Sindorff

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE SINDORFF

Wappen-Buch blz 63 uit 1567 door Zacharias Bartsch- Sindorff.jpg
Regens domina in Kasteel Limbricht

Algemene informatie

Sindorff is een familie uit provincie Limburg, gemeente Venlo, Nederland, komende uit (Mühl)Bracht/Brüggen rond 1800, deelstaat Nordrhein - Westphalen, Duitsland en één tak trok eind 1933 verder naar gemeente Tilburg. De familienaam kwam in 1947[1] tot 1969[2] in Limburg nog voor en in 2008 niet meer, sindsdien is er aanwijzing voor genetische overeenkomst met bevolking uit of rondom Tsjechië[3],[4].

De merendeel gelijknamige familie Zindorp, Zin(n)dorf(f), Zündorf(f), Sindorp, Sindorf(f) uit voornamelijk provincie Noord Holland, mogelijk verwant, komende uit Hannover in Duitsland rond 1750 wordt genealogisch onderzocht door o.a. Marja Hooreman©, zie hiervoor ook genealogie Sindorf en staan vermeldt bij o.a. oorlogsgravenstichting 1940-1945, oorlogsgraven Volksbund.

In een Tsjechisch document[4], over schenking van een tussenliggend bos, plaatsen "Zudendorf" en Stázava in 1280. Zudendorff werd nadien Zundorff genoemd.

Aan de verblijfplaats (Hohen)Staufen, regio Zwarte Woud, Duitsland, is nadien een familiewapen en de naam van een Dynastie ontleend[5].

In 1381 waren Sindorff & Syndorff, een familiedorp beschreven in een publicatie[6] uit Slovenië, zuid oost Dolenjska, voorheen Hertogdom Unterkrain, Oostenrijk.

 
Ober- Onder Sindorff 1609
 
Sindorf(f) en Zündorf 2022

De familie kwam oorspronkelijk uit Sindorff[7], de plaats benoemd in 1428[8],1481-1556 [9], 1626 [10], 1769-1802 [11], 1827[12] en 1892, nu Duitsland, in 1815 genaamd Pruisen, en ontleende, toponiem, daaraan hun achternaam. Zie ook de etymologie. De plaats lag waar nu Zündorf, Duitsland, ligt.

'Ober- en Onder/Nieder Zündorf, voorheen twee middeleeuwse steden aan de Rijn, worden al in 1009 en 1156 genoemd. Terwijl Ober Zündorf zich alleen met de landbouw bezighield, werd in (Nieder) Zündorf een zeker belang gehecht aan de scheepvaart. In ieder geval sinds eind Middeleeuwen bestaat er ook een transportdienst die de koetsiers en passagiersrijtuigen van de kooplieden van de stad Keulen gebruikten op de Rijnovergang tussen Weiss en Zündorf'[13]. In 1609 staan 'Ober- en Onder (Nieder) Zündorf als 'Ober- en Onder Sindorff' op de landkaart.

Sinds 1300 ligt de plaats Sindorf binnen de hertogdommen Jülich en Berg en het aartsbisdom regio Keulen, de regio staat op een landenkaart uit 1560. In de familiegeschiedenis van Merode plaats Sindorf [14] beschreven. In de 'Nederlandse Leeuw'[15]wordt de plaats Sindorf rond 1550 benoemd. Hedendaags is er nog altijd een gelegen stadsdeel genaamd Sindorf en station Sindorf, behorende bij Kerpen lag in 1378 nabij ook Hemmerbach een andere plaats Sindorf[16]

De indentieke plaats op landkaarten van Sindorff 1609 [17], 1622 [18], Zundorf 1645 [19], een plaats met ridder historie[20][21][22], Sindorf 1662 [23] en Zindorf 1696 [24], Justitie Syndorff o.a. in 1650 [25], Pastoraat Sindorff [26] rond 1600-1700, bevestiging van de plaats Syndorff [27] in 1701-1800, akten uit 1727[28] en 1807 doen vermoeden dat oude verwantschappen bestaan.

Genealogie

Prehistorie; -100.000/-3000 - Tijd van Boeren en Jagers, kunst.

 
Volksverhuizingen 2-5e eeuw n.c.

Oudheid ; -3000/500 - Tijd van Grieken en Romeinen; het Oost- en West Roomse Rijk, Grote Volkssverhuizingen, Kunst in de Oudheid

De Romeinen veroverden zuid Nederland in 57 v.C., en in 50 n.C. maakten de Romeinen van de rivier de Rijn een grens tussen hun rijk en het noorden van Nederland. Het noordelijke deel werd destijds beheerd door de machtige Friezen. De Romeinen hadden 3 grote steden in Nederland: Noviomagus (Nijmegen), Mosae Trajectum (Maastricht) en Forum Hadriaum (Voorburg, nabij Den Haag). Aan het eind van de 4e eeuw vertrokken de Romeinen uit Nederland, waarna de Friezen, de Franken en de Saksen Nederland overnamen. In de 8e eeuw was Nederland alleen maar van de Franken, hoewel de Friezen er ook leefden.

|0500-1000|

Vroege Middeleeuwen; 500/1000 - Tijd van Monniken en Ridders* in Frankische Rijk, Merovingen, Karolingen, West,Midden,Oost Frankische Rijk: verdrag Verdun, kunst.

Bron: benaming generaties: -ouder, -grootouder, -overgrootouder, -betovergrootouder; oud- (herh 4x), stam- (herh 4x), stamoud- (4x), edel- (4x), edeloud- (4x), edelstam- (4x), edelstam oud- (4x), voor- (4x), voor oud- (4x), voor stam- (4x), voor stam oud- (4x), voor edel- (4x), voor edel oud- (4x), voor edel stam- (4x), voor edel stam oud- (4x).

800 jaar, dat zijn ongeveer 32 generaties. Dat betekent 2^32 voorouders. Ga je bijvoorbeeld terug tot het jaar 1200, dan heb je tot die tijd al zo’n 4 miljard voorouders.

 
Henri VII en Conrad IV periode Roomse Rijk 1211-1254. Engelbertus,' Het eerste boek 'bl.96

|1000-1300|

Hoge - en Late Middeleeuwen; 1000/1500 - Tijd van Steden en Staten in Heilige Roomse Rijk (kaart 1000), Hoge/Late middeleeuwen, Gotiek.

Voor het eerst in het midden van de 12e eeuw worden de ridders 'von Zudendorp' (Zündorf) genoemd, bron: Karl H. Boley clan Zündorf ISBN 3-933364-95-7 1988/2004 en een baronfamilie vòòr 1173

I. Requin von Zudendorf is 1222 getuige in een certificaat van Keulen, onder de bergische adel.

I. Gerard von Zudendorf is 1222 getuige in een certificaat van Keulen, onder de bergische adel.

 
Schild 'Hohenstaufen' hertogdom Zwaben
 
Wapenschild 'Hohenstaufen', Frederik II (1194-1250)

In het boek Vindex Libertatis Ecclesiasticae et Martyr S. Engelbertus, "kampioen van de vrijheid van martelaar en een heilige S. Engelbert", staat beschreven, vanaf 1009 en gepubliceerd in 1633, dat Zudendorff nadien Zundorff werd genoemd ([3]). Op pagina 96 Het eerste boek over Hendrik VII, geboren Palermo, Sicilië, Italië in 1211, overleden Martirano, regio Calabrië, Italië 1242, begraven kathedraal de Consenza.

I. Hendrik (VII) (1211-1242) is een Heilige Roomse Rijk zaak, niet te verwarren met Hendrik VII van Luxemburg (1275-1313), en koning van Sicilië (1212-1217-1235) en hertog van Zwaben (1216-1235) als Henry II. Hendrik VII werd tot "Rex Romanorum" of keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond in Aken in aanwezigheid van Floris IV, op 8 mei 1222, waarvoor de geestelijke rijksvorsten 'Confoederatio cum principibus ecclesiasticis' hebben verleend 1222-1235; uitverkozen. Hendrik was enigst kind uit het 1e huwelijk tussen zijn ouders Frederik II (1194-1250) en Constance van Aragón (1179–1222), dochter van koning Alfons II van Aragón. Uit het 2e huwelijk van zijn vader, met koningin -Isabella II-, Yolande van Jeruzalem (1212–1228), dochter van koning Jan van Jeruzalem van Brienne (Frankrijk) werd halfbroer en -zus Margaretha (1226–1227) en Conrad IV (1228-1254) geboren, bij overlijden Rooms-koning, koning van Jeruzalem en Sicilië, huwt Elisabeth van Beieren (1227-1273) hun zoon, Conradin of Koenraad de Jonge (1252-1268), onthoofd iov Karel I in Napels. Uit de relatie van zijn vader met Bianca Lancia (ca 1210–ca 1250) werden halfzussen Anna Constance (1230-1307), Violante (1233-1266) en halfbroer Manfred (1232-1266) geboren, wiens 3 jonge zoons tot de dood gemarteld iov Karel I in Castel del Monte, regent van Sicilië. Uit het 3e huwelijk van zijn vader, 15 juli 1235 te Worms met Isabella van Engeland (1214–1241), dochter van koning Jan van Engeland kwamen halfbroers Jordanus (°-1236), Hendrik (1238-1254) en halfzussen Agnes (°-1237) en Margaretha (1241–1270). Voor overige halfbroers en -zussen wordt verwezen naar Frederik II (1194-1250), Keizer en Stupor Mundi.

