Julicher

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

In Swalmen en ook verder in Limburg treffen we deze naam aan bij de afstammelingen van Gerard Julicher en Anna Maria Wuts, die elkaar in 1843 het ja-woord gaven in Swalmen. De hier beschreven genealogie neemt deze Gerard als stamvader van de Limburgse Julichers. Enkele van zijn nazaten traden in zijn voetsporen als (hoef)smid.

Naam

Verklaring

De familienaam Julicher (gewoonlijk geschreven zonder umlaut) is een herkomstnaam, die naar de stad Jülich verwijst. Een Julicher is een 'inwoner van Jülich' oftewel Gulik, maar daarmee wordt normaal gesproken niet het voormalige hertogdom Jülich /Gulik bedoeld. Het Nederlandse equivalent van Jülicher luidt dan ook Van Gulik, een in ons land bekende variant van deze herkomstnaam. Toch komt bij ons soms ook de naam Guliker, Gulikers en ook Gulickx voor.

Verspreiding

  • 1947

Julicher: 85

  • 2007

Julicher: 127; Jülicher: < 5; totaal < 132

Genealogie

Generatie I

I.
Gerardus Julicher, geb. Grebben (Pruissen, burgemeesterij Oberbruch) 4-2-1817, smid, overl. Swalmen 20-12-1873, zn. van Lambertus Julicher. Tr. Swalmen 31 mei 1843 met Anna Maria Wuts, geb. Swalmen 7-11-1817, dr. van Jacobus Wuts, kleermaker, en Wilhelmina Ickenroth.
Uit dit huwelijk:

  1. Jacobus Hubertus Julicher, geb. 24-3-1844, smid, overl. Swalmen 26-7-1882. Tr. Swalmen 29-8-1876 met Hubertina Hendrina van Laer. Volgt IIa.
  2. Hubertus Julicher, geb. Swalmen 16-4-1846. Tr. Swalmen 19-4-1873 met Hendrina Hubertina Thijssen.
  3. Wilhelmina Hubertina Julicher, geb. Swalmen 25-4-1848. Tr. Swalmen 16-4-1883 met Pieter Hubertus Heuts.
  4. Johannes Petrus Guliger, geb. Swalmen 28-7-1850. Tr. Belfeld 5-5-1884 met Joanna Ramakers.
  5. Petrus Julicher, geb. Swalmen 18-9-1853, smid, overl. ald. 17-10-1942. Tr. Swalmen 4-7-1883 met Hubertina Hendrina van Laer, wed. van Jacobus Julicher.
  6. Anna Barbara Julicher, geb. Swalmen 8-1-1855. Tr. Swalmen 1-5-1895 met Hendrikus Geraedts.
  7. Jan Willem Julicher, geb. Swalmen 1-2-1858. Tr. Swalmen 2-7-1888 met Maria Sillen.

Johannes Gerardus Julicher en zijn vrouw Anna Maria Wuts leenden op 26-1-1866 een bedrag van 1.000 gulden van Pieter Hendrikx te Roermond. Anna Maria Wuts, weduwe van Johannes Gerardus Julicher, landbouwster wonend te Swalmen, leende op 30-7-1879 een bedrag van 455 gulden van Antoon Hendriks, koopman te Roermond.
Op 12-12-1896 vond scheiding plaats tussen Hubert, Wilhelmina, Peter, Barbara en Willem Julicher te Swalmen, en Jan Julicher te Gennep, van onroerend goed ter waarde van 2.630,‑ gulden.

Generatie II

IIa.
Jacobus Hubertus Julicher, geb. Swalmen 24-3-1844, hoefsmid, overl. ald. 26-7-1882. Tr. Swalmen 29 augustus 1876 met Hubertina Hendrina van Laer, geb. Blerick 6-4-1856, dr. van Hendrik van Laer en Joanna Wanten; zij hertr. Swalmen 4-7-1883 met Petrus Julicher.

IIb.
Petrus (Pieter) Julicher, geb. Swalmen 18-9-1852, smid, overl. ald. 17-10-1942. Tr. Swalmen 4 juli 1883 met Hubertina Hendrina van Laer, geb. Blerick 6-4-1856, overl. ..., dr. van Hendrik van Laer en Joanna Wanten; wed. van Jacobus Hubertus Julicher, geh. Swalmen 29-8-1876, overl. Swalmen 26-7-1882.
Uit dit huwelijk:

  1. Henricus (Handrie) Julicher, ged. Swalmen 24-5-1894, overl. ald. 24-2-1978. Tr. ... 29-5-1931 met Petronella Hubertina Claessen.

Peter Julicher verkocht op 26-7-1896 een huis te Swalmen.