Simons

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familie Simons komt veel voor in Nederlands Limburg, ook over de grens (Duitsland, België). In Roermond zien we in de 17e en 18e eeuw o.a. enkele brouwers met deze naam. In Maasniel, Swalmen en later ook Beesel komen diverse onderwijzers met deze naam voor in met name de 19e eeuw. In het dorp Bracht, ter hoogte van Reuver over de Duitse grens, komen liefst 11 verschillende families met deze of een verwante naam voor (Simons, Siemes, Simes, Simon). Het blijkt dat bij sommige geboorteaktes de een, dan weer de andere vorm gebruikt wordt.

Beesel

Een belangrijke tak uit Beesel van begin 18e eeuw komt zeer waarschijnlijk voort uit een van deze Brachtse families, als een van de zonen van Anton Simes uit Bracht pachter wordt van de Einderhof in Beesel. Deze Joannes Simes krijgt diverse zoons en dochters. Een tak scheidt zich na enkele generaties af naar Belfeld, ook daar verschijnen dan veel families Simons die deze zelfde voorvader hebben, die daarna o.a. ook weer naar Swalmen uitzwermen en zich daar mengen met er al eerder wonende "Simonsen". Of uiteindelijk al deze mensen met de naam Simons terug te voeren zijn op een en dezelfde stamvader is zeer de vraag. In de 16e eeuw zullen het er in ieder geval nog veel minder zijn en daar moeten de mogelijke wortels van een of meer van deze families nog gevonden worden.

Zie ook de website Voorouders van Midden-Limburg waar o.a. diverse kwartierstaten gevonden kunnen worden, niet alleen van Simons[[1]]

Bronnen