N.B. De zegel (als munt) van Hendrik VII (Hendrik II van Zwaben), uit 1216, toont hem als bereden ridder, dynamisch, met schild en een spandoek of vlag van, met wat het lijkt, het graafschap Württemberg met drie luipaarden (drie leeuwen als supporters/bewakers) op het wapenschild van Hohenstaufen (zoals bijv. nadien bij zijn halfzus Margaret); de drie leeuwen zouden later bekend worden als het Zwabische wapen. Het paard is in remmend rengalop, springt of steigert onverwacht, afhankelijk hoe de munt draait. De vroegste zegel van Hohenstaufen was een enkele leeuw, voor korte tijd twee leeuwen, en na 1196 drie leeuwen of luipaarden. De tinctuur 'or' en 'sable', goud/geel en zwart, is vastgelegd in 1220.

Henrich von Zudendorph is getuige in een certificaat Keizer Otto, Keulen en in 1221 in een certificaat bisschop Engelbert van Keulen in 1219. Heinrich von Zudendorf, burger van Keulen, informeert de koning van Engeland, Henri III(1207-1272), zoon van koning John Lackland, dat de aartsbisschop van Keulen, Engelbert en voogd van Hendrik VII, die zonder twijfel de zaak van de koning tot een goed einde had gebracht, was vermoord door een van zijn naaste verwanten. Serenitati vestre - exhibere curetis. Shirley Letters of Henry III 1.274 volgens bron 1225. 🔎Huwelijk. Engelbert plande een huwelijk met Isabella van England, één van de dochters van koning John; maar werd niet voltrokken na de dood van Engelbert in 1225. Zijn vader trouwt voor de derde keer, nu met Isabella van Engeland. Hendrik was nog minderjarig, veertien jaar, Margaretha was zeven jaar ouder, eenentwintig. Henry trouwt Nürnberg 29 november 1225, in opdracht van zijn vader, met Margaretha van Babenberg (1206-1266), dochter van hertog Leopold VI van Oostenrijk.

 
Wapenschild 'Hohenstaufen', Henry VII (1211-1245>)

Uit dit huwelijk:

 1. Heinrich (<1228-1245>), geboren verm., na mei 1228 en vòòr juli 1235, en overleden 1242/1245, prins. Alvorens de zesde kruistocht te beginnen, wees zijn vader hem in zijn testament van 1228 aan als erfgenaam van de twee kronen: van Sicilië en kroon Duitsland. In datzelfde jaar begon hij aan zijn persoonlijke regeerperiode in Duitsland, die werd gekenmerkt door het Statutum in beginsel in mei 1231 uitgevaardigd te Worms.
 2. Friedrich geboren verm. (1235-1251), na mei 1228 vòòr juli 1235, en overleden vòòr 1251/1252, prins, kroonprins of vermist koning. 'Frederik [29] de enige overlevende zoon van Hendrik (VII), werd genoemd in het testament van zijn grootvader Frederik II, waar de keizer hem het hertogdom Oostenrijk, het markgraafschap Stiermarken en 10.000 uncias toevertrouwde. Zijn dood in 1251 werd geregistreerd door Matthew Paris, die beweerde dat zowel hij als zijn oudere broer vergiftigd waren (veneno interfecit)'.

I. Henrich von Zudendorp 1246, ook Zündorf 1198-1272 of Cudendorp 15 dec 1256. In gevolg van de edelheer Walram zegelt Henrich von Zudendorp de gelovenis van het bergisch ridderschap, de Bergleiche hertog Wilhelm, rechthebbend op ontvangst. ' Zijn zegel bestaat uit een ' quergel?heilten (door oorlog gedeeld?) schild, met in de rechter bovenkant open vleugels, die op de helm tussen twee buffelhoorns herhaald is '. Hij behoort geheel tot twee andere families met deze naam en "de zegel is uit het stedelijk archief Keulen ontnomen en nr. 198 en 199 meegedeeld".

I. Gerhard von Zudendorf was de eerste Vogt; een wijsgeer of filosoof, von Palmersdorf Hof; een rechtbank(vereniging) met 220 wetten van Melfi, de scheiding tussen kerk en staat opgesteld in de Liber Constitutionum Regni door Frederik II, die in een document werd opgenomen en op de Johannishof was gestationeerd in 1269. Eerder hoofdkwartier van de Ordo fratrum hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum (Teutoonse ridder(s)) aangevoerd door verm. bisschop Keulen, opgericht 1189 Akko, noord Israël.

|1300-1500|

1300 plaats Sindorf onder hertogdom Jülrich-Berg en Aartsbisschopdom Keulen, nu regio Limburg Nederland en Noord-Rijn Westfalen Duitsland. 1381 familiedorp Sindorff & Syndorff -regio Dolenjska, Hertogdom Unterkrain, Oostenrijk, nu zuidoost Slovenië. 1481-1892 plaats Sindorff regio Keulen, Duitsland. Welke rol de hongersnood (1315-1317) en de grote pestepidemie (1347-1354), die ongeveer een derde van de Europese bevolking het leven kostte is onbekend.

 
Wapenschild plaats Sindorff-nu Zündorf Dwarsbalk of 'bastaard-', Cöln gelijk. Henry VI Sicily
 
Wapenschilden Zudendorf met Trompen (olifantstrompen)

I. Gerard "van Zudendorp", uit een adellijke familie en van het klooster van St. Maria in het Capitool in Keulen werd met een boerderij aan Fischenich('Fischeuick') toevertrouwd in 1338, gehuurd in 1351. Gerhard van Zudendorp voegde daarom aan zijn naam toe "von Fischenich gt. v. Zudendorf". In de Middeleeuwen was de Fronhof, bij Fischenich, het centrum van een rechtbankvereniging, die behoorde tot het Keulse klooster van St. Maria im Kapitol. bron: de Send was v.a. de 9e eeuw een kerkelijke morele rechtbank.

Gerhard huwt Agnes von Aldenroide, dochter Daniels 1390-1409.

Uit dit huwelijk:

 1. Consse von Fischenich gt. von Zudendorf, geboren 1375, volgt.
 2. Agnes von Fischenisch gt. von Zudendorf
 3. Gerard, 1377

Omdat het wapen van Fischenich een dwarsbalk en boven een vis vertoonde, koos hij ervoor om twee boven elkaar liggende vissen te onderscheiden. Ook is de familie allen onder von Fischenich bekend. Van dit wapenschild i.c.m. het schild van Henrich "van Zudendorp" , verzegelt in 1397, wordt nu het huidige wapenschild met dwarsbalk of barre gevoerd door district of plaats Zündorf zuid Keulen.

I. Henrich "von Zudendorp", één van de ridders verzegelde in 1397 een certificaat met zijn wapenschild, een in dwarsrichting gedeeld schild, dat een adelaar met open vleugels in de bovenhoek toont. Deze adelaar is ook te zien op de helm tussen twee buffelhoorns of olifantsnuiten. Van dit wapenschilden samen met het schild van Gerhard "van Zudendorp", ca. 1330, wordt nu het huidige wapenschild met dwarsbalk of barre gevoerd door district Zündorf, Keulen.

I. Alf von Zudendorf, siegler urkunden, 22 nov. 1353, Siegburg, Abtei nr 28.

I. Johann von Zudendorf, siegler urkunden, 22 nov. 1353 verm. ook Johann von Zudendorf 1376

I. Baldewin von Zudendorf 1376

I. Ludwig von Zündorf (Zudendorf) mitsiegler 20 april 1377, nr 476 1397

I. Consse (Konrad) von Fischenich gt. von Zudendorf, geboren 1375, huwt Guitgin.

Uit dit huwelijk:

 1. Conrad von Fischenisch gelast het hof 1454, 10 juni 1449, 19 nov. 1450 21 dec. 1453, Konrad "Coentz", Conss, von Zudendorf trouwt Guetgin 'Goitgyn". Uit eerste huwelijk: Katharina, Klosterjungfrau Gotteshauses zu Benden (Bende/Beendt)
 2. Zunter Wilhelm von Fischenisch gt. Zudendorf 1470-1488 toevertrouwd aan Fischenisch huwt op St. Michaelsdag 1464 Guitgin von Frenss. Uit dit huwelijk:🔎


I. Wilhelm Zuydendorp, 1486 wapenschild tafel IV dwarsbalk met daarboven 2 vissen nr. 198 Keulen.


I._Zudendorp, 1496 wapenschild in V-vorm, dwarsbalk met daarboven 2 vissen op het wapen.


I. Gerard v. Vischenich v Belle 1463


I. Wilhelm von Zudendorf, 1440 wapenschild, tafel IV in het midden een schelp met acht cirkels, vier aan beide zijden nr. 199, Keulen.


