Meijel

Uit Genealogie Limburg Wiki

Meijel is een plaats in Limburg (Nederland). Het was een zelfstandige gemeente tot 1 januari 2010 en is daarna overgegaan in de nieuwe gemeente Peel en Maas.

Geschiedenis

Meijel heeft –- naast zijn geïsoleerde ligging tussen moeras en Peel –- ook politiek lang in een isolement gezeten. Terwijl buurgemeente Deurne wel tot de Generaliteitslanden behoorde, maakte Meijel daar geen deel van uit.

Meijel hoorde bij het Overkwartier van Gelre of Opper-Gelre en was dus achtereenvolgens Spaans en Oostenrijks (of Belgisch). In de Franse tijd hoorde het ook bij het Belgisch Departement van de Nedermaas.

De andere buurgemeente Helden behoorde tot Pruisisch Opper-Gelre. De laatstgenoemde twee buurgemeenten hebben eeuwenlang ruzie gemaakt over tussengelegen turfgronden, hoewel Brabanders en Limburgers (ook uit Helden) met elkaar huwden en zich in Meijel vestigden. Dit laatste resulteerde in een geheel eigen dialect, dat dichter bij de Brabantse peeldialecten ligt dan bij de Limburgse en ook veel overeenkomsten vertoont met het net over de Limburgs-Brabantse grens liggende Neerkant.

Meijel ligt tevens bij één van de weinige doorgangen door de Peel, aan de weg van 's-Hertogenbosch naar Keulen. Mogelijk gaat deze verbinding tot in de Romeinse Tijd terug, toen de weg de belangrijke tempelplaats Empel met Keulen verbond. Langs deze weg zijn tal van Romeinse vondsten gedaan.

Archieven

De doopregisters beginnen in 1608, de huwelijks- en overlijdensregisters in 1707 (parochie H. Nicolaas). Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand.

Literatuur

Externe link