Hof Ten Eyken

Uit Genealogie Limburg Wiki
De printervriendelijke versie wordt niet langer ondersteund en kan weergavefouten bevatten. Werk uw browserbladwijzers bij en gebruik de gewone afdrukfunctie van de browser.

De hof ten Eyken is een nu verdwenen boerderij, die gelegen was in het dorp Broekhuizen.

Bezitters

De boerderij dateert al uit de middeleeuwen en was onderworpen aan het leenstelsel volgens Kleefs recht.

Het was eerst volledig eigendom van Willem van Broeckhuysen, die het op 19 september 1284 in leen opdroeg aan de graaf van Kleef. De graaf betaalde hem hiervoor 60 Mark en hierdoor kwam het onder diens leenstelsel c.q. invloed. In de Kleefse leenregisters lezen we verder niets meer tot 1368. Op grond van andere akten mogen we aannemen dat Johan Willemszoon de volgende eigenaar werd en daarna diens zoon Johan junior. In 1368 wordt dan formeel weer een Johan heer van Broekhuizen (getrouwd met Lijsbeth van Buderich) hiermee beleend; in 1379 vernieuwde hij de leeneed nogmaals. Hij is tussen 1379-1381 overleden en liet het na aan zijn zoon Willem. Deze Willem werd eveneens heer van Broekhuizen en kwam tot grote rijkdom en trouwde met Agnes de Cock van Waardenburg. In 1415 werd de hof bij diens erfdeling toegewezen aan zijn zoon Johan gehuwd met Anna van der Straeten, vrouwe van kasteel Wissen. Doordat ridder Johan van Broeckhuysen in 1450 bepaald had bij testament dat er na zijn overlijden een klooster gesticht moest worden, diende een deel van de oogst in de vorm van rogge van deze boerderij jaarlijks aan dit klooster gegeven te worden. Dit als goedmakertje voor zijn vechtlustige leven. Het nieuwe klooster werd te Oostrum gesticht onder de naam Bethlehem. Toen hij overleed in 1450 of 1451 in het Heilig Land moest ook nog de overdracht van de oogst uitgevoerd worden. Ook de Hof then Haeve moest hieraan bijdragen. Door langdurige processen van zijn erfgenamen werd dat tenslotte in 1500 verminderd. Ze hadden geen kinderen en het vererfde aan hun neef Reynier van Broeckhuysen, die bekend werd als Gelders nationalist en Hoeks veldheer. Aangezien hij geen zonen had vererfde het op een van zijn dochters.