Claessens

Uit Genealogie Limburg Wiki


Claessens is een familienaam afgeleid van de roepnaam Klaas, doopnaam Nicolaas of Nicolaus. De telefoongids van 1993 telde 1018 abonnees met de naam Claessens, waarvan het merendeel in Limburg. De variant Claassens (313) vinden we vooral in Zuid-Limburg en de oostelijke helft van Noord-Brabant, terwijl de spelling Klaassens (324) vooral populair was in Groningen. Alleen genealogisch onderzoek kan aantonen welke van deze naamdragers verwant zijn.

Omdat er - zoals bij de meeste patroniemen - vele verschillende stammen zijn, is het niet mogelijk om alle families met de naam Claessens te behandelen op deze pagina.