I. _Zudendorf, 1440 wapenschild, in het midden een schelp met acht cirkels in gesloten u-vorm op het wapenschild.


I. Bela Breitels zu Gräfrath gegen ihren Mann Wetzel Kessel von Zudendorf, 1493


I. Peter von Zudendorf 1497

|1500-1600|

16e eeuw; 1500/1600 - Tijd van Ontdekkers en Hervormers - Begin Nieuwe Tijd;Renaissance 80-jarige oorlog

 
Wapenschild ßzindorff door-*Zacharias Bartsch [1]
 
Wapenschild embleem Staufen-ßzindorff kaart 1560

Familie Sindorff in Keulen, een onafhankelijke vrije rijkstad sinds 1475, binnen een -Nederrijns Westfaalse- Kreits, een groep staten, in het Heilige Roomse Rijk. *Zacharias Bartsch gaf in 1567 een 'Steiermarkisch' (prov. Stiermarken, Oosterijk) Wapenboek uit.

 1. Georg Sindorff, burger uit Keulen 1552, inz.geschil molen 1553, 30 dec Bliesheim.
 1. Reiner (von) Sindorff Franciscaan: [4]) wordt Lutheraan:[5], op 10 mei 1579 geëxcommuniceerd.
 1. Ulrich Sindorff (1582/83). Kerk gesticht door Ivan II te Bliedersdorf . Vanaf circa 1350 was de kerk een zijtak Neukloster. Kloosteraalmoezeniers uit Neukloster traden op als geestelijken.
 1. Nyss Van Sindorff trouwt Leiningen. Uit dit huwelijk: Zylg Van Sindorff (vr.) gedoopt 1602 Sankt Christoph Kath., Keulen.
 1. Wilhelm Von Sindorff trouwt Merg. Uit dit huwelijk: _Sindorff gedoopt Keulen 10 april 1616.
 1. Guelhelmus Von Sindorff trouwt Maria Vont Munstereiffel. Uit dit huwelijk: Aetlhietis (vr.) Von Sindorff gedoopt 2 juni 1619 Köln.
 1. Wilhelmi Sindorff geeft (RK) geboorte aan een Sindorff 8 december 1627
 1. Heinrich Sindorff Or Gimmich trouwt 1594 Keulen Elisabeth Vont Uchelen.
 1. Wilhelm Syndorff, ook Sindorff, trouwt Maria Hartze.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Sindorff geboren 8 januari 1634, Cöln, Rheinland, Pruisen.
 2. Johannes Sindorff geboren 15 maart 1636, Cöln, Rheinland, Pruisen. Volgt: trouwt Agnes Auf Den Berg; dochter Anna Maria Sindorff, geboren 6 november 1674.
 3. Annam Mariam Syndorff geboren 1641.

|1600-1700|

17e eeuw; 1600/1700 - Tijd van Regenten en Vorsten - de "Gouden Eeuw" (van Noord -, Zuid Holland & Zeeland), met 'Europese' Dertigjarige Oorlog(1618-1648). Barok.

 
Kaart (Köln) Keulen-Dormagen/Dorgmagen/Duromagus

Uit dit huwelijk:

 1. Thoma Sindorff volgt Ia.
 2. Wilhelm Sindorff trouwt Anna Schmitz, waaruit geboren Dormagen-Horrem (Hemmersbach) 3 mei 1661, Margaretha Sindorff.
 3. Johann Sindorff trouwt Christina N. waaruit geboren Dormagen 10 februari 1707 Jacok, verm. Jacob, Sindorff (KB Dormagen-St. Michael).


 • Ia.Thoma Sindorff geboren 1640 Duitsland Dormagen, meubelmaker, trouwt Christina N.

Uit dit huwelijk:

  1. (Ia) Joannes, ook Johann, Syndorf(f) geboren Dormagen 7 maart/3 juli/september 1661, trouwt Maria Thelen geboren 25 maart 1661/1665 Dormagen, dv Joann Thelen en Anna N.

Uit dit huwelijk:

  1. (Ia) Thomas Syndorff geboren Dormagen - Horrem (Hemmersbach), 14 maart 1691, trouwt 1726 Dormagen Anna Katharina v.d. Brueggen,

Uit dit huwelijk:

  1. (Ia) Michael Syndorff volgt Ia.

|1700-1800|

18e eeuw; 1700/1800 - Tijd van Pruiken en Revoluties - de Verlichting , Rococo, (neo) classicisme. geschiedenis in Limburg

 
Meissen Rococo (1730-1760)
 • Ia. Michael Syndorff ook Michel Sindorff, familieboek, geboren Dormagen Neuss Nordrhein-Westfalen, Pruisen, nu Duitsland, 3 februari 1726 c.q. 6 augustus 1731, zoon van Thomas Syndorff en Anna Katharina v.d. Brueggen, mog. eerder deelnemer vogel schuttersfeest Dormagen 2 juni 1811, verm. 1783 könig St. Johannes-Bruderschaft, schuttersvereniging Bracht, overleden Dormagen 27 januari 1811 Trouwt 1: Caecilia Boes, geboren Dormagen 1 augustus 1732, overleden 27 januari 1811 dochter van Wolter Buessen en Maria Katharina Stommel. Trouwt 2: RK Bracht(Brüggen) 17 juni 1766 Anna Gertrudis (Gertri) Lepelmans (Leppelmans) hadden mog. 10 kinderen.

Uit dit huwelijk (1): Michaelis Syndorff' nnb

 1. Anna Catharina Syndorff geboren Dormagen 25 april 1759 nnb.
 2. Peter Syndorff, ook Petrus Syndorff, geboren Dormagen 14 september 1761.
 3. Johann Syndorff, ook Joannes Syndorff, geboren Dormagen 5 februari 1764. (ref. KB St. Michael).
 4. Anna Christina Syndorff geboren Dormagen 17 mei 1766.
 5. Trouwt 2: RK Bracht(Brüggen) 17 juni 1766 Anna Gertrudis (Gertri) Lep(p)elmans. Hermann Syndorff, ook Hermannus Syndorff, geboren 7 mei 1769, verm. Ulcherat, zoon Johannes.
 6. Anna Maria Syndorff, Annae Mariae Sindorff, ook Anne Marie Sindorff, geboren Dormagen 8 augustus 1770, overleden Dormagen 4 april 1837, trouwt 15-07-1795 1: Joannes Berghausen, waariut Joannes Petrus en trouwt 21-+07-1799 2: Dormagen 21 juli 1799 Hermann Bilck, ook wel Germain Bilck, geboren Dormagen 18 september 1773/25 maart 1661, overleden Dormagen 23 augustus 1845. Uit dit huwelijk: Anna Margaretha, nageslacht ook wel Jean Pierre Bilck, Paefgen, O'Daniel, Zapf veelal uit Dormagen.
 7. Peter Syndorff, ook Petrus Syndorff, geboren Dormagen 2 september 1773.
 8. Maria Gertrud Syndorff, ook Maria Gertrudis Syndorff geboren 26 februari 1776.

Uit dit huwelijk (2) mog. 10 kinderen, w.o. Michaelis Syndorff:

