In de Betouw

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

In de Betouw ook geschreven als In den Betou of ingen Betouw, is een regentenfamilie uit Venlo.

Betouw is een witte wijn uit Poitou (Frankrijk) en heeft niets met de Betuwe te maken. Vermoedelijk vervoerden of verhandelden ze deze wijnsoort. Het was in ieder geval een uitgebreide familie van maasschippers, die in meerdere riviersteden woonachtig was en waarvan veel leden overgingen tot het protestantse geloof.

Er bestaat nog een levende familietak In de Betouw (in totaal 12 personen die allen te Noord-Holland in 1947 woonden en in 2007 waren er 21 met die naam geboren personen in leven). Deze zijn protestant en kennen niet meer de rijkdom van hun varende voorouders.

Wapen

Familiewapen In de Betouw

In rood een zilveren ster met als helmteken een zilveren ster tussen een gesloten rode vlucht. Aldus de genealoog Jan Verzijl. Blijkens onderzoek van R.T. Muschart in de Nederlandse Leeuw van 1936, is de ster ontwikkeld uit een huismerk. Daarnaast had Reyner in de Betouw als schepen van Venlo 1580-1585 een ander wapen, namelijk een latijns kruis met een tweede minder lange dwarsarm onder bij de voet, in het bovenste kruispunt een tweede schuingeplaatst kruis, vormende aldaar een rad zonder band.

Genealogie

In 1552 worden genoemd in Venlo (portefolio 91) Dierick in de Betou en zijn vrouw Anne. In 1556 een Dierick in gen Beetouw en zijn echtgenote Tryn die een huis verkopen gelegen aan de Kerkstraat.

Generatie 1

Ia. Derick in de Betouw trouwde met Catharina Frerix (zij overleed voor 1622).

Kinderen van Derick en Catharina:

 1. Derick in de Betouw volgt IIa.
 2. Leonard in de Betouw vermeld 1622
 3. Marcellus in de Betouw volgt IIb.
 4. Maria in de Betouw vermeld 1622, trouwde Balthasar hovenier te Wachtendonk.
 5. Henrica in de Betouw overleden voor 1645, trouwde Hendric van We(e)l.
 6. Marten in de Betouw trouwde Jenneken van Aerssen, hij woonde in Wachtendonk.

Ib. NN. in de Betouw geboren circa 1540, trouwde met Elisabeth Golt.

Kinderen van NN en Elisabeth:

 1. Henricus in de Betouw volgt IIc.
 2. Cunera in de Betouw overleden na 1598, trouwde met Nicolaess/Claess de Graeff genaamd van Lom, rentmeester Venlo 1564, raadsverwant, schepen en in 1566 peijburgmeester van Venlo. Hij overleed 10 oktober 1585 te Venlo en was een zoon van Nicolaes de Graeff en Apollonia van Lom.

Ic. Johan in de Betouw (Jan) bijgenaamd de Geringhe, geboren circa 1571, maasschipper 1601, gildemeester kremersgilde 1622-1623, vermoedelijk raadsverwant Venlo 1634-1637 en paijburgemeester Venlo 1635, protestant geworden.

Vermoedelijk is zijn dochter:

 1. Christina Jansdr. in de Betouw overleden Dordrecht 19 februari 1668, begraven Nijmegen, (woonde bij haar huwelijk en wederom in 1649 te Dordrecht) trouwde Nijmegen 16 april 1616 met Wolter van Dael, uit Venlo, zoon van Gerard van Dael en Elisabeth Pijnappel; hij was eerder weduwnaar van Sybilla Hoeufft.

Id. Reyner in de Betouw, geboren 1550, protestants schepen van Venlo in 1580-1586 en burgemeester in 1579, 1583 en 1586 tijdens de eerste protestantse tussenperiode (1579-1586), hij trouwde met Merry. Hij en zijn vrouw werden door de Raad van Beroerten veroordeeld vanwege hun betrokkenheid bij de protestantse onlusten te Venlo in 1566.

Ie. Thonis in de Betouw vermeld Venlo 1599, trouwde met Lysbeth. Verkrijgt het burgerschap van Venlo in 1590.

Generatie 2

IIa. Derick in de Betouw geboren 1590/1595, lid van het Schippersgilde v.a. 1621, factoir 1625-1629, wijnkoopman, werd protestant en schepen van Staats Venlo 4 april 1634 - 28 augustus 1637, burgemeester 1636, verliet de heroverde stad en woont 1640 in Nijmegen, daarna 1640-1644 in Wachtendonk waar hij vermoedelijk overleden is tussen 1644/1645, trouwde Venlo (R.K.) 9 december 1620 met Helena Bo(e)nebeckers, overleden in 1645, weduwe van Jacob (van) Aeretssen, burger en factoir te Venlo 1614, ijzerhandelaar 1616; dochter van burgemeester Henrick Boenebeckers en van N. Goris.

Kinderen van Derick en Helena:

 1. Katerina in gen Betouw gedoopt Venlo (R.K.) 16 september 1621.
 2. Anna in de Beetou gedoopt Venlo (R.K.) 10 september 1625.
 3. Zoon overleden Venlo 11 februari 1636.

IIb. Marcellus in de Betouw trouwde Venlo 8 februari 1626 met Johanna van Brempt genaamd Lieck. Hij woonde in Wachtendonk.

