Rothem

Uit Genealogie Limburg Wiki

Rothem (Limburgs: Raotem) is een dorp in de gemeente Meerssen in de Nederlandse provincie Limburg.

Naam

De naam Rothem is ontleend aan een samenvoeging van de woorden Rode en Heim, hetgeen woonplaats in de ontginning betekent. Oudere schrijfwijzen zijn in 1382 Roetheym en in 1391 Roethem.

Geschiedenis

Het gebied dat aan de voormalige romeinse weg naar Keulen ligt, wordt al sinds de Merovingische tijd bewoond. Resten van een grafveld opgegraven in Rothem dateren van ongeveer 500 tot 750 na christus. De eerste schriftelijke vermelding dateert echter van het jaar 1377. In de eeuwen daarna groeide het dorp uit tot ongeveer 300 inwoners in het jaar 1796.

Op 22 december 1922 werd in Rothem de lagere school geopend. Bij de opening van de school waren er 194 jongens en meisjes ingeschreven. In de eerste jaren was het onderwijs voor jongens en meisjes gescheiden, maar in 1954 kwam daar verandering in.

  • In 1796 had Rothem 54 huizen met 238 inwoners.
  • In 1830 telde Rothem 204 dagloners, 52 landbouwers 18 knechten, 14 dienstmeiden, 2 rademakers, 1 smid, 1 herbergier, 7 broodbakkers, 3 schoenmakers, 1 veldwachter, 9 molenaars 2 renteniers, 1 zadelmaker en 1 pannenbakker.
  • In 1840 had Rothem 86 huizen met 380 inwoners.
  • Tegenwoordig heeft Rothem circa 700 huizen met circa 1.700 inwoners.

Station Rothem is een voormalig spoorwegstation aan de Spoorlijn Aken - Maastricht. Het station werd geopend op 23 oktober 1853 en gesloten op 15 mei 1935. Het stationsgebouw werd in 1880 gebouwd en gesloopt in 1970. Het was gebouwd naar ontwerp van stationstype Standaardtype Eijs-Wittem.

Monumenten

  • De R.K.-kerk van Rothem, die gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus, werd in 1929 gebouwd. Het gebouw werd ontworpen door Jos Wielders. In de kerk bevindt zich een vijfluik van de Maastrichtse kunstenaar Pieke Dassen. Voor de kerk staat een beeld van de heilige Theresia, dat vervaardigd is door Mari Andriessen.