 1. Sophia Lepelmans
 2. Joannes Petrus Syndorff, ook Johann Peter Sindorff, geboren Bracht (Brüggen) 26 oktober 1770.
 3. Henricus Petrus Syndorff, ook Heinrich Syndorff, Henderich Sindorff, Henricus of Heinrich Zyndorff, geboren 4 december 1771 Bracht (Brüggen), overleden 15 augustus 1800 Geilenkirchen, koopman, trouwt Geilenkirchen 10 november 1795 Maria Sibilla/Sybilla van/von Asten, eerder gehuwd met Johann Henrich Wolff, waaruit ook geboren 4 kinderen, geboren 8 april 1764, overleden 25 december 1816. Uit dit huwelijk: 1. Anna Catharina Sindorf, ook Anna Catharina Gertrud Zyndorff, geboren Geilenkirchen 26 augustus 1796 trouwt Geilenkirchen 5 oktober 1822 Johann Lambert Aloys Hermann Heckers (1794-.) 2. Johanna Catharina Sindorf, ook Johanna Catharina Josepha Zyndorff, geboren Geilenkirchen 22 juni 1798, overleden 1886, trouwt Geilenkrichen 5 juni 1816 met Heinrich Joseph Kreitz (1786-1836). Uit dit huwelijk: 12 kinderen 3. Heinrich Wilhelm Sindorf(f), ook Johann Wilhelm Heinrich Zyndorff, Henderich Wilhelm Sindorff, geboren Geilenkirchen 13 maart 1800, overleden 1878, trouwt 11/13 juni 1825 Bardenberg Maria Sibille/Sybille Kahlen. Uit dit huwelijk: 1.Maria Elisabeth Sindorff, geboren Bardenberg 2 november 1825 St. Peter en St. Paul RK, 2. Maria Sibille Hubertina Sindorf, ook Maria Sybilla Hubertina Sindorff, geboren Bardenberg 5/6 november 1827, overleden Bardenberg 31 december 1916 trouwt Heinrich Joseph Hubert Eygelshoven. Uit dit huwelijk: Maria Luise Eygelshoven (1870-1940), 3 Heinrich Joseph Sindorf, geboren Bardenberg 6/7 februari 1830, overleden Würselen 27 april 1859 4. Maria Catharina Theresia Sindorf, Sinndorf, Sindorff, Syndorff, Sindarz, Lindorff, geboren Bardenberg 8 november 1832, overleden Vorweiden 24 september 1873 trouwt Theodor Starck, uit dit huwelijk 9 kinderen geboren Voorwenden/Broich. 5. Carl Anton Syndorff, ook Karl, geboren Bardenberg 6 maart 1835 woont Würselen, verm. trouwt Achen 2 september 1865 Elisabeth Starck. Uit dit huwelijk: # Hubertina Elisabeth Sindorff geboren Achen 1866. # Heinrich Carl Sindorff geboren Achen 1 juni 1868, 6. Nicolaus Hubert Sindorff, ook Nicolaas Hubertus Sindorff, geboren Bardenberg, Pruisen 1 juli 1837, woont verm. Herzogenrath, ébéniste/meubelmaker, verm. Immigratiedatum 1882 Antwerpen België, 7. Franz Johann Hubert Sindorf, geboren Bardenberg 30 januari 1840, overleden Bardenberg 4 april 1940.
 4. Cornelius Syndorff, Cornelis Sindorff, Cornel Syndorff, geboren(Mül)Bracht (Brüggen), geboren 8 november 1774 volgt - generatie I
 5. Joannes Mathias Syndorff, Johann Mathias Syndorff, geboren Bracht (Brüggen) 4 januari 1777.
 6. Leonardus Mathias Syndorff, ook Leonard Syndorff, geboren Bracht (Brüggen) 24 november 1778.
 7. Maria Eva Syndorff, geboren Bracht (Brüggen) 13 november 1784.

Generatie I - Limburg

 
(1227-1256), graaf Holland & (zonne-/tegen)koning Heilige R.Rijk
 
Fam Sindorff 1852
 
Kaart Venlo & (Mül)Bracht/Brüggen nu. Kaart Venlo/Bracht 1645.

I. Cornelis Sindorff, Cornelius Sindorf, ook wel Lindorf, uit Duitsland, (Mühl)Bracht (Mulbracht/Brüggen), geboren 8 nov. 1774, woont en werkt v.a 1796 als bakker in zijn eigen bakkerij in Lomstraat nabij de Geldensche Poort, Venlo, welke hij nalaat [30], voor de Kesselse gemeenschap op het Land van Kessel, binnen het Heilige Roomse Rijk, onder keizer Napoleon, broer koning Louis of Lodewijk van Holland, Pruisen en v.a. 1815 Holland; Nederland, prov. Limburg, overleden Venlo, 8 maart 1852, zoon van Michaelis Sindorff (1726/1731-1811) en Anna Getrudis Lepelmans, trouwt 5 april 1796 Venlo Anna(e) Catharina(e) Kuijpers (Cuijpers), gedoopt Echt 9 april 1769, overleden Venlo 10 juni 1825, dochter van Peter Kuipers, Cuijpers (1733-1774), zv Joannes-(1696-1748) en Catharina Winnings (*-1763) en Anna Gertrudis Raemaeckers, Ramakers, Echt, (1733-1809) dv Willem, Wilhelmus Ramakers (1689-1774) en Helena Theunissen).

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Gertrudis Sindorff ref. geboren Venlo 21 oktober 1796, gedoopt in Blerick, woont Roermond, overleden Venlo 30 maart 1878, rouwadvertentie, trouwt Venlo 30 mei 1817 met Josephus Rainoldus Bloemen, ook Jozef Reinold Bloemen, geboren Venlo 5 april 1790, overleden Venlo 9 juli 1875 ref.[6], zoon van Thomas Bloemen en Johanna Sibilla Muller. Uit dit huwelijk zijn 19 kinderen geboren, w.o. Elisabeth Hubertina Bloemen geb. 27-01-1820, overleden Roermond 25-08-1905 (her)huwt Venlo 07-05-1844 Laurent Linssen en 2. Frans Peter Hubert Sindorff ook François Pierre Sindorff.
 2. Joannes Wilhelmus Sindorff geboren venlo, 06 november 1798, overleden 29 december 1798 (BS akte 025/1798/99, 048/-); eerder Peter Wilhelmus Sindorff ook wel Pierre Guilliaum Sindorff geboren Nn 1743 (55 jaar?), herh. begraven Venlo 29 december 1798, BS-T12.120,Inv.4 akte 48.
 3. Petrus Sindorff, ook Peter Sindorff, gedoopt RK Blerick (Venlo) 11-15 oktober 1799 (BS akte 013/1799/00), overleden Venlo, 15 juli 1868, ongehuwd. RK Dopen Venlo D1799-097-13-10-1799-blz. 169 nr.7. namen Leonard Heurtjens en Gertrude, ook Gertrudis Lepelmans
 4. Michael Sindorff ook wel Cornelis Michiel Sindorff, Michel Sindorff, Michiel Lindorfs, volgt IIa.
 5. Elisabeth Catharina Gertrudis Sindorff[31] ref., ook Catharina Gertrudis Sindorff, geboren Venlo, 5/10 april 1805 (BS akte 125 1804/05), overleden Venlo, 26 augustus 1868, trouwt 1. Venlo, 16 april 1825 met Johan (Jan) Jacob Leurs, geboren Venlo 18 september 1788, overleden Venlo 16 juli 1839, zoon van Jacob Leurs en Maria Elisabeth Koecks en trouwt 2. Venlo, 9 juli 1844 met Hubert Herman Antoon Leurs, geboren Venlo 15 april 1809, tabaksfabrikant, overleden Venlo 20 januari 1880, zoon van Jacob Leurs en Johanna Linssen. geboren Venlo 5 april 1805. Uit dit huwelijk: Josephina Hubertina tr. H.A.H van de Loo 01_5098.1 51-1965 Nederland's Patriciaat
 6. Maria Catharina Sindorff geboren Venlo, 23 december 1807, overleden Venlo, 2 februari 1885, trouwt Venlo 14 mei 1839 met Gerard Renier Hubert Jungen, geboren Linnich (Duitsland) 12 januari 1810, kunstschilder, lithograaf, leraar overleden Maastricht 15 januari 1856, zoon van Lodewijk Jungen en Anna Elisa Jansen.
 7. Willem Antoon Hubert Sindorff, ook Wilhelmus Antonius Hubertus Sindorff, volgt IIb.

Generatie II

19e eeuw; 1800/1900 - Tijd van Burgers en Stoommachines - de Industrialisatie, belle époque. Classicisme, Romantiek Realisme, (post) impressionisme, Art noveau (Jugendstil)

Heilige Roomse Rijk officieel ontbonden in 1806 na de patriottische Franse Revolutie gevolgd door keizer Napoleon Bonaparte, broer Louis, koning Lodewijk van Holland. Invoering Burgerlijk Wetboek met regels voor de burgerlijke stand, in 1795 België en 1811 Nederland, met verplichting aannemen of bevestiging familienaam. Vanaf de vijfde eeuw verliep reeds de ontwikkeling van een éénnaamstelsel naar, vanaf de middeleeuwen, een tweenamenstelsel. Zuigelingen- en geboortesterfte in de 19e eeuw en begin 20e eeuw was hoog.

 
Verzameling akten van gebieden waarover een prefect gesteld is: Arrondisement Köln (Cologne); plaats Sindorff, Arrondissement Crevelt; plaats Bracht/Brüggen, ten tijde van Napoleon 1807


IIa. Michiel Sindorff ook wel Michael, Michiel Cornelis Michiel Sindorff,Cornelis Michiel Sindorff,Lindorff, Lindorfs, geboren Venlo, 3 maart 1802, verwer; ambachtsman textiel of - bouw, ref., overleden Pruisen (nu Duitsland), Tudderen 26-03-1850 ressort venlo, laat ƒ 800,- na [32], waarvan aan vader 1/4: ƒ 200,- en aan broers & zusters met echtgenoten 3/4: ƒ 600,-, trouwt Venlo, 22 mei 1826 met Elisabeth Josephina von Cöll(e)n, Coellen, geboren 25 december 1800, overleden Venlo 12 juli 1834, dochter van Godfried von Cöll(e)n, koopman, en Adeleide Krauthausen.

