Geërfde

Uit Genealogie Limburg Wiki

Het woord geërfde wordt meestal in het meervoud gebruikt: de geërfden. In beginsel was iedereen die grond bezat in een gemeente daar geërfd en daarmee bijvoorbeeld berechtigd het eventuele vee te laten grazen op gemeenschappelijke grond (de gemene gronden oftewel gemeente).

Meestal echter wordt met de geërfden een beperkte groep grootgrondbezitters aangeduid die een belangrijke stem had in het bestuur van een gemeente. Onder de geërfden zien we aanvankelijk vooral de (land)adel en kloosters, later aangevuld met of vervangen door rijke kooplui als eigenaren van landerijen.

De geërfden kwamen geregeld bij elkaar op een zogenaamde geërfdendag, die vaak werd gehouden in een van de nabijgelegen steden waar de geërfden veelal woonden. Dit kon bij een van de wereldlijke geërfden zijn, maar ook kloosterorden stelden vaak hun klooster beschikbaar als vergaderplaats. Van de vergaderingen en de daar genomen besluiten of resolutiën werden verslagen gemaakt.