost en de 'hofdame' van vier keizers.

Te bestellen via info@ponsmosae.nl

Ingebracht door Ron4 op 1 september 2011.

Biografisch woordenboek van harmonie- en fanfare-dirigenten in Limburg

Circa 1.000 personen (soms met foto) worden door H. Strijkers beschreven in 416 bladzijden. Prijs 30 euro en verkrijgbaar via de Stichting Charles Beltjens 2010 in Sittard.

Ingebracht doot Ron4 op 14 juni 2011.

Beeldbank beschikbaar

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed als opvolger van verschillende oude rijksdiensten heeft haar zeer grote beeldbankarchief nu ook op internet ter beschikking: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ Uiteraard met veel Limburgse foto's.

Adel aan Maas, Roer en Maas (deel II)

Onlangs verscheen Deel II van Adel aan Roer, Maas en Geul (onderwerpen: historische blik op deze adel; het revolutionaire bloed van Madame La Douairiere; de familie Cortenbach; de machinaties rond de vrijlating van Van Valkenburg en Gronsveld na de slag bij Pringsheim in 1370; De dynastie Van Schaesberg; Egidius van de Weyer/Godart von der Heyden; Bibliografie Limburgse adel; verwantschap Hohenzollern-Hechingen met Hoensbroek-Geulle/Van den Bergh-Stevensweert).

Prijs 29,50 (inclusief verzendkosten). Uitgeverij Pons Mosae Editions (www.ponsmosae.nl)

Ingebracht op 10 april 2010 door Ron4.

Het Hertogdom Gelre nog verkrijgbaar

Rond 1527 beleefde het hertogdom Gelre zijn gouden tijd. Het Gelderse grondgebied strekte zich toen uit van Midden-Limburg en Duits Gelre in het zuiden tot en met Friesland en Groningen in het noorden, ook Utrecht viel kortstondig onder Karel van Gelre. De Gelderse hertogen waren vooraanstaande vertegenwoordigers van de riddercultuur. Door taai verzet tegen de Bourgondiërs en Habsburgers bleef het hertogdom langer dan enig ander Nederlands gewest onafhankelijk. De gevreesde vechtersbaas Maarten van Rossum speelde daarbij een geduchte rol. Ook de Gelderse kunst bloeide: kostbare handschriften, beelden, en zilverwerk. De Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog maakten daaraan een einde. Het boek bevat zeer veel informatie over Noord-Limburg ! Prijs: € 49,95 • ISBN: 905345-195-3 • Uitgever: Matrijs in 2003

Ingebracht op 14 juni 2009 door Ron4.

Adel aan Maas, Roer en Geul (deel I)

Pons Mosa Editions te Maastricht heeft dit boek van 320 pagina's uitgebracht in september 2009. Onderwerpen zijn: de samenstelling van de Valkenburgse ridderschap omstreeks 1588; een portret van de stamvader ridder Herman de Hoen (van Hoensbroek); het geslacht Schaesberg; de functie van Landscommandeur en het geslacht De Marchant et d'Asembourg.

Prijs 29,50. Te bestellen o.a. bij G.M.L (Lou) Heynens als mede-uitgever.

Ingebracht op 10 mei/18 september 2009 door Ron4.

Limburgs Literatuur Lexicon

Driehonderd levensbeschtijvingen van Limburgers, door A. Gorissen. Uitgeverij Stichting Historische Reeks Maastricht 2007 met 431 blz. ISBN 9789058420312. Verkoopprijs 35 euro

Le Grand Canal du Nord

In juli 2008 verscheen het bovengenoemde boek over het niet voltooide maar wel overal in Noord-Limburg zichtbare kanaalproject, via de Stichting Nieuwland en Stichting Dr. Hoefnagels. Deze Noordervaart uit de Napoleontische tijd zou gaan lopen vanaf de Schelde en door de gemeenten Nederweert, Meijel, Helden, Maasbree en zou eindigen in Venlo. Het ISBN nummer is 978-90-9022893-8 en was meteen bij het uitkomen al uitverkocht.

Maastricht genealogisch-heraldische congresstad in 2012

Tijdens het International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences in Quebec City is bekend geworden dat in 2012 dit internationaal genealogisch-heraldisch congres zal plaatsvinden in Maastricht. Vorig jaar al heeft Nederland de organisatie van het congres van 2012 toegewezen gekregen. Een Nederlandse delegatie met vertegenwoordigers van het Centraal Bureau voor Genealogie en de Nederlandse Genealogische Vereniging hebben nu Maastricht als congresstad voorgedragen. Het congresbureau van het International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences heeft met de toewijzing van Maastricht als congresstad ingestemd.

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en het Centraal Bureau voor Genealogie gaan het internationale congres samen organiseren van 24 tot en met 28 SEPTEMBER 2012 met als thema "Grenzen in genealogie en heraldiek". Aanmelden via www.congress2012.info .

Bron: website CBG

Limburgse Adel

Onlangs verscheen het boek Adel in Limburg of de Limburgse Adel van G.M.L. Heynens via de uitgeverij Pons Mosae Edtions. Het boek omvat de periode 1590-1990 en geeft een historisch overzicht van de adel (circa 200 families) alsmede een index van de families die van adel zijn/waren. Een steekproef van mij wijst uit dat het zeer nauwkeurig gedaan is en veel goede broninfo kent. Daarnaast zijn tabellen opgenomen van de Limburgse adel in politieke functies. De kosten bedragen (incl. verzendkosten) 44,50 euro en het is te bestellen via de schrijver, wonende in Maastricht op gironummer 4379485.

Recensie door: Ron4 (juni 2008)

Heiligverklaring van Limburgse pater Karel Houben

Op 3 juni 2007 is de uit Munstergeleen afkomstige Joannes Andreas Houben, oftewel Pater Karel van Sint Andries, door de Paus heilig verklaard. Ter gelegenheid hiervan zijn op de Limburgse Genwiki zijn kwartierstaat en een stamboom van zijn familie Houben gepubliceerd. Eenieder die zijn eigen voorouders heeft uitgezocht, kan zo vrij makkelijk nakijken of hij verwant is aan de nieuwe Limburgse Heilige!