 
Duits Meissen porselein klok, laat 19e eeuw-Rococo (1730-1760)-F.P.H. Sindorff, Brussel [2]

Uit dit huwelijk:

 1. Adeleidis Catharina Sindorff dochter van Anna Gertrudis von Cöllen, geboren Venlo 4 mei 1827, overleden Venlo 10 juni 1834.
 2. Gertrudis Josephina Sindorff dochter van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 3 juli 1828, overleden Venlo 5 juli 1828.
 3. Jozef Godfried Sindorff zoon van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 5 juli 1829, overleden Venlo 14 mei 1830.
 4. Catharina Helena Sindorff dochter van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 21 november 1830, overleden Venlo 16 januari 1833.
 5. Joseph Antoon Sindorff, ook Jozef Antoon Sindorff, zoon van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 25 januari 1833, overleden Venlo 2 maart 1834.
 6. Johan Joseph Antoon Hubert Sindorff zoon van Elisabeth von Cöllen, geboren Venlo 16 juni 1834, overleden Venlo 17 juni 1834.

IIb. Willem Antoon Hubert Sindorff, ook Wilhelmus Antonius Hubertus, Guillaume Antoine Hubert Sindorff, geboren hertogdom Limburg, Venlo 17 februari 1811, schrijnwerker, winkelier, woont Roermond, overleden Venlo 1 mei 1889 ref.[7], laat na[33] 'dat zijn zuiver saldo zijner nalatenschap bedraagt ƒ 2.268,65 een voorgenoemde kinderen ieder voor 1/6 en dat tot die nalatenschap geen onroerende goederen, noch aan het recht van overgang verworfen', trouwt Venlo 26 september 1839 met Maria Lucia Sax, geboren Venlo, 4/5 november 1810, overleden Venlo, 3 augustus 1866, dochter van Karel Sax, winkelier, en Johanna Helena Ketels.

 
F.P.H. (Frans) Sindorff jr., horlogemaker Brussel rond 1900

Uit dit huwelijk:

 1. Angelina Maria Hubertina Sindorff geboren Venlo, 12 augustus 1840, overleden Venlo, 19 september 1840.
 2. Karel Antoon Hubert Sindorff volgt IIIa.
 3. Frans Peter Hubert Sindorff volgt IIIb.
 4. Jan Caspar Hubert Sindorff, ook Jean Sindorff, geboren Venlo 1 mei 1845, overleden gemeente Maasbree, Blerick (Venlo), 12 september 1923, ref. [8] ongehuwd.
 5. Peter Godfried Hubertus Sindorff volgt IIIc.
 6. Michiel Cornelis Hubertus Sindorff geboren Venlo 20 februari 1849, ged. bij Kon.Besl.van 31 maart 1914, (NL-haNa, LNH/kabinet 1905-1922; toegang, 2.11.36.01, inv.nr. Kabinet 50; 70),publ.[9] overleden Venlo 18 januari 1919, ongehuwd.
 7. Catharina Maria Hubertina Sindorff geboren Venlo 31 mei 1850, overleden Venlo 4 september 1851.
 8. Elisabeth Hubertina Maria Sindorff geboren Venlo 14 augustus 1851, overleden gemeente Maasbree, Blerick (Venlo) 22 mei 1933.

Generatie III°

IIIa. Karel Antoon Hubert Sindorff (Genlias: Lindorff) geboren Venlo 20 november 1841, Horn, handelaar: saaijetten;garen uit wolvezels[10] overleden Venlo 29 mei 1896, het Venlose kerkhof c/53/-/br, trouwt Venlo 17 september 1877 met Anna Gertrudis Hubertina Bloemen, geboren Venlo 18 december 1853, overleden Venlo 31 oktober 1931 ref.: [11], [12], dochter van Raimond Johan Hubert Bloemen en Anna Martina Sael.

 
F.R.H. Sindorff, kerk met moderne architectuur, ca. 1913
 
J.J.W. Sindorff 1889-1936
 
Emigratie Kievit-Sindorff

Uit dit huwelijk:

 1. Antoinetta Maria Wilhelmina Sindorff geboren Venlo 25 augustus 1878.
 2. Franciscus Raimond Henricus Sindorff volgt IVa.
 3. Karel Henri Hubert Sindorff geboren Venlo 13 oktober 1882, overleden Venlo 16 september 1884.
 4. Jean Joseph Wilhelm Sindorff volgt IVb.
 5. Maria Anna Carolina Sindorff geboren Nijmegen 2 februari 1891, overleden Horn 30 juni 1969 -Laatste in Limburg- trouwt Weijers [13].

IIIb. Frans Peter Hubert Sindorff ook François Pierre (soms met Antoine of Hubert) Sindorff geboren hertogdom Limburg, Venlo 12 juni 1843, getuige huwelijk Brussel 15 oktober 1879 J.H.H Sax, getuige huwelijk Brussel 09 juni 1888, horloge-, schoenmaker, woont rue Haute 234 Brussel, niet overleden Venlo 25 augustus 1905 maar Brussel 23 juli 1910, trouwt 1. Brussel 15 februari 1868 met Elisabeth Hubertina Bloemen geboren hertogdom Limburg, Venlo (NL) 26 januari 1820, dv Joseph Reinold en Anna Gertrudis Sindorff/ook🔎1 april 1837, dv Herman Francois en Marie Marguerite Biddelo, zonder beroep, overleden Venlo 25 januari 1905 ref. [14],[15], zij hertrouwt 11 mei 1844 [16] Laurens Linssen, geboren Venlo 10 mei 1817, griffier Venlo, notaris Echt, overleden Roermond/Venlo 18 april 1895 trouwt 2. Roermond 26 juli 1881 met Josephina Maria Hubertina Thissen, geboren Roermond 17 maart 1849, ingeschreven 6 juni 1881 Roermond komende uit Molenbeek, vertrokken 24 juli 1881 naar Brussel, dochter van Franciscus Hubertus Thissen en Maria Elisabeth Rutten.

Uit dit huwelijk (1):

 1. Guillaume François Hubert Sindorff, ook Willem Frans Hubert Sindorff (1869), volgt IVc.
 2. François Hubert Sindorff, ook Frans Hubert Sindorff (1871), IVd.
 3. F.R.-🤘Ch La BE-akte 5859 (BE-1870/NL-1871), verm. relatie : Josephina M.H. Thissen: trouwt 2,1881, • volgt IVe.
 4. Jean Hubert Sindorff (1876), volgt IVf.

Uit een huwelijk/mog.fam.relatie Venlo-Amsterdam-Haarlem:

 • Ch La, 🔎 "J. Sindorff" en familie bericht New York, 19 december 1872 in het Algemeen Handelsblad uitgave 5 januari 1873: dat zij 'kapitein E. Deddes danken voor de goede reis van Rotterdam naar New York', per stoomschip Maas; 1ste vaart 20 nov.1872, aankomst 19 december 1872, passagierslijst Maas, archief 36.2.2,M237B,roll #370 1314 frame 343 FHL 0175726, zie:[17]: John Sindorff (ref. Marja Hooreman - tak NH), landbouwer, ook veerman, zijn vrouw Aafje, kinderen, Guda, Margje (.) en ongehuwd "-spinster-" 24 jarige J.-(?-zus Jantje; geb.1824,overl.1837) verm. biol. moeder van baby Laurens. H'meer: link geboorteakte Laurens Wettelijke ouders. Uit inschrijving bevolkingsregister Haarlemmermeer (1860-1879) blijkt dat gezin in 1872, volgens opgave, naar Chicago is vertrokken BR-vertrek USA. Ook inschrijving gezin Haarlemmermeer 1880-1899, waaruit blijkt dat Laurens met alleen zijn moeder (en haar andere kinderen) inwonende is bij haar ouders bij terugkomst in Nederland, zonder Johannes die is mogelijk in Amerika gebleven, BR-vanuit USA. I.v.m. ingewikkelde gezinssamenstelling, gezinshoofd: Laurens Kievit (1811-1880), timmerman, trouwt Margje Huisman (1817-1895). Kinderen: 1. Aafje Kievit (1867/1875 'gesticht' Meerenberg, Bloemendaal), geboren Warmond 1 april 1845, overleden Deventer 6 maart 1927 trouwt (bs) Haarlemmermeer 3 mei 1866 Johannes Sindorf, landbouwer, zv Simon, geboren 2 januari 1841. 2. Elisabeth (1855-), 3. Abraham (1860-) en afzonderlijk levend in samengesteld gezin L. Kievit en uit huwelijk A. Sindorff-Kievit woont o.a.1875 Ohio St naar Chicago St, Joliet Illinois:
 1. Guda Sindorff geboorte akte 5 april 1867 te Landsmeer woont Haarlemmermeer, USA, verpleegster BinnenGasthuis A'dam, overl. Deventer 6-11-1955, tr.(bs) Egmond a/Zee 8-6-1907 Albert Jan van Leusen, geb. Deventer 20-7-1877, handelsreiziger, overl. Deventer 10-2-1959, zn. van Albert Jan van Leusen en Antonia Henrietta Pothaar.
 2. Margje Sindorff, geboren H'lemmermeer 5 maart 1869, overleden Velp 7-12-1936, trouwt (bs) Edam 31-1-1895 Louwrens Willem Lambert Kieviet, geboren Deventer 18-3-1865, hoofdonderwijzer, overleden Velp 2-4-1945, zn. van Willem Kieviet en Wilhelmina Catharina Topée.
 3. Lourens Sindorff, ook Laurens Sindorff, ook Lawrence Sindorff, akte, NL-familie akte 1871, Inschrijving bs geboorte akte, BE-akte 1870, dienst akte inz fam band: Johannes/Aafje Sindorff voogd/enige wettige zoon, vader onbekend, moeder Haarlemmermeer, volgt IVe.
 4. Cornelia Maria Sindorff geboorte akte 1873, geboren Chicago 27 april; 1873 USA woont Haarlem, Arnhem, overleden Enschede 5/8 maart 1956, trouwt (bs) Enschede 25-9-1901 Adriaan Wevers, geb. Lonneker 30-12-1875, overleden Enschede 10-1-1960, zn. van Abraham Wevers en Sophie Ebbing.
 5. Carolina Augusta Sindorf halfd. v. L. Kievit geboorte akte, geboren Davenport (USA) 8 november 1875, overl. Bussum 10-8-1951, trouwt (bs) Steenderen 19-1-1901 Jan Jacob Bakker, geb. Zaandam 16-4-1877, tekenaar, woont Delft, overl. Bloemendaal 10-11-1918, zn. van Jacob Bakker en Maria Best.
 6. Willem Sindorf(f), geb. Davenport (USA) ca. 4-1878, overleden Haarlem 31-1-1880.

