Pijpers

Uit Genealogie Limburg Wiki


De familienaam Pijpers is vermoedelijk een zogenaamde beroepsnaam. Pijper of piper was vroeger een algemene benaming voor een blazer op bijvoorbeeld fluit, schalmei of doedelzak. De achternaam Pijpers kwam bij de volkstelling in 1947 liefst 1543 keer voor, waarvan 407 in Limburg. Piepers (totaal 342) kwam in 1947 113 keer voor in Limburg, Pipers (totaal 41) 26 keer. De telefoongids van 1993 vermeldt de naam Pijpers 870 keer, aanzienlijk meer dan de varianten Piepers (172) en Pipers (22). Een Duitstalige variant Pfeiffer kwam in 1993 120 keer voor. We zien dus dat de variant Pijpers het meest algemeen is, terwijl de varianten met een ie-klank verhoudingsgewijs veel voorkomen in zuid-oost Nederland.

Swalmen en omgeving

Personen met de familienaam Pijpers in Swalmen en omgeving stammen in de meeste gevallen af van Robertus Pijpers die daar in 1651 trouwde met Sophia Sporen.
Uit dit huwelijk:

 1. Maria Pijpers, ged. Swalmen 26-10-1652 (get. Christophorus Lindemans en Anna Alerts; dr. van Robertus x Sophia Sporen), overl. ... nà 30-9-1700. Tr. Swalmen 24-11-1677 met Joannes Slabbers.
 2. Matthias Pijpers, ged. Swalmen 23-4-1654 (get. Theodorus Schirpen en Gertrudis Gosens; zn. van Robertus x Sophia Sporen).
 3. Christophorus Pijpers, ged. Swalmen 14-7-1658 (get. Paulus Carmans en Elijsabetha van der Hardt; zn. van Robertus x Sophia Sporen), begr. ald. 15-12-1726. Tr. Swalmen 2-10-1680 met Cunera Spee.
 4. Judith Pijpers, ged. Swalmen 14-4-1661 (get. Wolterus Janssen en Catharina Creemers; dr. van Robertus x Sophia Sporen).

In een akte uit 1652 worden Rabet den Hameker en Fijke Sporen opnieuw genoemd. In deze akte wordt Robert 'soen van Mr. Thijs der Schrur' genoemd. Met deze Mathijs wordt mogelijk Matheis Peipers bedoeld, ged. Roermond 19-8-1604 als zn. van Adolphus Peipers en Cornelia NN. Bewijzen hiervoor ontbreken echter vooralsnog.

Meerlo

In Meerlo treffen we de familienaam Pijpers aan vanaf tenminste de tweede helft van de 17e eeuw.


I.

Joannes Pijpers. Tr. Meerlo 3-11-1672 (get. Petrus Pijpers en Joannes Rutten) met Catharina Rutten, verm. ged. Meerlo 24-7-1650 (get. Arnoldus Beecken en Maria Maes) als dr. van Matthias Rutten en Gerarda NN.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Pijpers, ged. Meerlo 4-3-1674 (get. Franciscus op Eijndt en Godefrida Everts).
 2. Joannes Pijpers, ged. Meerlo oktober 1680 (get. Tijs Denissen en Lijsbeth Verhaeg). Volgt II.
 3. Matthias Pijpers, ged. Meerlo 24-4-1684 (get. Petrus Pijpers en Gerharda Raetmaeckers).
 4. Zegerus Pijpers, ged. Meerlo 5-12-1685 (get. Zegerus Pijpers en Catharina Rutten).


II.

Joannes Piepers te Meerlo. Tr. ... met Petronella Thissen.

Uit dit huwelijk:

 1. VERMOEDELIJK Gerharda Piepers, ged. Meerlo 25-10-1704 (get. Joannes vulgo van Haef en Catharina Rutten; dr. van Joannes x Petronella van den Beijenbruggen).
 2. Mathias Piepers, ged. Meerlo 31-10-1706 (get. Petrus Piepers en Gertruda Thijssen), begr. ald. 1-1-1783. Volgt III.
 3. Joanna Piepers, ged. Meerlo 14-7-1708 (get. Nicolaas Rutgeri, meter niet vermeld?).
 4. Reinerus Piepers, ged. Meerlo 7-6-1710 (get. Wilhelmus Piepers en Elisabeth van Haef).
 5. Reinerus Piepers, ged. Meerlo 4-7-1711 (get. Mathias Piepers en Elisabeth van Haeve).
 6. Elisabeth Piepers, ged. Meerlo 26-1-1714 (get. NN en Gertrudis Beken).
 7. Joannes Piepers, ged. Meerlo 17-9-1715 (get. Mathias Piepers en Gerharda Beken).


III.

Mathias Piepers, ged. Meerlo 31-10-1706 (get. Petrus Piepers en Gertruda Thijssen), begr. Meerlo 1-1-1783. Tr. Meerlo 27-11-1735 (get. Gerardus Pijpers en Joannes van Haeft) met Henrica Aerdts, ged. ..., begr. Meerlo 14-4-1796.
Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Piepers, volgt IV.


IV.

Bernardus (ook: Gerardus, Petrus, Leonardus!) Pijpers, ged. Meerlo 25-4-1746 (get. Joannes Pijpers en Maria Lovendaels), overl. ... voor 1842. Tr. Meerlo 24-11-1779 (get. Joannes Pijpers en Joannes Engels) met: Anna Maria Engelen (Engels), ged. ..., overl. ... voor 1842.
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina Pijpers, ged. Meerlo 21-2-1781 (get. Petrus Stappers en Henrica Ardts), ged. Meerlo 21-2-1781, overl. Broekhuizenvorst 8-3-1842. Tr. Venray 13-2-1805 met Joannes Giesen.
 2. Leonardus Pijpers, begr. Meerlo 24-10-1784.
 3. Eleonora Pijpers, begr. Meerlo 5-2-1791.
 4. Bernardus Pijpers, ged. Meerlo 2-1-1793 (get. Jacobus Kuenen en Henricus Verhaag).