1798

Uit Genealogie Limburg Wiki

maart

9 maart 1798 (19 Ventôse an VI)
Annexatie van de Pruisische gebieden op de linkeroever van de Rijn. Oprichting van het departement van de Roer met hoofdstad Aken.

september

5 september 1798 (19 Fructidor an VI)
Invoering van de conscriptie.

december

Vrieskou

Koster Willem Peters uit Horn in zijn kroniek:

Den 18 december 1798 zijnde dinsdag doen heeft het beginnen te vriesen of winteren, zoo geweldig hart dat de menschen die naer Helden of Kessel gingen om den H.H. Dienst der Misse te hooren veele koude hebben moeten onderstaen.

Den 2de Kerstdag den 26 december is de maas eerst toe gezet, en zoo sterk dat er met karren en wagens woord overgevaren, en heeft geduurd tot den 15 febrij 1799.

En den 17 heeft zij beginnen los te breken en veele menschen aen de waters woonden bevreest zijnde hebbende vlugt genomen met koijen en paarden, en met hun heel huijsgezin.

En het weer afgaende en het ijs losbrekende ziet men de menschen laevieren op schollen ijs hun vaerende waer zij begeeren te zijn. Men heeft gesien een ouden man Matt van Daal op een schol staen niet grooter al een bedlaken met vier kinderen en vaert ontrent een scheut weg van t boord zonder gevaar.