IIIc. Peter Godfried Hubertus Sindorff ook wel Peter Gottfried Hubert Sindorff, geboren Venlo 29 januari 1847, overleden Venlo 29 april 1922, ref. [18] trouwt met Henriëtte van Genabeek, ook wel Genabeck, geboren 28 maart 1843 Viersen Nordrhein-Westfalen, Duitsland, dochter van Adam Theodorus van Genabeek, geboren 1806 en Maria Anna Dessen geboren 1809.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Lucia Sindorff geboren *Styrum nabij Mühlheim Duitsland 1871/-2, Venlo 🕇16 augustus 1944 [34], trouwt Martinus Jacobs, geboren 5 juni 1872, overleden 🕇9 augustus 1944. Geboren uit dit huwelijk: Pierre Marius Henri Gerard Venlo 29 september 1896 en overleden Venlo 7 december 1896, Anna Maria Henriette geboren Venlo 5 oktober 1897 en overleden 🕇14 september 1945, Elise Mathilde Marie geboren Venlo 31 maart 1901, Voorschoten, Den Haag 1927[35] Schiedam 1932 huwt Louis Haver,🕇?, Antoinette Maria Petronella geboren Venlo 28 februari 1902,🕇?, Pierre Guillaume Martin Marie geboren Venlo 11 september 1906, Tilburg 1921, Roosendaal 1928, Helden, mission.Mill Hill Nijmegen 1944, Martha Geertruida Francisca Maria geboren Venlo 16 mei 1908 huwt J. Gardenier, overleden Arnhem 31 januari 1977, Jacques Pierre Gerard Marie geboren Venlo 31 mei 1909, Tilburg 1928 vrml paleis Willem II school hbs/missiehuis🕇?.
 2. Willem Antoon Hubert Sindorff geboren Venlo 30 augustus 1880, overleden Venlo 28 mei 1885.

Generatie IV

 
atelier Damrak 49 A'dam Sindorff Confectie NV 1956

20e eeuw; 1900/2000 - Tijd van Wereldoorlogen; mondalisering 1900/1950 - Tijd van Televisie en Persoonlijk Computer: 1950/2000, (post)impressionisme/-moderne, hedendaagse kunst. Oprichting Europese Unie en verdragen v.a 1945. Weinig aandacht voor levenslange gevolgen (na)oorlogskinderen en hongerwinter. Invoering kinderrechten: UN -IVRK-1989 art.7, EVRM -1950 art 8 - margins of appreciation.

 
Sindorff N.V. voor modehuis HB ca 1955-'70
 
F.H.J. Sindorff arbeidinzet-gebr.Schmitz mrt-apr 1941

IVa. Franciscus Raimond Henricus Sindorff ook François Raijmond Henri, geboren Venlo 4 januari 1880 (WO-1914-1918), meldt komende uit, verm. priesteropleiding seminarie, Zundert naar Kerkrade waaruit vertrokken 27 juni 1899 naar Venlo, woont o.a Rotterdam , Amsterdam, Hoenderloo 'dertien linden'; schilderij 2, [19], °buurtschapshoofd 1940-1945, overleden Apeldoorn 4 november 1952, werd bouwkundig opzichter, architect; kerk, kerk o.a. gemeente Rotterdam, Amsterdam Leidsebosje, vuilverbranding en, onder P. Cuypers Rijksmuseum, red. Uit liefde voor het volk: volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 trouwt Rotterdam woensdag 31 oktober 1906 met Anna Maria Hagemeijer, ref. 🐘,🐑,🐘, geboren Amsterdam 10 mei 1879; woont Da Costastr. 107, Jan van der Heijdenstr. 228 en Amstelkade 131 Amsterdam overleden 15 december 1970, dochter van Hendrik Jacobus Hagemeijer geboren Amsterdam 24 maart 1852, smid, lijnsmid, trouwt A'dam 12 juni 1878 (ref. R'dam 1906), Anna Maria Borra, gen. 9.23e, A'dam geboren 5 november 1852, dienstbode, overleden A'dam 30 juli 1924.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Hendrina Elisabeth Sindorff (Annie), geboren Rotterdam 20 augustus 1907, kleermaakster;[20] ondernemer in stoffen, woont Waalstraat 57 Amsterdam, Watergraafsmeer, Alg. Handelsbl. 18-11-1930, overleden 6 februari 1992, begraven 'Zorgvliet' Amsterdam, ongehuwd.
 2. Antoinette Caroline Maria Sindorff (Nettie), geboren 23 november 1908 Den Bosch om 4:30pm Peellandstraatwijk 53/reg. Rotterdam, woont Watergraafsmeer trouwt Rotterdam 28 september 1933 Willem Albert Jan Mesland, geboren Veenendaal/Amsterdam 25 januari 1911, zoon van Gijsbertus - en Agatha Amalia Louisa Engelsbel. Machinebankwerker, genoemd Dicky (Dick) mog. gerelateerd aan André Martinus Mesland, geboren 1943, dr. bioloog, ERA wetenschapper, auteur ISBN 978-90-8684-010-6: Het biologisch misverstand, ISBN 978-90-5166-919-0: De metafysische ruimte, co-auteur ISBN 92-9092-099-8: Looking at science on board Eureca, groot gezin met nageslacht.
 3. Maria Jacoba Francisca Sindorff (Rie), geboren Rotterdam 7 juni 1910, fabrikante damesconfectie ref.[21],Algemeen Handelsblad 13-11-1929, gen. onderzkster, winkel P.C. Hoofdstraat 85hs, werkt en woont Damrak 49 Amsterdam, overleden 30 juli 1988, trouwt Albertus Antonius Meijer (Ab), geboren Rotterdam, 27 december 1909, overleden Amsterdam 14 april 1961, klerk belastingdienst, dir. confectie, zoon van Elisabeth Catharina Elsacker trouwt Roosendaal 30 januari 1899 Albertus Lodevicus Wilhelmus Meijer (Assen 1868-A'dam 1939), zoon van Albertus Meijer, koopman, en Elisabeth Barbara Koster en gescheiden Amsterdam 5 augustus 1939 van Geertruida Alida Petronella van de Laar, dochter van Gerardus van de Laar, broodbakker, en Geertruida Elisabeth Maria Vos. Rie doet aangifte van fietsdiefstal 23 april 1943 om 10:55, 5 juli 1944 om 3:10 st. Kinderloos.
 4. Karel Hendrik Raimond Sindorff volgt Va.
 5. Frans Hendrik Jacob Sindorff, geboren Watergraafsmeer 29 november 1916, slaagt Weteringschans 161 Amsterdam 4e H.B.S., bev.reg. Apeldoorn, publicatie De Tijd 3 juli 1931, prijswinnaar 1940, ontwerper, werkte bij gebr. Schmitz, mog. Berlin, in Duitsland in 1941. Mogelijk was dit vanwege de arbeidsinzet[36]. V.w.lidmaatschap vakbond onderzocht als politiek deliquent en buiten vervolging gesteld, geregistreerd bij Nationaal Register Overledenen mog. zh Hattingen🕇. Ongehuwd, kinderloos.

IVb. Jean Joseph Wilhelm Sindorff, ook Johannes Joseph, geboren Venlo 6 januari 1889, geregistreerd 21 september 1904 Roermond kostleerling, vertrokken 12 december 1906 naar Utrecht alwaar afgestudeerd, publ.: Soerabajasch 🐘 Handelsblad 15-12-1908, woont Nijmegen e.o, overleden Tilburg 6 oktober 1936, begraafplaats St. Josephstraat 109 Tilburg, tandarts in Venlo en vanaf 1934 Tilburg, reserve-1e Luitenant Kapitein (Almanak leger bl. 65,66,157,203,510,529), trouwt [22]Tilburg 23 november 1914 met Maria Bernardina Clothildis Jacoba Weijers, IV.d.8, geboren Tilburg 3 juni 1889, woont Groesbeekseweg 329 Nijmegen e.o, overleden Nijmegen 16 januari 1975, dochter van Wilhelmus Marianus Weijers, aannemer, timmerman en Maria Agnes Mandos.