Kinderen van Marcellus en Johanna:

 1. Reinier in de Betouw volgt IIIa.

IIc. Henricus in de Betouw geboren circa 1565, vermeld 13 mei 1583.

Kinderen van Henricus:

 1. Paulus in de Betouw volgt IIIb.
 2. Maria in de Betouw trouwde Venlo 21 september 1625 met Henricus Weijers, ritmeester.
 3. Nicolaas in de Betouw overleden voor 27 augustus 1667, trouwde Venlo 22 november 1626 met Wilhelmina de Laet.
 4. Margaretha in de Betouw overleden voor 16 mei 1650, trouwde Venlo 19 september 1634 met Aegidius Boermans, kaarsenfabrikant en wijnkoper, wonende in de Gasthuisstraat te Venlo, zoon van Joannes Boermans en Margaretha Craenen. Hij hertrouwde Anna Schenk van Nydeggen.
 5. Henricus in de Betouw volgt IIIc.

IId. Reiner Hendrix in de Betouw geboren circa 1568, protestant in 1608, maasschipper en wonende te Dordrecht en later (vermeld in 1620 als) burger van Nijmegen, trouwde Maria van Cronenborgh (vermeld 1608-1628).

Uit dit huwelijk:

 1. N.N. in de Betouw gedoopt Dordrecht 1 mei 1608.
 2. N.N. in de Betouw gedoopt Dordrecht 1 maart 1610.
 3. Elysabeth in de Betouw gedoopt Dordrecht 1 juni 1612.
 4. N.N. in de Betouw gedoopt Dordrecht 1 oktober 1614.

IIe. Martinus in de Betouw trouwde met Catharina van Aerssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus in de Betouw gedoopt Venlo 12 februari 1655, overleden Nijmegen 29 juli 1701, burger van Nijmegen 4 november 1685, later grootburger, burgerhopman Nijmegen, trouwde Nederasselt 28 oktober 1685 met Elisabeth van Meghen. Hieruit nageslacht te Nijmegen aan het eind van deze pagina.

Generatie 3

IIIa. Reinier in de Betouw pachter van het bier, het gemaal en de lakens te Venlo in 1636/1637, ontvanger der tollen te Groot Lith en Middelaar, overleden Venlo 15 maart 1710. Hij trouwde 1. Maria Tillemans en 2. Anna Margaretha Sulchius (zij overleed Venlo 5 juli 1704). Woonde in 1700 op de Picardië te Venlo.

IIIb. Paulus in de Betouw geboren circa 1585, overleden circa 1624, trouwde Apollonia de Groot. Zij hertrouwde Venlo 6 mei 1627 met Conradus Schenck, secretaris van Venlo.

Kinderen van Paulus en Apollonia:

 1. Jan in de Betouw volgt IVa.
 2. Hendrik in de Betou volgt IVb.
 3. Cunera in de Betouw geboren circa 1613, trouwde Venlo 27 april 1636 met Hermanus de Paderborn, overleden Venlo 16 maart 1665, rentmeester en schepen van Venlo, zoon van Antonius de Paderborn en Margaretha Beeck.

IIIc. Henricus in de Betouw rentmeester van Venlo, trouwde in 1650 met Esther Werckmans

Kinderen van Henricus en Esther:

 1. Joannes in de Betouw gedoopt Venlo 1 september 1652, vermoedelijk jong overleden.
 2. Wilhelmus in de Betouw gedoopt Venlo 27 juni 1654, begraven Venlo 2 april 1724, luitenant in Spaansen dienst, trouwde met Maria Catharina Heutz, gedoopt Venlo 11 sepetember 1668, begraven Venlo 20 mei 1728, dochter van Joannes en Gertrudis Ambrosij.
 3. Emerentiana in de Betouw gedoopt Venlo 30 oktober 1656, begraven Venlo 20 augustus 1702, trouwde 1. Venlo 14 mei 1680 met Joannes van Hoemoet, gedoopt Venlo 13 maart 1651, zoon van Franciscus van Hoemoet en Maria Vogelsanck; trouwde 2. Venlo 10 augustus 1683 met Jacobus Daers, gedoopt Venlo 17 juni 1660, begraven Venlo 18 maart 1721, zoon van Wilhelmus Nicolaus Daers en Agnes Nooten.
 4. Petronella in de Betouw gedoopt Venlo 18 april 1659, begraven Venlo 16 oktober 1727.
 5. Joannes in de Betouw gedoopt Venlo 2 februari 1662, begraven Venlo 13 maart 1719.
 6. Helena in de Betouw gedoopt Venlo 20 augustus 1664, vermoedelijk jong overleden.
 7. Arnoldus in de Betouw volgt IVc.

Generatie 4

IVa. Jan in de Betouw geboren circa 1609, trouwde 1. Immel van Lom (overleden 1634/1638), 2. Judith van Thoor. Maakte deel uit van de protestante stadsregering van Venlo (raadsverwant 1634-1637 en deze is vermoedelijk ook peijburgemeester in 1635) en werd na de herovering verbannen uit Venlo. Verblijft in Dordrecht in 1638, Nijmegen 1640, werd daarna burger van Maastricht (28 mei 1646) ouderling aldaar 1651, 1659, 1665 (tevens koster) en ook in 1669, verhuisde vervolgens in 1671 weer naar Dordrecht en in 1674 naar Amsterdam.

