Joannes Augustinus Paredis

Uit Genealogie Limburg Wiki

Joannes Augustinus Paredis werd geboren op 28 augustus 1795 te Bree in Belgisch Limburg . Zoon van Henricus Paredis, landbouwer, en Maria Reijnders.

Hij werd op 25 maart 1821 tot priester gewijd door de aartsbisschop van Mechelen F.A. de Méan. Na zijn wijding werd Paredis door de Luikse kapittelvicaris J.A. Barret, die, bij ontstentenis van een bisschop, het bisdom Luik bestuurde, tot kapelaan van de parochie van St. Christoffel te Roermond benoemd. Van 1827 tot eind 1828 beheerde hij de hulpkerk Kapel in 't Zand, te Roermond. Daarna volgde zijn benoeming tot pastoor in Herkenbosch. In mei 1830 werd hij pastoor van de St. Christoffelkerk te Roermond. Toen Roermond in 1833 tot dekenaat werd verheven, werd Paredis pastoor-deken.

Op 24 november 1840 werd Paredis benoemd tot apostolisch vicaris en bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie op 4 maart 1853 tot eerste bisschop van het tweede bisdom Roermond. Hij had onder meer grote verdiensten voor de zaak van het katholieke onderwijs. Hij startte reeds op 19 oktober 1841 het groot-seminarie te Roermond met een filosofie- en theologieopleiding. In 1843, toen Paredis de gebouwen van Rolduc (Kerkrade) van het bisdom Luik kon overnemen, richtte hij de kostschool Rolduc in, waar hij naast het klein-seminarie van het bisdom ook de filosofieopleiding van Roermond plus een handelsschool en een normaalschool voor onderwijzers vestigde. De colleges van Roermond en Weert werden in 1851 onder de leiding van de diocesane geestelijkheid gesteld. Te Venray vond hij in 1844 de Franciscanen bereid en te Sittard in 1850 de Jezuïeten om middelbare scholen onder hun hoede te nemen.

Paredis' geestelijke mentaliteit werd gekenmerkt door grote eenvoud. Via het sedert 1856 te Roermond verschijnende Nieuwsblad, dat al spoedig de naam van Maas-en Roerbode ging dragen, poogde hij zijn diocesanen te vormen in de geest en de leefwijze die hij voor een katholiek wezenlijk achtte. Encyclieken en toespraken van de paus alsook eigen vastenbrieven liet hij hierin afdrukken om de katholieken op deze wijze de leer van Rome op het hart te binden.

Paredis overleed te Roermond op 18 juni 1886, na 65 jaar priester te zijn geweest.

Literatuur

M.G. Spiertz, 'Paredis, Joannes Augustinus (1795-1886)', in: Biografisch Woordenboek van Nederland, 1. Den Haag 1979.

Externe link

Korte levensschets: [1]