Sester

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een sester is een oude inhoudsmaat voor granen (zoals rogge en haver), boekweit en erwten. Deze maat werd al in de 14e eeuw gebruikt. Een akte uit 1546 lijkt erop te wijzen dat 1 sester gelijk was aan 1/6 deel van 1 malder. Sester was ook de benaming voor een vaatje met deze inhoud; een enkele maal wordt zo'n vaatje vermeld in een boedelinventaris.

  • ROERMOND: In een akte uit 1414 is sprake van een erfpacht gemeten in sesters rogge Roermondse maat.