Kinderen van Jan en Judith:

 1. Appolonia in de Betouw verhuisde 1674 naar Amsterdam.
 2. Paulus in de Betouw gedoopt Maastricht 15 mei 1647, jong overleden.
 3. Geertruid in de Betouw gedoopt Maastricht 23 december 1649, verhuisde 1674 naar Amsterdam.
 4. Margriet in de Betouw gedoopt Maastricht 26 mei 1652, vermeld 1699.
 5. Judith in de Betouw gedoopt Maastricht 14 juni 1654, trouwde Muiden 20 januari 1686 met Francois Leyssius, gedoopt Middelburg 6 november 1653, opperboekhouder VOC kamer Zeeland, kapitein der burgerij, overleden Vlissingen 1725; zoon van Antonius Leyssius en Catharina Mayvart.
 6. Mechtilt in de Betouw gedoopt Maastricht 2 mei 1657, jong overleden.
 7. Jenneken in de Betouw gedoopt Maastricht 2 mei 1657, vermeld 1699.
 8. Paulus in de Betouw gedoopt Maastricht 25 juli 1660, jong overleden.
 9. Aldegonda in de Betouw gedoopt Maastricht 2 augustus 1662, verhuisde 1674 naar Amsterdam, vermeld 1699, trouwde met Johan de Ordes.

IVb. Hendrik in de Betouw geboren circa 1611, overleden na 10 juli 1679, gerichtsman Doesburg 1651-1659, trouwde 1. met Judith Rustinck, dochter van Derick Rustinck en trouwde 2. met Helena van der Hups.

Kinderen van Hendrik en Judith:

 1. Pouwel in de Betouw volgt Va.
 2. Gerharda in de Betouw (ook Gerrifien) vermeld 1714, trouwde met Berhard Meints.

Kinderen van Hendrik en Helena:

 1. Judith in de Betouw overleden Zevenaar 1691, ongehuwd.
 2. Apollonia in de Betouw trouwde Westervoort 23 oktober 1692 met Willem Tellegen.

IVc. Dr. Arnoldus in de Betouw gedoopt Venlo 19 juli 1666, begraven Venlo 18 augustus 1734, studeerde te Keulen, Trier, Brisach bij Freiburg, medicinae doctor te Venlo, promoveerde te Rome, prothomedicus van het Hof van Justitie te Venlo sinds 1734, trouwde Venlo 9 april 1701 met Barbara Crombreeckers, gedoopt Venlo 13 november 1676, begraven Venlo 14 maart 1723, dochter van Martinus Crombeeckers en Catharina Conraetz. Ze was eerder weduwe van Dr. Joannes Schaffers.

Kinderen van Arnoldus en Barbara:

 1. Gerardus Joannes in de Betouw volgt Vb.
 2. Helena Gertrudis in de Betouw gedoopt Venlo 18 november 1704, begraven Venlo 8 februari 1705.
 3. Martinus in de Betouw gedoopt Venlo 7 februari 1706, jong overleden.
 4. Eva Christina in de Betouw gedoopt Venlo 25 juli 1707.
 5. Adam Tilmannus in de Betouw gedoopt Venlo 28 juli 1708, begraven Venlo 12 februari 1710.
 6. Martinus Johannes in de Betouw volgt Vc.
 7. Henricus Gerardus in de Betouw gedoopt Venlo 21 april 1711.
 8. Maria Ester in de Betouw gedoopt Venlo 25 april 1712, begraven Venlo 9 juni 1712.
 9. Wilhelmus Caspar in de Betouw gedoopt Venlo 19 mei 1713.
 10. Anna Catharina in de Betouw gedoopt Venlo 16 oktober 1714, begraven Venlo 9 maart 1720, ongehuwd.
 11. Catharina Esther in de Betouw gedoopt Venlo 1 oktober 1716, overleden Odekirchen voor 1762, trouwde met Joseph Wilhelm de Stregen, voogd van Odekrichen, zoon van Franciscus Gobertus de Stregen en Margaretha van Kessel.

Generatie 5

Va. Pouwel in de Betouw (ook Paul) burger van Nijmegen 1665, overleden circa 1693, trouwde met Johanna van Luyck.

Uit dit huwelijk:

 1. Berndt in de Betouw volgt VIa.
 2. Judith in de Betouw.
 3. Geertruid in de Betouw.
 4. Jan in de Betouw.
 5. Theodore in de Betouw trouwde met Elisabeth of Catharina Wolffs.

