Roggel

Uit Genealogie Limburg Wiki
Wapen van Roggel
De St. Petrus Kerk te Roggel.

Algemene informatie

Roggel is een dorp in midden-Limburg, dat sinds 2007 deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
Het dorp vormde al minstens sinds 1324 een eigen parochie met als patroonheilige de H. Petrus. Roggel was een van de tien dorpen die samen het graafschap Horn vormden [1]. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd een aantal van deze dorpen door de prinsbisschop van Luik (titulair graaf van Horn) als afzonderlijke heerlijkheden verpand. Roggel werd in 1679 voor 2000 kronen gekocht door de proosdij van Keizersbosch in Neer. Aanvankelijk ressorteerde Roggel onder de bank van Heythuysen. Pas vanaf 1679 had Roggel een eigen schepenbank. In 1685 kreeg de schepenbank een zegelstempel, waarop een beeld van de H. Petrus, aanziend, houdende in de opgeheven rechterhand een sleutel met de baard naar binnengekeerd en in de linkerhand voor de borst een boek. Omschrift: Siggilum Roggelense 1685. De Hoge Raad van Adel verleende het wapen na aanleiding van de beschrijving van het zegel, waarbij het boek nu opengeslagen en niet voor de borst geplaatst is.
In 1795 werd het graafschap Horn door de Franse Republiek opgeheven. Roggel werd een zelfstandige gemeente, en bleef dat tot de herindeling van 1991, toen het samenging met Neer. In 2007 gingen Roggel en Neer op in de nieuwe gemeente Leudal.

Bevolking

In de negentiende eeuw groeide het aantal inwoners van Roggel van minder dan 1300 naar ongeveer 1700. De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het inwonersaantal weer aan de hand van de volkstellingen, die vanaf 1830 periodiek in Nederland werden gehouden [2].

Volkstellingen Roggel
Jaar 1830 1840 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 1930 1947
Inwoners 1394 1397 1382 1393 1570 1628 1637 1701 1669 1848 2025 2512

In 2006 had Roggel 4050 inwoners.

Bronnen

De archieven van de schepenbank Roggel bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht. Rechterlijke en civiele stukken van vóór 1679 zijn ondergebracht in het archief van de schepenbank Heythuysen. Het archief van de gemeente Roggel (1733-1943) bevindt zich in het Gemeentearchief Roermond (GAR).
De bewaard gebleven kerkregisters maken deel uit van de “retroacta van de burgerlijke stand” in het RHCL.

Doop- huwelijks- en overlijdensregisters van de parochie H. Petrus te Roggel

  • Dopen 7 november 1687 – 3 juli 1797
  • Huwelijk 21 februari 1696 – 15 juni 1797
  • Overlijden 30 mei 1694 – 2 januari 1798

Zie de volgende link voor de akten DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Literatuur

Externe Links

  1. Inventaris van de archieven van het Graafschap Horn (RHCL 01.063)
  2. Archievenoverzicht van de gemeente Leudal
  3. Wikipedia Roggel
  4. Gemeenteatlas Roggel 1866
  5. Persoonsgegevens Roggel