 
J.K. & vader J.J.W. Sindorff

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Karel Sindorff🏅, geboren Venlo 6 oktober 1915, woont Prof. Donderstr. 7, vz. Missiewedstr. Venlo; Gelderlander 7 juni 1929, adviseur, pers.kamp. 1936 van de Tilburgse Kegel Bond, correspondent, gem.ambt.secr., blokhoofd LBD Tilburg, oorlogsslachtoffer🕇 WO-II, overleden Tilburg 26 oktober 1944. vorm. Begraafplaats St. Josephstraat 109 Tilburg.
 2. Willem Marianus Sindorff volgt Vb.
 3. Henri Bernard Sindorff volgt Vc.
 4. Maria Francisca Sindorff geboren Venlo 30 maart 1926, geregistreerd Tilburg, woont St. Annastraat 289 Nijmegen e.o., Roosendaal.

IVc. Guillaume François Hubert Sindorff, ook Willem Frans Hubert Sindorff, geboren Brussel België, 13 februari 1869, klokkenmaker en juweliers, red. Middenstandsbeweging 1918-1940 tussen vrijheid en regulering woont Leuven, rue de Malines 20 Brussels, rue de l'Enseignement 46/(86), woont* trouwt 1. Brussel België, 15 oktober 1898, Anna Marie Ursule Van Wijngaerde, geboren Saint Josse ten Node België, 16 januari 1878, overleden 6 mei 1900, dochter van Guillaume Louis Van Wijnaerde, menuisier; schrijnwerker/timmerman, en Ursula Caroline Borghoms, trouwt 2. Brussel België, 20 juli 1901 Petronille Josephine Marie van Laethem, geboren Brussel België, 28 december 1877, weduwe van Jules Jean Joseph Fourmetin, overleden 16 juni 1899, dochter van Pierre van Laethem (Oudenaken, 30-10-1843-Lillo 1901) en Jeanne Françoise Henriëtte Snacken(Lilo,18-03-1846, Lillo 1918).

Uit dit huwelijk (2):

 1. Charles Pierre François Sindorff geboren Brussel België, 3 april 1902 Rue de la Croix de Fer 30, Brussel (akte nr. 1197/bl.359), overleden 🔎 Brussel, Machelen 1902
 2. Marie Louise Françoise Sindorff geboren Brussel, België, 3 november 1903 Rue de l' Enseignement 46°iv (akte 3352/bl.174), modiste, R. du Congres 46.
 3. Pierre Henri Sindorff volgt Vd.
 4. Micheline Marie Sindorff geboren Brussel, België, 24 september 1910 Rue de l'Enseignement 46 °iv (akte 2432/bl.541)
 
Lemaire-Sindorff muziekcover

IVd. François Hubert Sindorff, ook Frans Hubert Sindorff geboren Brussel, België, akte 4/7 maart 1871, °1265/P.27 getuige huwelijk Jean&Marie 1900-akte 522, handel(aar)/-vt in hout en lijstwerk: ☏17526>A 115.26, werknemer, lid schoolcomité 9 april 1923, 4 oktober 1937; 4e klas Industrie woont Rue Terre-Neuve/Nieuwland straat, no. 136, Rue Jennart 32, R. du Boulet,9 Molenbeek-St-Jean, Brussel trouwt 13 mei 1896 Charlotte Eugénie Leemans geboren 7 augustus 1873, dochter van Jean Baptiste Leemans, vitrier encadreur/glazenmaker inlijster, en Julie Malvine Limpens te Bruxelles.

Uit een huwelijk:

 1. George Jules Sindorff geboren Sint Jans Molenbeek/- Saint Jean (West Brussel), België, 16 juli 1897. 🏅 oorlogslachtoffer 1e W.O.🕇. Eerder vermeldt als 1885*, 14 juli 1895, lijst-be vlgs pat.lst 14 juli 1897. Vlgs. publ. Mardi, 1 aug 1916 L' echo Belge bl3, woont Rue Terre-Neuve/Nieuwlandstraat, ook Newfoundlandstr., no. 136. Vrijwillig soldaat, soldate mitrailleur, eenheid 11e linie, 2e compagnie de mitrailleurs[23] pour la Patrie et Liberté, (1914-1918), overleden l'hôspital Carbour/Adinkerke 9 oktober 1915. Begraven Stuivekenskerke, De Panne, West Vlaanderen/Adinkerke Belgisch Militaire ere Begraafplaats; 00077
 2. Marguerite Josephine Jeanne Sindorff Sint Jans Molenbeek/- Saint Jean (West Brussel), België geboren 27 december 1900.

IVe. Lourens Sindorff, ook Laurens Sindorff, Lawrence Sindorff🏅, geboorte akte, toegangnr. 7000 (oude orde 740) inv.nr 866 nr.10 Kaa-Kon, bevolk.reg blz.115, verhuizing geregistreed 28 sept. 1888 en 4 nov. 1889 Haarlemmermeer, geboren NL-H'meer 14 oktober 1871, inschrijving NL-bs geboorte akte,met BE-akte 1870 (bron: Arch.BE-Brussel: Sindorff, kind in 10-jarige reeks 1871-1880, blz1392:2992), afzonderlijk levend in aangen. pleeg fam. J. Sindorf(f)-Kievit; oproep militaire dienst. geëmigreerd naar Amerika 1872 met fam. J. Sindorf(f)-Kievit en aangen. met biol. moeder J. Thissen-Sindorff in spé (bron: Arch.BE- Brussel: Sindorff, Epouse #3495/1880, in 10-jarige reeks 1881-1890, blz106:3066), woont Q, Moline, Rock Island, Illinois, woont 4 maart 1887, 1888 in NL: Broek in Waterland, komende uit Aalsmeer, vertrokken naar Haarlemmermeer, schilders knecht, 1889 van Noordwelle naar Leerdam. 1891 Ned.Militaire Dienst itt uitgeloot-IIIb3, (hiaat ivm geboorte mog zoon George Jules Sindorff geb. 14 juli 1885?/1895/1897 mog. met biol.moeder eerder uit Molenbeek-BE naar biol. vader mog. Brussel?), beroep schilder in US 1897, in 1898 Spaans-Amerikaanse Oorlog, grijs>blauwe ogen, blond>bruin haar; naturaliseert 12 juli 1899 te Illinois, Indiana, Wisconsin, Iowa, Rang PVT US Army, co.A en I 30th regt. infantry per 18 januari 1901-1903, verblijft o.a. oktober 1902 Santa Mesa Garrison, Manila, Philippine Island. Pension record 19 juni 1903 in California, ref. M.H: aankomst met "Rijndam" New York 26-8-1907, vertrokken uit Hamilton, Bermuda met Oceana or SS Oceana (promo),(wraksite), met 214 mensen aan boord, 40 jaar alleen aangekomen in Amerika in 1912, (aanvaring met Piagua te Dover UK; 14-18 opvarenden), rep. Ellis Island, rep.2, 1932 woont 436 6, Manhattan New York in 1931 national homes disabled vrijw. soldaat, naar Nederland, met Statendam vanuit Rotterdam naar New York, in 1935 en 1937, woont 1940 Ward 5 Jacksonville, Duvel Florida, overleden (7 mei)5 juli 1952, uitvaart Long Island National Cemetery, Section N Site 29618, 2040 Wellwood Ave., Farmingdale, Suffolk co., NY 11735. 🔎passagierslijsten, passenger lists. Ellis Island, NY list

🔎_ Sindorff relatie 🌹 Antoinette Duerinckx (1897-1986), geboren Schaerbeek/Schaarbeek,begraven Orbais, woont Be-1360 Orbais, Perwez, Région Wallonne, België, pianolerares Academy of Brussels (Conservatoire de Bruxelles),Duerinck-Sindorff. (🔎 1920; Mme Sindorff woont Prof ave Rogier 140 Brussel).

 1. Jeanne Sindorff, geboren 1931, Belgium *, koninklijk conservatorium Brussel, publ., werkt Luik/Liège, Concertino in G for Piano and Chamber Orchestra (1961), trouwt Géry Lemaire, verw.Jeanne Lemaire-Sindorff. Commentaire du vendeur DJ Olivier Verset: 'very invisible pianist from Belgium, but defenetly an essential interpretation of the 'Hard To Play' composer FRANZ LISZT, i am a huge fan of Liszt music for piano but it is very hard to find interpret who plays it with SPIRIT / SENSITIVE vein ( most of the pianist only take the virtuosity side ). This Liszt récital is fine from begin to end, amazing sensitive way of playing the composer on piano by Jeanne Lemaire Sindorff.. very quiet and deep record, lots of colors and mellow times'..
 