Vb. Joannes in de Betouw (ook Gerardus Joannes) gedoopt Venlo 21 oktober 1703, overleden Tegelen 5 juli 1779, herbergier en jeneverstoker, trouwde Tegelen 2 mei 1726 Margaretha Maria Canoy, overleden Tegelen 22 oktober 1784, dochter van Joannes Canoy en Anna Catharina Ronck.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Arnoldus in de Betouw gedoopt Tegelen 18 mei 1727, begraven Tegelen 28 september 1747.
 2. Catharina in de Betouw gedoopt Tegelen 7 januari 1729, overleden Tegelen 24 maart 1811, trouwde Tegelen 25 januari 1780 met Mathias Deneses/Denissen (ook Mathieu), gedoopt Tegelen 18 juli 1745, overleden Tegelen 6 augustus 1818, zoon van Petrus Denissen en Petronella Peters.
 3. Jacobus Matheus in de Betouw volgt VIb.
 4. Anna Gertrudis in de Betouw gedoopt Tegelen 26 oktober 1731.
 5. Wilhelmina in de Betouw gedoopt Tegelen 2 april 1733, overleden Straelen (Duitsland) 4 juli 1819, trouwde 1. Arcen 20 mei 1761 met Matthias Daemen; trouwde 2. circa 1769 met Joannes Jacobus Teeuwen, gedoopt Straelen 6 april 1730, overleden Straelen 2 oktober 1792, zoon van Hermannus Teeuwen en Sibilla Medsen.
 6. Joannes Caspar in de Betouw (roepnaam Caspar) gedoopt Tegelen 27 april 1734, overleden Tegelen 9 februari 1811, bierverkoper, trouwde Tegelen 19 januari 1768 met Joanna Peeters, gedoopt Tegelen 13 november 1728, begraven Tegelen 30 augustus 1794, dochter van Conrardus Peters en Joanna Geretz.
 7. Bartholomeus in de Betouw volgt VIc.
 8. Beatrix in de Betouw gedoopt Tegelen 12 februari 1738.
 9. Petrus Franciscus in de Betouw gedoopt Tegelen 19 april 1740, begraven Tegelen 27 maart 1775, trouwde Tegelen 8 mei 1770 met Ida van Dijck, geboren Tegelen circa 1739, overleden Tegelen 10 april 1812, dochter van Leonardus van Dijck en Joanna Peeters.

Vc. Martinus Johannes in de Betouw gedoopt Venlo 19 februari 1710, overleden voor 1752, licentiaat in de rechten en advocaat, ontvanger van het kasteel van Petershem, trouwde met Maria Rosa de Stregen, dochter van Franciscus Gobertus en Margaretha van Kessel.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Gerardus in de Betouw gedoopt Lanaeken 13 februari 1739.
 2. Mathaeus Josephus Gerardus in de Betouw gedoopt Lanaeken 31 maart 1740.
 3. Joannes Ludovicus Josephus Antonius in de Betouw gedoopt Lanaeken 28 december 1741, vermeld 1768.
 4. Joannes Theodorus Petrus Josephus in de Betouw gedoopt Lanaeken 8 augustus 1744.
 5. Joannes Philippus in de Betouw secretaris van het graafschap Reckheim 1768.
 6. Carolus Benedictus in de Betouw eerste luitenant in dienst van de Keurvorst van Saksen in het Regiment Saxen-Gotha in 1768.
 7. Maria Anna in de Betouw leefde nog 1792.
 8. Franciscus Josephus in de Betouw leefde nog 1792.

Generatie 6

VIa. Berndt in de Betouw trouwde circa 1690 met Hester Brouwer.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes in de Betouw.
 2. Dorus in de Betouw.

VIb. Jacobus Matheus in de Betouw gedoopt Tegelen 5 maart 1730, begraven Tegelen 1 december 1759, trouwde Tegelen 3 februari 1757 met Ida van Dijck, gedoopt Tegelen 30 april 1733, overleden Tegelen 6 januari 1760, dochter van Matthias van Dijck en Margaretha Peters.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus in de Betouw volgt VII.
 2. Jacoba in de Betouw gedoopt Tegelen 2 december 1759.

VIc. Bartholomeus in de Betouw (roepnaam Bartel) gedoopt Tegelen 15 september 1736, overleden Maaseik (België) 27 juli 1812, bakker, trouwde Amsterdam 4 mei 1766 met Helena von Bemmel, gedoopt Amsterdam 14 juni 1743, overleden Belfeld 6 februari 1814, dochter van Jan von Bemmel en Fijtje van der Graft.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes in de Betouw gedoopt Amsterdam 5 juni 1767.
 2. Johannes in de Betouw gedoopt Amsterdam 11 mei 1768, bakker, trouwde Maaseik (België) 20 april 1800 met Maria Josepha Smeets (Schmitz), geboren Bannrath (Heinsberg/Duitsland) 14 september 1770, dochter van Petrus en Joanna Maria Momlerts. Hieruit nageslacht te Maaseik.
 3. Jacobus in de Betouw gedoopt Amsterdam 4 augustus 1779, pater in het klooster ,,de Wereld” te Gelder (Duitsland), na de suppressie kapelaan te Veert bij Gelder.
 4. Anna Catharina in de Betouw gedoopt Amsterdam 18 juni 1772, overleden Tegelen 10 april 1836, trouwde Tegelen 12 mei 1794 met Petrus Henricus Franssen, gedoopt Tegelen 19 november 1740, overleden Tegelen 3 februari 1825, zoon van Henricus Franssen en Margaretha Schaepkens.
 5. Hermannus in de Betouw gedoopt Amsterdam 16 september 1774.
 6. Helena in de Betouw gedoopt Amsterdam 19 augustus 1776.
 7. Antoinette Catharine in de Betouw (ook Antonia Catharina) gedoopt Amsterdam 3 december 1779, overleden Belfeld 6 december 1830, trouwde 1. Tegelen 10 april 1803 met Guillaume Rouzen (ook Willem Houser) geboren Belfeld 10 augustus 1775, overleden Tegelen 20 maart 1810, zoon van Albert Houser en Maria Bellen en trouwde 2. Belfeld 26 januari 1813 met Jean Luttels, geboren Beesel 18 juni 1786, zoon van Paulus Luttels en Gertrudis Rutten.
 8. Beatrix in de Betouw gedoopt Tegelen 1 mei 1782, overleden Maaseik (België) 6 december 1813, ongehuwd.

