Welten

Uit Genealogie Limburg Wiki

Welten was een dorp en is nu een stadsdeel aan de oostkant van haar gemeente Heerlen.

Geschiedenis

Al in 1049 staat er in Welten een kapel gewijd aan Sint Martinus. De kapel wordt in een schenkingsakte uit het jaar 1061, van bisschop Udo van Toul (in Noord-Frankrijk), samen met Heerlen en Voerendaal genoemd. De kapel hoort in het begin tot de Moederkerk in Voerendaal, de St. Laurentius parochie.

Rond 1660 is de kapel van Welten door ouderdom in verval geraakt. In 1661 wordt de kapel gerestaureerd door de Staten Generaal. In 1673 worden de kerken van Vaals en Welten door de dan aanwezige Fransen bestemd, om er twee godsdiensten uit te oefenen. De dominee van Heerlen wil dan in Welten gaan preken, maar wordt door de inwoners weggejaagd, waardoor de protestante erediensten geen plaats vinden. In 1804 geeft de bisschop toestemming om in de kapel de diensten te laten plaats vinden en de doden op het kerkhof te Welten te begraven. De kapel wordt openhouden omdat Welten in een moerassig dal lag en over slecht begaanbare wegen beschikte. Voor het transporteren van doden naar het kerkhof nabij de St. Pancratiuskerk stuitte men hiervoor op grote geldelijke bezwaren, aangezien de meeste inwoners geen paard en kar bezaten. Later wordt de kapel deel van de St. Pancratius parochie van Heerlen en in 1921 wordt Welten uiteindelijk een zelfstandige parochie.

Welten kenmerkt zich door het behoud van het dorpse karakter. In vroeger jaren was Welten een boerendorp met een geheel eigen karakter, maar het werd in de loop der jaren opgeslokt door de gemeente Heerlen, die vanwege de explosieve groei, voortkomende uit de mijnbouw uitbreiding zocht. In Welten, aan de rand van het gehucht Benzenrade, ligt ook het ziekenhuis van Heerlen, het Atrium Medisch Centrum, dat in de jaren 1966 - 1969 is gebouwd als De Wever-Ziekenhuis, en op 14 januari 1969 feestelijk door prinses Beatrix is geopend.

Monumenten

  • In het dorp bevindt zich een oude kerk, de H. Martinus, uit de 11de eeuw die in de 19de eeuw werd hersteld.
  • Landhuis de Dohm, uit de 14e eeuw, met latere aanbouw uit de 17 eeuw.
  • De watermolen aan de Geleenbeek wordt reeds in 1381 genoemd en heeft toebehoord aan het Huis Strijthagen tot Welten, ook Huis te Welten genoemd. De molen is gerestaureerd in 1982.