Heer

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen van Heer

Heer was een dorp en is sinds 1970 een wijk van Maastricht. Heer was van 5 augustus 1828 tot 1 juli 1970 een zelfstandige gemeente en was in 1828 ontstaan uit Heer en Keer (door naamswijziging) en ging dus op 1 jul 1970 op in de gemeente Maastricht.

Gemeentewapen

Sinds 13 april 1889: In keel, links de H.Petrus met gouden nimbus en geketende handen, gekleed in een Romeinse toga van goud, het aangezicht en handen van natuurlijke kleur, in de rechterhand vóór zich houdende een sleutel van goud, rechts de H.Servatius, de beide handen voor zich uitgestrekt houdende, met nimbus, mijter en misgewaad, alles van goud, het gelaat en de haren van natuurlijke kleur, met de linkerhand steunt de H.Petrus op een tusschen hem en den H.Servatius geplaatst schild van zilver, beladen met een van goud gekroonde, gesnavelde en geklaauwde, van keel getongde dubbelen rijksadelaar van sabel, hebbende tot hartschild een schildje van keel, beladen met een sleutel van goud, alles op een terras van sinopel.

Geschiedenis

Al heel lang is deze plek bewoond, een zwaard uit de bronstijd (achtste eeuw voor Christus) en crematieresten uit de 4e eeuw bewijzen dat. Ook de Romeinen hebben in deze omgeving nederzettingen/landhuizen gehad. Heer ligt op een hogergelegen gedeelte langs de oostoever van de Maas en is een ideale plek voor bewoning, wat de vondst een Romeinse villa in het Bakkerbos ondersteund. De heerlijke rechten waren in handen van het kapittel van Sint-Servaas in Maastricht en dat bleef zo tot de Franse tijd, wanneer deze rechten werden opgeheven. In 1802 werd het een zelfstandige gemeente.

Bevolking

Per 31 deceember 1969 telde de gemeente 450 hectare met ca. 4.000 huizen en 11.928 inwoners.

Archieven

De Doop- en Huwelijksregisters beginnen in 1654, de Overlijdensregisters in 1661 (parochie H. Petrus Banden). Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Literatuur