Generatie 7

VII. Wilhelmus in de Betouw (ook Willem) gedoopt Tegelen 18 maart 1757, overleden Venlo 30 juni 1845, koopman in oude kleren, trouwde 1. Venlo 20 april 1784 met Anna Catharina Haesen/de Haas uit Venlo en trouwde 2. Venlo 1 mei 1797 met Hendrina Petronella van Meijel, gedoopt Venlo 18 februari 1764, overleden Venlo 7 april 1853, dochter van Jacobus van Meijel en Maria Engels.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Gerardus Jacobus in de Betouw gedoopt Venlo 27 augustus 1788, overleden Venlo 31 augustus 1789.
 2. Joannes Jacobus in de Betouw geboren 7 september, gedoopt Venlo 8 september 1790, begraven Venlo 21 juli 1796.
 3. Peter Urbanus in de Betouw gedoopt Venlo 25 mei 1792, overleden Woerden 19 maart 1856, 1816-1818 wachtmeester bij de Nederlandse rijdende artillerie te Antwerpen, R.M.W.O., directeur strafgevangenis Woerden, trouwde met Marie Anna Lambertina Fraipont, geboren circa 1790, overleden Woerden 23 juli 1849, dochter van Bouduin Fraipont en Petronella du Bois.
 4. Gerardus Wilhelmus in de Betouw geboren Venlo 30 maart 1794, overleden Venlo 15 maart 1819, ongehuwd.
 5. Maria Gertrudis in de Betouw geboren Venlo 17 april 1796, trouwde Venlo 7 augustus 1826 met Abraham Meijer, geboren Amsterdam 16 februari 1804, zoon van Abraham Meijer en Elisabeth Niekermans.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Maria Jacoba in de Betouw geboren Venlo 2 februari 1798, overleden Venlo 22 februari 1798.
 2. Ida in de Betouw gedoopt Tegelen 28 augustus 1799, overleden Venlo 12 mei 1872, ongehuwd,
 3. Henriette in de Betouw (ook Hendrina) geboren Venlo 25 november 1802, overleden Venlo 18 augustus 1850, trouwde Venlo 11 januari 1842 met Jan Hillebrand, geboren Venlo 5 augustus 1800, overleden Venlo 5 februari 1871, zoon van Willem Hillebrand en Anna Catharina Hendrix. Hij was eerder weduwnaar van Maria Helena Hendriks.
 4. Jacques Mathias in de Betouw (ook Jacobus Matheus) volgt VIII.

Generatie 8

VIII. Jacques Mathias in de Betouw (ook Jacobus Matheus) geboren Venlo 12 februari 1805, overleden Tegelen 9 juni 1879, commies 2de klas der in- en uitgaande rechten, trouwde Wanssum 5 januari 1842 met Allegonda Geurts, geboren Geysteren 15 maart 1819, overleden Tegelen 2 maart 1879, dochter van Gisbert Geurts en Catharina van Rijswijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina in de Betouw (erkenning en wettiging door huwelijk) geboren Wanssum 1 november 1840.
 2. Jacobus Wilhelmus in de Betouw volgt IX.
 3. Maria Hubertina ín de Betouw geboren Bergen 8 december 1844, overleden Heel en Panheel 14 juni 1925, trouwde Tegelen 12 februari 1866 met Johan Hendrik Blauwen, geboren Tegelen 7 november 1836, overleden Tegelen 3 september 1898, zoon van Peter Blauwen en Catharina Gertruda van Essen.
 4. Maria Frederika in de Betouw geboren Mook 14 juli 1846, overleden Venray 17 juli 1932, trouwde Tegelen 13 april 1874 met Willem Titselaar, geboren Venlo 30 mei 1849, overleden Horst 27 januari 1924, natuurlijke zoon van Johanna Antonia Titselaer.
 5. Jozef in de Betouw geboren Mook 24 augustus 1848, 1868 vertrokken naar Kruchten (Duitsland).
 6. Hendrina Petronella in de Betouw geboren Mook 5 september 1850, overleden Bergen 30 oktober 1856.
 7. Ida in de Betouw geboren Mook 28 juli 1853, in 1872 vertrokken naar Lobberich (Duitsland).
 8. Elisabeth in de Betouw geboren Middelaer 28 april 1856, in 1874 vertrokken naar Krefeld (Duitsland).
 9. Constantia Gertrudis in de Betouw geboren Afferden 29 mei 1858, in 1876 vertrokken naar Krefeld.
 10. Maria Sophia Francisca in de Betouw geboren Bergen 29 mei 1861, overleden Venlo 2 juli 1863.

Generatie 9

IX. Jacobus Wilhelmus in de Betouw geboren Bergen (Limburg) 12 november 1842, wijnkopersknecht, trouwde Amsterdam 22 augustus 1877 met Rose Marie Bedier, geboren Bergen-Henegouwen (België) 17 decemebr 1849, dochter van Abraham Isaac Jacques Bedier en Marie Elisabeth Wolfferts.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Isaac Jacques in de Betouw volgt Xa.
 2. Jacobus Matthias in de Betouw volgt Xb.
 3. Elizabeth in de Betouw geboren Amsterdam 25 januari 1888, trouwde met Georges Brouwer.

