Raad

Uit Genealogie Limburg Wiki

Raad of raadsverwant was voor de Franse Tijd een bestuurlijke functie binnen een stadsbestuur, ook wel magistraat genoemd. De raden hadden vooral een adviserende, toeziende en controlerende taak. De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende taken waren vooral in handen van de schepenen.