Schatheffer

Uit Genealogie Limburg Wiki

De schatheffer had de taak om belasting (schat) te innen. Het schatheffersambt werd bij openbare verpachting gegund aan de minstbiedende. Volgens de voorwaarden ontving hij het schatboek en lijsten van hoofd- en beestenschat, consumptie en bedrijf. Uit de gemeente-inkomsten moest hij gewone, subsidie- en onraadspenningen betalen, alsmede de renten van kapitalen gevestigd op de gemeente, dorpslasten etc. Zodra de lijsten van verkochte gemeentegronden waren opgemaakt door geërfden of regeerders, ontving hij deze eveneens. Bij een verpachting van het schatheffersambt te Beesel in 1789 werd het ambt ingezet op 2% en ging het opbieden tot 5%, waarna het werd ingemijnd door de vorige schatheffer. Hierna werd de kaars weer aangestoken, waarna het ambt bij uitbranden van de kaars voor 4½% verbleef aan A.A. Meuter.

Veilingen en openbare verpachtingen of verkopen vonden vaak plaats met kaars, stokkenslag en palmslag.