Generatie 10

Xa. Abraham Isaac Jacques In de Betouw geboren Amsterdam 26 mei 1878, suikerbakker, tramwagenbestuurder, trouwde Amsterdam 24 januari 1900 met Hermina Johanna Berghuijs, geboren Amsterdam 13 september 1880, dochter van Gerardus Berghuijs en Elisabeth Helena Schildmeijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Wilhelmus In de Betouw volgt XI.

Xb. Jacobus Matthias in de Betouw geboren Amsterdam circa 1882, overleden Zeist juli 1964, bankwerker, trouwde Amsterdam 5 juli 1906 met Antonia Engelina Lok, geboren Amsterdam circa 1884, dochter van Jan Lok en Johanna Elisabeth Teunissen.

Uit dit huwelijk:

 1. Rose Marie in de Betouw geboren 14 april 1907, overleden Naarden 24 juli 1951, trouwde met van Piggelen.
 2. Antonia Engelina in de Betouw geboren Amsterdam 1916.

Generatie 11

XI. Jacobus Wilhelmus In de Betouw geboren Amsterdam 28 maart 1901, kantoorbediende, trouwde Amsterdam 29 november 1923 met Hinke Bakker, geboren Amsterdam 17 december 1899, dochter van Sipke Bakker en Simentje Wiersma.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Wilhelmus in de Betouw volgt XII.

Generatie 12

Verwijderd... Hier stonden gegevens van nog levende personen.

Tak te Nijmegen

IIe. Godefridus in de Betouw (zoon van Martinus in de Betouw en Catharina van Aerssen) gedoopt Venlo 12 februari 1655, overleden Nijmegen 29 juli 1701, burger van Nijmegen 4 november 1685, later grootburger in 1698, burgerhopman Nijmegen, trouwde Nederasselt 28 oktober 1685 met Elisabeth van Meghen.

Uit dit huwelijk (o.a.):

 1. Martinus in de Betouw gedoopt Nijmegen 16 september 1687, trouwde Schenkenschans 8 juli 1710 met Bernardina Noots.
 2. Johan in de Betouw volgt IIIa.
 3. Gisbertus in de Betouw volgt IIIb.
 4. Christina Aemilia in de Betouw gedoopt Nijmegen 15 augustus 1697, trouwde Nijmegen 20 oktober 1731 met Mathijs de Braun.

IIIa. Johan in de Betou trouwde met Cornelia Knippinck.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Aletta in de Betouw geboren Nijmegen 9 mei 1707, overleden Roosendaal 5 september 1771, trouwde Neer-Asselt 23 april 1731 met Ds. Albertus Schadden, geboren Goch 13 oktober 1706, overleden Roosendaal 11 februari 1788, zoon van Jacobus Schadden en Mechelina van de Kerckhoff.

IIIb. Ds. Gisbertus in de Betouw gedoopt Nijmegen 30 oktober 1692, overleden Nijmegen 14 december 1761, predikant te Beuningen (1716), Ressen (1717), Zevenaar (1719), 's-Heerenberg (1721) en Nijmegen (1736 in Stevenskerk), trouwde met Catharina van Borgel, gedoopt Nijmegen 19 juli 1699, begraven Nijmegen 9 december 1775.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Christina in de Betouw geboren Nijmegen 24 september 1722, trouwde Nijmegen 25 april 1741 met Jacob Hendrik van Suchtelen, geboren Nijmegen 1 juni 1722, overleden Nijmegen 1 april 1787, zoon van Hendrik van Suchtelen en Catharina.
 2. Johannes in de Betouw volgt IV.

1753: Acte waarbij de echtelieden Gijsbertus in de Betouw c.s., als erfgenamen van Godefried in de Betouw en diens vrouw Lijsbeth van Megen, een schuldbekentenis, waarvoor verbonden is een hofstede aan de Reedsche brug, overdragen aan C.F. Hackfort tot Oosterholt.

IV. Mr. Dr. Johannes in de Betouw geboren 's-Heerenberg 7 januari 1732, overleden Nijmegen 11 november 1820, promoveerde in 1753 te Leiden in de rechten en vestigde zich als advocaat in Nijmegen, lid vroedschap Nijmegen, raad te Nijmegen van 1757 tot 1762, lid Staten-Generaal (ordinaris) voor Gelderland van 2 november 1763 tot 1765, schepen te Nijmegen van 1763 tot 1791, secretaris te Nijmegen van 1766 tot 1795, secretaris kwartiersvergadering voor kwartier Nijmegen van 1766 tot 1795, lid commissie voor ontwerpen burgelijk wetboek vanaf 1798, president arrondissementsrechtbank te Nijmegen, trouwde Nijmegen 25 juli 1762 met Johanna Elisabeth Fellinger, begraven Nijmegen 26 februari 1802. Schrijver van de "Chronijk van de stad der Batavieren" (1784) en Romeins oudheidkundige. De "In de Betouwstraat" te Nijmegen is naar hem en ook nog zijn zoon vernoemd.

Uit dit huwelijk:

 1. Mr. Gijsbert Cornelis in de Betouw geboren Nijmegen 13 december 1765, overleden Nijmegen 25 maart 1805, advocaat en Romeins oudheidkundige.