J.H. Sindorff 1876-

IVf. Jean Hubert Sindorff, verw., geboren Brussel, België akte 15 oktober 1876, horloger de précision, horlogemaker, 🔎Congo, Af., overlijden vermist publicaties vertrek 30 juli 1910 met Albertville naar Congo trouwt St. Jeans Molenbeek, Brussel 27 oktober 1900, Marie Thérèse Urbain Van Vreckom, huisvrouw, geboren Sint-Jans-Molenbeek/Brussel, België 20 augustus 1875 dv Urbain Louis Jean-, en Thérèse Josephine Apol.

Uit dit huwelijk:

 1. Marcelle Thérèse Julie Sindorff geboren Sint Jans Molenbeek/Molenbeek Saint Jean (West Brussel), België 9 augustus 1901, overleden Saint Josse ten Noode-Brussel 16 december 1983 trouwt Roger Louis Jules Henri Theophile Ghislain Breda (1902-1940), zoon van Guy Bréda en Bréda Joséphine Delay. Uit dit huwelijk: 1. Guy Breda (1925-1996) , 2. Liliane Joséphine Bréda geboren Schaerbeek-Brussel, België (1926-2009) trouwt Raymond Henri Delay,(1923-2000). Uit dit huwelijk: 1. Chantal Delay 2. Eric Delay.
 2. Jeanne Sindorff [24],[25],verw.Fût Administrateur de Territoire au Congo, mog.ref. R. Duerinckx trouwt Bogaert Belgisch Staatsblad 275-326, bl 8430-1959

IVg. Hubert Sindorff, nnb.[26], [27], Immigratiedatum 1882 Antwerpen België, komende uit Bardenberg, Duitsland 45 jaar, woont voorheen Herzogenrath, ébéniste/meubelmaker, verm. Nicolaus Hubert Sindorff,geboren Bardenberg, Pruisen 1 juli 1837, kleinzoon van Henricus Petrus Syndorff, ook Henderich Sindorff, geboren 4 december 1771 Bracht, generatie voorgeschiedenis.

Generatie V°

 
1941 Garage, A. Cuypstr. A'dam

Va. Karel Hendrik Raimond Sindorff, geboren Rotterdam 21 november 1911, overleden Apeldoorn 8 augustus 1985, verz.p15 Heidehof Apeldoorn, 6 jaar lager onderwijs, 2 jaar ambachtschool (dipl. timmeren, typen, Engels, Duits), ivoordraaier, kantoorklerk, reiziger (confectie/ivoor), taxi- garagebedrijf, beëdigd, beboet, gewezen, makelaar Het Makelaarshuis K.H.R. Sindorff met omvangrijk en ingewikkeld beheer, woont Albert Cuypstraat 264-I, woont Lohmanstraat 64hs, in Amsterdam (WO-1940-1945), trouwt Amsterdam 27 mei 1936 Helena Maria Cornelia Beekveldt, geboren Amsterdam 4 februari 1914, overleden Amsterdam 11 april 2008, scheiden Amsterdam 18 december 1950, dochter van Hermanus Theodorus Beekveldt (1884-1962) en Helena Beekveldt-van Oijk (1887-1979), en zij hertrouwt 2. Amsterdam 1 maart 1952 Melis Verbeek, chef mach. meubelmaker, geboren Amsterdam 30 augustus 1915, overleden 14 april 1994; beiden verstrooid Westgaarde; Tulp, Amsterdam. Uit dit huwelijk: 1 dochter

Uit dit huwelijk: zijn twee zonen geboren

Vb. Willem Marianus Sindorff (Wim), geboren Venlo 13 april 1917, slaagt Roermond, Bissch.College, hoogere handelsschool; de Gelderlander 3 juni 1937, dir., vz. Rotary Den Bosch 1968-1969, overleden Oisterwijk 22 juli 1988 ref. [28] verloofd Arnhem/Tilburg, Prof. Donderstr 7, 26 december 1941 Mies Feldhaus (bron CBG19411226), trouwt Tilburg 26 september 194 Juliette Maria Therese van Loon, geboren Tilburg 14 mei 1924, overleden Oisterwijk 28 juni 2012, dochter van L.H.M. van Loon, meelfabrikant en M.M.A. van Thiel.

Uit dit huwelijk: zijn 1 zoon en 4 dochters geboren

 
H.B. Sindorff 87jr

Vc. Henri Bernard Sindorff (Harry, Hein) geboren Venlo 30 April 1921, geregistreerd Tilburg, woont verm. in 1937 aan St. Christoffelstraat 7 te Roermond, woont Jonckbloetlaan 13 te Eindhoven, Dirk Hofland en Harry nemen deel aan Nijmeegse 4-daagse 1939, behaalt Tilburg Gymnasium, Algemeen Handelsblad 20-06-1940 , mechanical engineer, emigreert met Holland Amerika Lijn; [29], Melbourne TTS Volendam van Rotterdam via aankomst Fremantle, West Australië naar Sydney, naar Australië 25/26 januari 1950,[30] leraar, Volkskrant 27-07-1954, lid comité genaturaliseerd Canberra, Glenara Lakes, Youngtown, Tasmanië, overleden 19 september 2014 trouwt Petronella Hubert Hermans (Nell), geboren Eindhoven 23 mei 1929, overleden 7 juli 1989 Tasmanië Australië. Gemeentearchief Rotterdam: H.A.L.: 318.06. 296-519 aanmonsteringsboeken (453) 5 nov. 1947-09 juni 1950, mede arriveert (19) januari 1950.

Uit dit huwelijk: zijn 1 dochter en vier zonen geboren.

 • Sindorff vertrokken naar: Tilburg, 's-Hertogenbosch, Brussel (BE), Amsterdam, Wormerveer, Zaandam, Syndey (AU), TAS
 • © 💑 Familie Sindorff.eu

Losse eindjes

 • Sindorff: in Limburg geen
 • © 💑 Familie Sindorff.eu

Bronnen

 1. 01. Document Nederland Meertens Instituut
 2. 01. Document Nederland archief RHCL Toegangsnr.12132 Inventarisnr.2864 Akten.73
 3. 02. Studie MIMI, VU Amsterdam, april 2003
 4. 4,0 4,1 01. Document Tsjechië 1280, bos tussen "Zudendorf" en Sázava
 5. 00. Hohenstaufen familiegeschiedenis Dynastie
 6. 01. Document Slovenië Dolenjska blz ISBN 286-9789610505198, 9610505198
 7. 01. Document Duitsland Abraham Hogenberg plaats Sindorff
 8. 01. Document Duitsland 1428 Dusseldorf
 9. 01. Document Duitsland Dusseldorf 1481-1556
 10. 01. Document Google Google books 1625
 11. 01. Document Duitsland Dusseldorf 1769-1802
 12. 01. Document Google Books 1827
 13. 01. Document Duitsland Karl H. Boley, Ortgeschichte isbn 3-933364-95-7
 14. 00. Merode familiegeschiedenis Merode familiegeschiedenis 1378
 15. 01. Document Nederland de Nederlandse Leeuw
 16. 01. Document beschrijving andere plaats 1378 Sindorf
 17. 01. Document kaart landkaart 1609 plaats Sindorff
 18. 01. Document kaart landkaart 1622 plaats Sindorff
 19. 01. Document kaart landkaart 1645 plaats Zundorf
 20. 03. Plaats Zundorf
 21. 04. Beweging ruiter ridder
 22. 05. Historie ridder historie
 23. 01. Document kaart landkaart 1662 plaats Sindorf
 24. 01. Document kaart landkaart 1696 plaats Zindorf
 25. 01. Document justitie Syndorff
 26. 01. Document pastoraat Sindorff
 27. 01. Document Dusseldorf plaats Syndorff
 28. 01. Document akten
 29. 01. Nalatenschap Frederik III en. wikipedia
 30. 01. Document Nederland HCL 07.D03-1079 Memories van successie
 31. 01. Document Nederland HCL toegang 352-S nr. 5243 bidprentje
 32. 01. Document Nederland HCL 07.D03-1278 Memories van successie
 33. 01. Document Nederland HCL 07.D03-1089 Memories van successie
 34. 01. Document Nederland overlijdensbericht krant
 35. 01. Document Nederland archief Den Haag
 36. 01. Document Duitsland arbeidinzet bron oorlogsbronnen.nl

Archief

Begraafplaatsen

Bibliotheek/digitale-

 • DE - Heinrich Heine Universitat Dusseldorf
 • DE - Bayerische StaatsBibliothek
 • DE - Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
 • DE - Deutsche Digitale Bibliotheek
 • DE - Kaarten Rheinland rond 1540
 • EU - kaarten Nederland, EU rond 1560
 • kaart Karte Abraham Hogenberg 1609

Boeken/digitale-

Genealogie

Kranten/digitale-

Media/digitale-

Orde

Literatuur

Externe Links

commons.wikimedia.org

de.wikipedia.org

en.wikipedia. org

genwiki.nl

home.hccnet.nl

maps.google.com

muenstertal-staufen.de

nl.wikipedia.org

Constantinopel]

oorlogsbronnen.nl

oorloggravenstichting.nl

dilivri-de.translate.goog

Medewerkers