Militaire tak In de Betou

 • I. Hendrik Jan Jacob Coenraad in de Betou begraven Nijmegen 26 augustus 1783, wijkmeester Nijmegen, tijdelijke boekhouder van het Arme-Kinderen-Weeshuis van de stad Nijmegen 1777, trouwde Nederbosch 14 augustus 1740 met Petronella Geertrui Harrington, begraven Nijmegen 25 april 1793.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Geertruij in de Betou gedoopt Nijmegen circa 1741, overleden Nijmegen 1 oktober 1813, trouwde Hees bij Nijmegen 29 januari 1764 met Johan(n) George Muller, geboren Castelhun (Zweibrücken Duitsland).
 2. Petronella Johanna in de Betou gedoopt Nijmegen circa 1743, overleden Nijmegen 14 december 1824, ongehuwd.
 3. Casparus Helenardus in de Betouw gedoopt Nijmegen circa 1746, overleden Nijmegen 6 september 1816, ongehuwd.
 4. Alexander in de Betou gedoopt Nijmegen circa 1752, overleden Nijmegen 1 juli 1829, ongehuwd.
 5. Pieter in de Betou volgt II.

II. Pieter in de Betou geboren Nijmegen circa 1755, overleden Den Haag 24 januari 1824, generaal-majoor, wonende Den Haag wijk W-78, trouwde met Maria Anna Piper, geboren Doesburg circa 1768, overleden Den Haag 19 februari 1818, dochter van Jan Coenraad Piper en Judith Dibbetz Coopsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietronella Geertruij Judith in de Betou geboren Dordrecht 12 april 1789, overleden Nijmegen 28 februari 1866, trouwde Nijmegen 7 oktober 1830 met Hubertus Adrianus Moorrees, geboren Ter Aar 28 september 1777, zoon van Johan Moorrees en Geertruijda Margaretha Piper. Hij was eerder weduwnaar van Hendrica Jacoba Kulenkamp.
 2. Coenraad Hendrik in de Betou gedoopt Dordrecht circa 1790, overleden Renkum 7 december 1845, 1e luitenant artillerie, trouwde met Maria Wendelina Bosch.
 3. Jan Coenraad Hendrik in de Betou gedoopt Dordrecht 8 augustus 1790, magazijnmeester der artillerie, trouwde Achttienhoven 12 mei 1826 met Wendeline Marie Bosch, geboren Leiden circa 1801, dochter van Jan Louis Bosch en Mary Jameson.
 4. Judith Maria Elisabeth in de Betou geboren Doesburg circa 1792, trouwde Den Haag 17 september 1823 met Hendrik Franco Tengbergen, geboren Doesburg circa 1795, zoon van Johan Andries Tengbergen en Florentina Elisabeth de Bruijn.
 5. Hendrik Jan Jacob Coenraad in de Betouw geboren circa 1798, overleden Brielle 2 april 1838, artillerie-commandant Brielle en Hellevoetsluis, ongehuwd.
 6. Maria Anna in de Betou geboren circa 1801, trouwde Zuidland 10 februari 1837 met Theodorus Halberstadt, geboren 1803, zoon van Johan Philip Halberstadt en Anna Snijders.
 7. Carel Johan in de Betou geboren 's-Gravenhage circa 1807, overleden Zutphen 17 november 1879, majoor artillerie, trouwde Oterleek 24 juni 1852 met Dorothea Geertruida Margaretha Moorrees, geboren Gorinchem circa 1820, dochter van Hubertus Adrianus Moorrees en Hendrika Jacoba Kulenkamp.
 • I. Pieter in de Betou kolonel der Artillerie, trouwde met Jacomina Jacoba Schoon.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Geertruida in de Betouw geboren Brielle 17 augustus 1834, trouwde Den Helder 30 oktober 1858 met Maurits Constantijn Lapidoth, geboren IJsselstein circa 1825, zoon van Willem Frederik Lodewijk Lapidoth en Maria Johanna de Man.
 2. Pietronella Jacoba in de Betou geboren Breda circa 1838, overleden Renkum 8 juni 1927, ongehuwd.
 3. Pieter Jan in de Betou volgt II.
 4. Wendelina Johanna in de Betou geboren Maastricht 15 juni 1841, overleden Noordbroek 23 april 1918, trouwde met Jan Vis.
 5. Bernardus Jacobus in de Betou geboren Breda circa 1843, overleden Den Helder, 6 september 1865, ongehuwd.

II. Pieter Jan in de Betou geboren Dordrecht 1839, kolonel der Artillerie, trouwde Arnhem 5 april 1865 met Johanna Amelia Petronella Sophia van Ingen, geboren Den Bosch circa 1843, dochter van Jan Otto Leendert van Ingen en Susanna Catharina van der Wijck.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Bernard in de Betou geboren Zutphen circa 1866, overleden Loosduinen 7 december 1913, ongehuwd.
 2. Suzanne Catharina in de Betou geboren Dordrecht 4 juli 1867.
 3. Johanna Ottelina Amelia in de Betou geboren Dordrecht 29 december 1868, overleden Dordrecht 13 februari 1869.
 4. Frederica Wilhelmina Louisa Theodora In de Betou geboren Delft circa 1871, trouwde Den Helder 9 juli 1895 met Joan François Obbes, geboren Assen 30 november 1869, overleden Voorschoten 16 december 1963, zoon van Joan Francois Nicolaas Obbes en Wernera Willemina van der Vegt.
 5. Maria Louisa Meijnouda in de Betou geboren Delft circa 1873, trouwde Den Helder 21 september 1897 met Johannes Marius Albertus Nicolaï, geboren Veldhoven circa 1867, overleden Amsterdam 15 februari 1946, zoon van Sijtze Nicolaï en Hendrika Geertruida Kat.
 6. Henriette Petronella Johanna in de Betou geboren Delft circa 1875, trouwde Den Helder 10 maart 1897 met Klaas Lofvers, geboren Groningen 7 maart 1869, zoon van Otto Lofvers en Aaltje Oosterhoff.

Nog te plaatsen

 • Wilhelmy inde Betouw van Venlo woonachtigh tot Tegelen trouwde Kaldenkirchen (protestant) 7 juli 1667 met Maria Clingenborgh, weduwe Conradus Kop wonende te Venlo.
 • 17 maart 1667 trouwde te Kaldenkirchen protestant Tileman van Arsse j.m. met Margaretha inde Betouw, beijde van Tegelen
 • N.N. in de Betouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Agnes in de Betouw overleden 1716/1717.
 2. Hendrik in de Betouw vermeld 1717, wonende te Nijmegen, begraven Nijmegen 23 februari 1739.
 3. Petronella in de Betouw vermeld 1717, wonende te Nijmegen.

Testament Agnes in de Betouw 1716 geopend door haar overlijden 1717 (archief kasteel Marquette).

 • Derick in de Betouw trouwde N.N.

Uit dit huwelijk (o.a):

 1. Willem Reinier in de Betouw.

Akte van transport 1721 te Venlo door Willem Reinier in de Betouw, mede namens zijn zusters als kinderen en erfgenamen van Derick in de Betouw, aan de diaconie, van een rente groot vier en een halve gulden per jaar, rustend op een derde deel van een perceel grond gelegen aan Sint-Anna, voor een som groot honderd en twee gulden en vier stuivers; met een kwitantie voor de diaconie wegens betaling van een som van twintig rijksdaalders aan Willem Reinier in de Betouw.

 • I. Reijner in de Betouw trouwde met N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Reijners in de Betouw volgt II.

II. Hendrick Reijners in de Betouw trouwde Nijmegen 4 mei 1628 met Grietgen Hendrickx.

Uit dit huwelijk:

 1. Reijner(d) in de Betouw gedoopt Nijmegen 1 maart 1631.
 2. Liesbeth in de Betouw gedoopt Nijmegen 4 november 1632, vermoedelijk jong overleden.
 3. Hendrick in de Betouw gedoopt Nijmegen 11 maart 1634.
 4. Liesbeth in de Betouw gedoopt Nijmegen 2 augustus 1635.
 • I. Jan in de Betouw trouwde met N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Janssen in de Betouw volgt II.

II. Hendrick Janssen in de Betouw geboren Aken (Duitsland) voor 1583, burger Nijmegen, koopman/schipper, trouwde 1. met Neesken Tijssen en trouwde 2. Nijmegen 26 mei 1629 met Cunera Claessen; Hendrick en Curnera zijn beiden vermeld in Venlo 1652.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Cathelijne in de Betouw gedoopt Nijmegen 14 april 1620.
 2. Coenraad in de Betouw volgt III.
 3. Lenhard Janssen in de Betouw gedoopt Nijmegen 8 oktober 1624.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Neesken Janssen in de Betouw gedoopt Nijmegen 10 maart 1630.
 2. Aeltje Janssen in de Betouw gedoopt Nijmegen 7 augustus 1631, vermoedelijk jong overleden.
 3. Sijbilla Janssen in de Betouw gedoopt Nijmegen 6 november 1633.
 4. Aeltje Janssen in de Betouw gedoopt Nijmegen 11 november 1637.
 5. Peternella in de Betouw gedoopt Nijmegen 27 februari 1639.

III. Coenraad in de Betouw gedoopt Nijmegen 3 november 1622, trouwde Nijmegen 1651 met Anneken van de Velde, uit Nijmegen.

Uit dit huwelijk:

 1. Agnes in de Betouw gedoopt Nijmegen 29 juni 1652.
 2. Jacob in de Betouw gedoopt Nijmegen 11 december 1655, wijnkoopman, trouwde Nijmegen 23 oktober 1681 met Elisabeth van Ee.
 • Jan in de Betouw trouwde Nijmegen 25 februari 1629 met Geertje van der Velden.

Uit dit huwelijk:

 1. Evertjen in de Betouw gedoopt Nijmegen 13 juni 1630.
 2. Heijten in de Betouw gedoopt Nijmegen 12 november 1633.
 3. Hendrik in de Betouw gedoopt Nijmegen 27 januari 1639.
 • Hermannus in de Betouw 1769 regent Aalmoesseniersweesarmen Amsterdam, begraven Amsterdam 4 juli 1778, trouwde met Johanna Ardinois, geboren circa 1737, overleden Amsterdam 25 oktober 1805.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Judith in de Betouw gedoopt Amsterdam 18 april 1766, trouwde Amsterdam 18 april 1784 met Jacobus Petrus van der Voort. NB. Hieruit een familie "Van der Voort in de Betouw".
 • 3 augustus 1711, Herderskout ter bruilofte van ... Jakob IN DE BETOU en Katharina VAN DEN HOLAART, vereenigt den III van oogstmaand 1711. z.p. [wrs. Rotterdam, A. Willis]. 8 pagina's.

Literatuur

J.H. Hanssen, De gereformeerdgezinde magistraat van Venlo 1634-1637, in: De Nederlandsche Leeuw 110, 403-406, 418-421.

J.J.M.H. Verzijl, De zegels der Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genealogiche aanteekeningen, in PSHAL 71 (1935), 138-139.